103. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

29.03.2019.

Sednica broj: 103

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 29. marta, razmotreni su amandmani na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju, Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, koje je podnela Vlada.

Predsednik Odbora Đorđe Komlenski obavestio je o dopisu narodnog poslanika Marijana Rističevića, kojim povlači amandmane na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju. Članovi Odbora odlučivali su o preostalim amandmanima i ocenili da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, podneto je 63 amandmana. Odbor je ocenio da tri amandmana nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok je za preostale ocenio da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je svih 19 amandmana podnetih na Predlog zakona o predmetima opšte upotrebe, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, kao i svih sedam amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Bojan Torbica, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Aleksandra Majkić, Vojislav Vujić, Jelena Žarić Kovačević, Neđo Jovanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Milena Ćorilić i dr Balint Pastor.

Prisutni članovi

...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
Poslednji put ažurirano: 29.03.2019, 14:27

Whoops, looks like something went wrong.