Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici, evo ovde se pruža prilika da odgovorimo cenjenom kolegi Pavićeviću da ovo nije forsiranje partokratije.
Naime, ako spojite ovaj član i onaj prethodni kada ste se podsmevali onom objašnjenju ko može da konkuriše, šta treba da radi, kako treba da radi, koji su to uslovi koje treba da ispuni kandidat, videćete da su upravo najširem sloju stanovništva predočene sve one potrebe za kojima se raspisuje konkurs. Tako da oni mogu da konkurišu iz najšireg sloja stanovništva. Onda je, kada im je to lepo objašnjeno i kada im je stavljeno do znanja gde treba da konkurišu, zašto da konkurišu, čime da konkurišu još dodatno pojašnjeno da nerazumljive i neblagovremeno prijave podnete po osnovu vrlo decidno preciziranih uslova za konkurs u prethodnom članu neće biti razmatrane.
Tako da imate kolega Pavićeviću još jedan dokaz onoga što se zove da ovaj zakon ne forsira partokratiju. Ugred budi rečeno, u SNS nije bilo ni toliko potrebno da se bavim ovim. Recimo, moj mali grad Čačak već u prethodnom sazivu je formirao ljude preko konkursa koji nisu bili članovi SNS a obavljaju ili su obavljali vrlo odgovorne funkcije direktora javnih preduzeća. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, koja to komisija, bila ona na republičkom, lokalnom nivou, u osnovnoj školi, u domu zdravlja, u bilo kojoj instituciji prihvata neblagovremene, nerazumljive prijave koje nisu priložene bez posebnih dokaza?  Ovakvim neprihvatanjem mi bi prihvatili bezakonje u Republici Srbiji. Koja je to sigurnost građana Srbije kada bi zaista obrisala ovakav član?
Molim vas gospodine Sertiću, morate da kažete svim ostalim kolegama u Vladi da se predlagač ovog amandmana zalaže za neblagovremene, nerazumljive i prijave koje nisu priložene bez dokaza. Znači za prazan papir kada se konkuriše po bilo kakvom javnom pozivu, za izbor na bilo koju funkciju i vidite molim vas, šta misle vaše kolege o tome. verovatno će se pitati i ceo državni vrh kakvi su to predlozi narodnih poslanika koji uvode bezakonje u pravni sistem Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospodine predsedavajući, vidite ovako, da za sagovornika imam nekoga od koga bi mogao da očekujem razboritu i razumno ponašanje, ja bih možda rekao da postoji mogućnost da se izvuku određeni zaključci iz svega onoga što govorimo tokom ove rasprave, jer neki uporno srljaju u identične greške.
Da imam možda bi ga uputio i na usklađivanje sa ZUP-om, što je zapravo suština ove odredbe, za šta bi mogao da dobije pomoć možda učenika prve godine Pravno-birotehničke škole. Ako bi to bilo previše gospodine predsedavajući, ja bi ga uputio na poslednji stav jednog člana Zakona, a koji je trenutno na snazi, a koji izgleda opet nije čitao.
Da mogu da očekujem razboritu i razumno postupanje, ja bih možda, gospodine predsedavajući, sve to rekao, međutim, pošto se čini da od toga vajde nema i da su moje nade preambiciozne, mislim da ovaj put neću reći ama baš ništa. Hvala.
(Vladimir Pavićević, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Pavićeviću, nemate pravo na repliku. Izazvali ste četiri poslanika, ne dolazi u obzir da ponovo …
(Vladimir Pavićević, s mesta: Svi su govorili, a ja ne mogu.)
Sve ste ih spomenuli imenom i prezimenom. Imate sada već priliku.
Na član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Znači, iz one serije 12 članova koji su potpuno besmisleni, član 38. kaže, i zato smo dali amandman - briše se – odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća čiji je osnivač AP, donosi organ, zamislite, AP nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća koji se bira na predlog nadležnog organa AP.
To isto važi i za konkurs za izbor direktora javnog preduzeća čiji osnivač je jedinica lokalne samouprave i donosi ga organ jedinice lokalne samouprave za izbor direktora javnog preduzeća, čega, lokalne samouprave.
Ovo je bacanje papira. Ovo je potpuno jedan neozbiljni postupak da vi definišete stvari koje su ordinarno poznate i nema nikakve sumnje da kada se raspisuje konkurs za direktora javnog preduzeća lokalne samouprave ili AP ili na nivou Republike, da to raspisuje nadležni organ i to se tačno zna koji je organ i to već imamo u prethodnim članovima ovog zakona.
Prema tome, trošenje vremena, ali ako, to je sve sa idejom da mi dobijemo jedan savremen zakon koji na potpuno novi reformski, prvi put u istoriji, dinamičan način, rešava pitanje za koje čak i oni koji su rođeni pre manje od 50 godina, ali nemaju dovoljan nivo pismenosti, nisu mogli da utvrde da postoji preko 50 godina u našoj praksi, bez obzira što nazivi nisu bili baš ovakvi, ali je suština bila upravo takva.
Prema tome, ovo su razlozi zbog kojih ministar privrede u četiri sata i četiri minuta na današnji dan, treba da…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
… prihvati naše amandmane, da se ovi besmisleni članovi …
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Živkoviću.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, prvo su utvrdili da nema načina u zakonu na koji komisija sprovodi ovu vrstu oglasa. Sada se bune zašto odluku donosi nadležni organ lokalne samouprave i AP.
Ja se jedino nadam da vojvođanski vlastelin gleda ovaj televizijski prenos i da mu je jasno da sa mojim kolegom poljoprivrednikom zajedno u savezu cenzusa sigurno nema. Hvala.