Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 01.11.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, ja sam očekivao da će prethodni govornik da kaže da on to nije baš tako rekao, da to nije baš istina, da je on to hteo drugačije da kaže, a on je to opet potvrdio.
Mene ne zanima da guglam koje-kakve mape, mene zanima da guglam karte Srbije, onakve kakva je, i ja ću da guglam samo te mape. Ja da kreiram politiku na osnovu toga kakvu sam gde kartu pronašao, pa da više respektujem tu kartu nego svoj narod koji živi tu, meni to deluje, ja ne znam kako, to je katastrofa, ja ne mogu da verujem da neko to ovde tako nešto izjavi. Dakle, sutra će se, a možda već ima, možda je ovde većina gradova od uvaženih kolega u nečijoj karti.
Zamislite vi sada da je ovaj gospodin prvi čovek ove države, sedne lepo pa sabere sve, pa on ne bi imao da uloži u nekoliko gradova, svima bi nam rekao – nemojte, vi ste tamo negde. Ali, na sreću poštovana predsednice, niko kao narod. Pa, tako i posle prošlih izbora nama koji tako radimo, za razliku od njih, nije trebala ona humanitarna akcija – daj svoj glas, za našeg cenzusa spas. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi ste odgovorili na njegov.
Pa šta, da vam dam repliku zato što je rekao – ja neću da guglam.
(Milan Lapčević, s mesta: Da li sam ja pomenuo prethodnog govornika? Da li sam ga pomenuo u nekom kontekstu? Budite malo parlamentarni.)
Ajde razmisliću. Da, hvala na dobacivanju vi koji nemate prava da govorite za vreme ove tačke, znači imamo i nevidljive poslanike.
Dušan Vujović. Izvolite.

Dušan Vujović

Hvala lepo.
Dozvolite mi da kratko, povodom nekoliko već diskusija danas, kratko pročitam sledeću informaciju. Ovo nije jedini dokument u kome je važno razumevanje pravnog statusa jedinica koje se nalaze u sporazumima. U Beogradu je sedište transportne opservatorije za Jugoistočnu Evropu, koja će prerasti u zajednicu. Sedište kancelarije i akcionog tima za Rome u saradnji sa Savetom za regionalnu saradnju, a biće i sedište inicijative za reformu i obrazovanje u Jugoistočnoj Evropi.
Ovaj zakon je već bio u proceduri, ali se ona ponavlja zbog toga što smo zbog parlamentarnih izbora, svi zakoni koji su bili u proceduri su bili automatski povučeni iz procedure. Sada se traži hitna procedura zbog toga što Višegradska četvorka ima sredstva, planira za 2016. godinu i ključno je da se ratifikuje ovaj sporazum i da ga i ostali potpišu pre isteka ovih rokova.
Što se tiče pravnog statusa, tačno je da Zakon o zaključivanju i izvršivanju međunarodnih ugovora ne reguliše ovu oblast, ali je takođe tačno da je način potvrđivanja, odnosno potvrđivanja ovog predloga, ovog ugovora u Narodnoj skupštini, jedini put.
Posebno pitanje statusa Kosova, Kosova sa zvezdicom, kao teritorija pod međunarodnom upravom u sastavu Srbije ima izvršno ovlašćenje u vođenju spoljnih poslova koje ne možemo ignorisati, koji su definisani Rezolucijom 1244 i ustavnim okvirom UNMIK-a. Srbija se u svojoj interpretativnoj izjavi izjašnjava da se zaključenjem ovog sporazuma između Srbije i Kosova sa zvezdicom, ne stvara odnos regulisan Bečkom konvencijom o ugovornom pravu iz 1969. godine, niti da ona može ići van okvira koji su definisani sadržinom statusa Kosova po međunarodnom pravu Rezolucije 1244 i ustavnog okvira UNMIK-a.
Kolege su pre toga već diskutovale dosta detaljno pravno, prema tome, ovde se ni jednim slovom ne narušava već prihvaćeni status. Već smo rekli, logički da je alternativa da ovo ne usvajamo štetna, i ne pomaže ne samo u ovom predlogu ugovora, nego ne pomaže ni inače. Naše prisustvo u ovom dokumentu, u ovom ugovoru, pomaže da Srbija stalno bude aktivni učesnik tog procesa i da de fakto, kontroliše da se to sve dešava u okvirima koji su definisani Rezolucijom 1244 i svim drugim dokumentima koji su usvojeni u ovoj Skupštini i na drugim mestima u Srbiji.
Mislim, da nema potrebe da ovo više ponavljamo, pošto potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Dačić, nije ovde da vam odgovori sa širom istorijom svih ovih događaja. Mislim, da nije korektno da stalno to vraćamo na navodno kršenje Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, pošto ovo nije protivrečno. Tačno je da ona ovo reguliše, ali ovo nije protivrečno da Skupština o tome donese odluku, odnosno ratifikuje ovaj sporazum. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Milan Lapčević. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
Ja stvarno isto ne mogu da verujem šta slušam sa druge strane ali dobro, verovatno je to ova nova filozofija da budete malo na kursu, dobijete diplomu preko noći i odmah tumačite kako je sve idealno, kako je sve bajno i sjajno kao da živimo van vremena i van prostora.
Draga gospodo, ako niste znali, 1999. godine je bio rat u Srbiji, bili smo bombardovani od onih istih prijatelja koji su vam danas pokrovitelji.
(Aleksandar Martinović, s mesta: Pa, tebe su doveli na vlast 2000. godine ti isti. Pa, tebe su doveli na vlast.)
Draga gospodo, pod tim istim pritiscima vi sada pravite auto put i proglašavate to kao prioritet br. 1. Da, draga gospodo kao da smo svi gluvi i slepi kod činjenice da se naša teritorija svakim danom i svakim postupkom koji čini, i prethodno i ova vlast sve više osamostaljuje i stavlja pod kontrolu, pa ste došli do genijalne ideje da treba napraviti auto put i praviti Fond za zapadni Balkan, jer ćemo tako brže svi u Evropu.
Da, divno, samo je pitanje da li će naš narod na Kosovu i Metohiji biti narod drugog reda, i da li će imati svoje institucije ili će priznavati državu Kosovo, kojoj ćete vi naređivati, i svojim predstavnicima, da traže od ustavnog suda Kosova da tumači Sporazum o Trepči, a ovamo ste ga poništili, jer on po vama nije pravno valjan dokument. Eto, toliko o vašoj politici.
(Gorica Gajić, s mesta: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Poslanički klub Demokratska stranka Srbije
Poštovana predsednice, reklamiram Poslovnik, član 106. stav 3. - za vreme govora narodnog poslanika ili drugih učesnika u pretresu nije dozvoljeno dobacivanje, odnosno ometanje govornika na drugi način, kao i svaki drugi postupak koji ugrožava slobodu govora. Upravo je, dok je izlagao gospodin Lapčević, kolega prekoputa iz srpske narodne stranke, Srpske napredne stranke dobacivao i ometao ga u izlaganju, a vi ga u tom niste opomenuli.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dobro.
Da, razumem. Čula sam šta je dobacio. Odmah je prestao. Rekao je – vas su doveli na vlasti, i tu se zaustavio, posle rečenice o bombardovanju. Dobro, to je to, znači, slično.
Povreda Poslovnika? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, povređen je član 107, gde je govornik na sednice Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Razumem vas, zato što sve što je izgovoreno, povređen je Poslovnik.
Ja još jednom kažem, kada kažete i kada tvrdite da ulaganje u svojoj zemlji, bilo gde i prema bilo kome da ide, ide u susret separatističkim zahtevima, vi povređujete svaku tačku ovog Poslovnika, svako slovo ovog Poslovnika, povređujete ovo zdanje ovde gde sedite, povređujete sve što je u Srbiji.
Ne treba kurs, ne treba više od tri razreda osnovne škole da znate da kada ulažete negde u svojoj zemlji, ulažete zato da bi dali razlog svom narodu da tamo ostane. A kada neko da razlog tom narodu da beži, taj narod će pobeći i makadamom i bilo kako, i taj autoput će biti najmanji problem da se odatle ode. Taj autoput je razlog da se tamo ostane.
Što se tiče tog bombardovanja i svega toga, da, gospodin prethodni govornik je u jednom delu i dosledan svojoj političkoj partiji, u retko čemu dosledan, ali evo u ovome je dosledan, u neobaveštenosti. Samo ne znam da li je informisan da ti koji su nas bombardovali, za koje kaže da su nas bombardovali 1999. godine, oni su ih doveli na vlast 2000. godine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prošlo je vreme, poslaniče.
Nadam se da ne mislite da sam ja izgovorila te reči, da sam povredila Poslovnik.