Peto vanredno zasedanje , 21.09.2017.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Bajro Gegić.
...
Stranka demokratske akcije

Bajro Gegić

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovani saradnici ministra, narodni poslanici, poštovani građani, ja ću kao poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka i pripadnik bošnjačke nacionalne zajednice, a i predsednik Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog veća reći nekoliko reči o Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i sistema, i to o onom njegovom delu koji se odnosi na obrazovanje manjinskih naroda.

Ovim zakonom, pored ostalog, svim državljanima Republike Srbije se garantuje jednakost na obrazovanju, kao i jednakost i dostupnost obrazovanja na isti način pod istim uslovima, a za pripadnike manjinskih naroda obrazovanje se realizuje, odnosno sprovodi na jeziku nacionalne manjine i pismu nacionalne manjine. Takva zakonska rešenja su postojala i u dosadašnjim zakonima i to je za nas sasvim prihvatljivo i tu nema nikakvog spora.

Međutim, ono što nama predstavlja problem, to je primena zakona u praksi u svakodnevnom životu. Taj put od donošenja zakona do njegove primene je dug, težak, često puta i nedostižan.

Kao primer za to navodim naš slučaj, odnosno Bošnjaka. Mi smo, iako ova zakonska rešenja već duže vreme ne postoje, ovakva kakva su sada ili slična, uspeli da ovo pravo ostvarimo samo u gradu Novom Pazaru i opštinama Tutinu i Sjenici i nigde više van teritorije pomenute, čak ni u Priboju, ni u Prijepolju gde Bošnjaci čine znatan deo stanovništva i gde su ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje ovog prava.

Problemi na koje nailazimo pri ostvarivanju ovog prava su različiti i mnogostruki. Počnimo od samog početka, odnosno od momenta kada roditelji učenika treba da se opredele za jezik na kojem će njihova deca da slušaju nastavu. Tada se njima plasiraju razne dezinformacije, kao primer da ako dete uči na bosanskom neće moći da studira u Republici Srbiji, neće moći sutra da se zaposli itd, da ne nabrajam. U ovo su nažalost bili uključeni i neki zvaničnici Ministarstva prosvete, školskih uprava, neki direktori, čak i pojedini nastavnici.

Hoću da naglasim još nešto, čak se desilo, imamo nekoliko slučajeva, podnete su krivične prijave, da nije ispoštovana volja roditelja pri opredeljivanju za nastavu, nego iako su se oni opredelili za nastavu na bosanskom, ona je posle nekoliko dana prekinuta i realizovana je nastava na srpskom jeziku.

Poseban problem realizacije ove nastave predstavlja nedostatak udžbenika, posebno za dodatke za predmete koji su od posebnog nacionalnog značaja za nacionalne manjine. Najzaslužniji za takvu situaciju su Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Nacionalni prosveti savet, koji su učinili sve, izmišljajući često puta nekakve banalne razloge kako ne bi dozvolili donošenje nastavnih programa i odobravanje udžbenika za ovu nastavu.

Ima još problema koji stoje na putu uspešnoj realizaciji ove zakonske odredbe. Ja neću ovog puta da nabrajam. Reći ću samo da se često puta kao problem javlja upotreba nekih termina, a koji su uz dobru volju lako rešivi.

Ovim predlogom zakona, ministre, vi ste nagovestili, nekim odlukama koje ste doneli, da ste opredeljeni za potpunu primenu ovog zakona, pa i u ovom delu koji se odnosi na obrazovanje nacionalnih manjina i mi vam tu odajemo jedno zaista veliko priznanje i podržaćemo vas u tom nastojanju. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Samo momenat da polože zakletvu novi poslanici.
Poštovani poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštine.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Aleksandru Šešelju, izabranom sa Izborne liste dr Vojislav Šešelj – SRS, i Ani Čarapić, izabranoj sa Izborne liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Na osnovu Odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Aleksandru Šešelju i Ani Čarapić.
Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripremite za polaganja zakletve.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i da ga predaju meni.
Dozvolite mi da vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za narodne poslanike i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo rad po dnevnom redu sednice.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, moje izlaganje biće usmereno na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao baza na kojoj se temelji celokupno obrazovanje. Predložena zakonska rešenja nedvojbeno će …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vratiću vam vreme. Krenite ponovo.
Poslanici, molim vas da omogućimo poslaniku Fehratoviću da održi govor.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Dakle, moje izlaganje biće usmereno na Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao baze na kojoj se temelji celokupno obrazovanje. Predložena zakonska rešenja nedvojbeno će poboljšati sistem, osobito u kvalitativnom smislu. Ne stoji često podvlačena kritika da će ovim zakonom ministar dobiti preveliku moć u rukama u pogledu imenovanja direktora. Naprotiv, njima će se sprečiti dosadašnje zloupotrebe, naročito od strane lokalnih moćnika koji obrazovni sistem vide kao prostor za partokratijsko i kriminalno delovanje, što je dovelo do toga da je u najvećem broju slučajeva institucija konkursa postala farsa, da su reference i kompetencije nastavnika i učitelja drugorazredne u odnosu na partijsku pripadnost ili pak spremnost da kupe radno mesto.

Takva vrsta kriminalnog i nemoralnog zapošljavanja uništava odgojnu dimenziju škole, a vrlo često je ključni razlog degradacije opšteg i obaveznog obrazovanja. Neretko direktori koji se žele odupreti takvim vidovima zloupotreba bivaju nemoćni, jer ih lokalni moćnici ucenjuju, prete ostankom na pozicije. Posledica ovoga je da kvalitet usluga postaje sve lošiji u obrazovnom, a pogotovo u odgojnom delu.

Možda najdrastičniji primer uticaja lokalnih političkih kriminalnih moćnika na sistem obrazovanja imamo u sandžačkim gradovima u kojima, nažalost, niko ko nije blizak vladajućim partijama SDA, SDP ne može dobiti zaposlenje u struci, bez obzira na kompetencije, radno iskustvo i druge reference. Svi direktori osnovnih i srednjih škola u Novom Pazaru taoci su osobe koja dolazi iz kriminalnog miljea, nema ni srednju školu, ali ima uticaj na izvršnu gradsku vlast. Niko se u državnom obrazovnom sistemu u Novom Pazaru ne može zaposliti, ukoliko ne dobije saglasnost ovog lica, a na njegovu naredbu direktori otpuštaju politički nelojalno osoblje. U školama u Tutinu i Sjenici takođe niko se ne može zaposliti ukoliko nije politički aktivista vladajućih partija, posebno Stranke demokratske akcije.

Najsvežiji su primer nastavnici i profesori verske nastave kojima, ukoliko dolaze iz islamske zajednice u Srbiji, direktori u Tutinu i Sjenici, te delimično u Novom Pazaru, doslovno kažu da su dobili naredbu iz gradskih i opštinskih uprava da ih ne smeju primati na posao, bez obzira što su za tu vrstu delatnosti imenovani od strane Ministarstva i što imaju najbolje reference i pedagoški učinak. Rezultat ovakvog odnosa prema obrazovanju dovodi nas do situacije da profesori i nastavnici koji tako dobijaju posao vrlo često taj ambijent prenose na đake.

U tom smislu je zabeležen i stav člana Gradskog veća i Doma kulture u Novom Pazaru koji savetuju mlade sportiste da se ne trebaju sekirati za školu, da je njihova škola njihova briga u smislu da ne moraju previše pohađati nastavu i učiti. Ovo je, na žalost, trenutna situacija i zato predložena rešenja vidimo kao put ka izlečenju spomenutih anomalija.

Takođe, još jedan od negativnih rezultata ovakvog stanja jeste da oni najkvalitetniji, najsposobniji i najkredibilniji odbijaju da saviju kičmu pred lokalnim vlastodršcima i odlučuju se da napuste zemlju, što dovodi do odliva mozgova jedne cele generacije intelektualaca. Kao roditelj koji ima već dva đaka, i ubrzo će imati još dva, koji pohađaju nastavu na Bosanskom jeziku, vrlo važnim smatram članove 5, 56, 60. i sve druge kojima se reguliše upotreba jezika nacionalnih zajednica izvođenja nastave na maternjem jeziku. Iako i dalje imam određene probleme u pogledu pojedinih nastavnih sadržaja izvođenja nastave na Bosanskom jeziku, mislim da je pomak napravljen i da će se i preostale nesuglasice vrlo brzo rešiti.

Međutim, i u ovom slučaju imamo zloupotrebu i samovolju lokalnih samouprava i nekih drugih tela koja vrlo često optužuju ministarstvo za opstrukciju, a u stvari sami to rade da bi umanjili broj odeljenja koja izvode nastavu na Bosanskom jeziku ili zadržali neka fiktivna radna mesta, ne omogućavajući roditeljima i đacima da iskoriste ovaj set pozitivnih zakona u pogledu nacionalnih i ljudskih prava.

Takođe, vrlo važan segment jesu i uvjeti rada. Mi u jednom delu države imamo škole koje su prazne, a u drugom koje su prenatrpane. Recimo, u Novom Pazaru još uvek tri ili četiri škole radi u 3 smene. Ministarstvo je tu i država dosta uradila, ali se moraju dodatni napori učiniti kako bi se to do kraja ispravilo.

Iz svih ovih razloga, uz ubeđenje da će predloženim alatima početi ozdravljenje obrazovnog sistema, u danu za glasanje podržaćemo zakon, a naravno, što se tiče Zakona o visokom obrazovanju, podneli smo neke važne amandmane koji će još više poboljšati ovaj zakon i verujemo, sa zakonom u celini, biti važan iskorak u poboljšanju našeg visokoškolskog sistema. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Šarčević. Izvolite.

Mladen Šarčević

Moram kratko samo, radi javnosti, da kažem da sam bio nekoliko puta u regiji i posetio Novi Pazar i obišao škole, i hvalio i grdio, normalno, to mi je posao. Ali, samo da kažemo javnosti da problem oko udžbenika ne postoji u fundamentalnom smislu reči i da radimo na tome i da prevazilazimo one probleme koji su nekada bili. Mislim da je to zaključeno i mojim prisustvom u vašem Nacionalnom veću, gde sam bio i gost, koliko se sećam.
Takođe, oko upisa dece u prvi razred, a i opredeljenje roditelja na kom će jeziku pratiti nastavu, predložio sam model koji jedini ima smisla, ne pod nečijom prismotrom da se to radi, nego roditelj kao i na izborima može sam zaključiti, staviti u koverat i staviti ako treba i u glasačku kutiju. Time ne vršimo pritisak ni jedne strane. Pomenuo sam i da, ako ima pritisaka, morate prijaviti, ako treba i lično meni.
Slažem se da u školskoj upravi nismo zadovoljni sa ljudima koji vode i tu se menjaju rukovodioci, to vam je jasno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ratko Jankov.
Rečima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, dame i

gospodo narodni poslanici, sistem obrazovanja i vaspitanja je u Srbiji uređen setom zakona, među kojima su danas i zakoni koji su pred nama i dalje u formi predloga, i to predloga za donošenje novih zakona.

U skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine i pratećim akcionim planom, mi moramo da kroz izmene postojećeg zakonskog okvira obezbedimo potrebne uslove za celovitu primenu akcionog plana i postizanje strateških ciljeva.

Kada je reč o Predlogu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa jedne strane imamo tradicionalne vrednosti našeg obrazovnog i vaspitnog sistema, ali sa druge strane imamo potrebu za usaglašavanjem sa evropskih sistemom školstva i za transformacijom obrazovanja i vaspitanja u skladu sa potrebama društva, Obrazovni i vaspitni sistem mora se pratiti na sistematičan način, kao i promene koje dolaze sa novim vremenom i razvojem društva. To je i glavni cilj donošenja ovog zakona, sagledavanje procesa školovanja od početka do kraja i postizanje najboljih mogućih rezultata.

Konkretniji rezultati primene ovog zakona će se odnositi i na neke primere koje ću samo izdvojiti iz Predloga ovog zakona. Na primer, uvođenje dualnog obrazovanja u srednjem stručnom obrazovanju i vaspitanju, dualno obrazovanje će podstaći bolje povezivanje privrede i obrazovanja na svim nivoima. Radi se o modelu obrazovanja koji je kreiran prema potrebama tržišta rada i obuhvata sve profile obrazovanja. Ono što smo mogli i da vidimo još iz programa Vlade, koji je predstavila ovde premijerka Brnabić, jeste da je već postojala jaka podrška različitih kompanija koje su zainteresovane za saradnju sa školama i sa učenicima koji se budu odlučili za pohađanje ovakvih profila.

Dalje, u Predlogu zakona se još kaže da i radni odnos zaposlenog prestaje sa navršenih 65 godina života, odnosno najmanje 15 godina staža osiguranja. Takođe, otvara se mogućnost osnivanja ustanove po modelu javno privatnog partnerstva.

Konkretni rezultati primene zakona videće se i u oblasti bezbednosti, zaštite i odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu, i to svih učesnika. Proširena je odgovornost za ponašanje kojim se vređa ugled, čast ili dostojanstvo, takođe, bliže se uređuje i postupanje ustanove kada se bude utvrdilo diskriminatorno ponašanje, pojačana je odgovornost i učenika i same ustanove. Ovo su samo neke stvari iz navedenog Predloga zakona.

Malo ću se osvrnuti i na Predlog zakona o visokom obrazovanju. Dakle, ovaj Predlog nam predstavlja probleme koje će rešiti i na koji način će povećati fleksibilnost normi u odnosu na potrebe tržišta rada. Tu takođe imamo neke konkretne primere koji su jako dobri. Visokoškolske ustanove će moći da organizuju kratke programe studija u trajanju od jednog ili dva semestra i da izdaju sertifikat o završenom kratkom programu studija. Sa jedne strane, visokoškolske ustanove na taj način odgovaraju potrebama tržišta rada, a sa druge strane, lica koja su stekla kvalifikacije poboljšavaju svoju zapošljivost i na taj način smanjuju ukupan broj nezaposlenih.

Takođe, ono što važećim zakonom nije uređeno je studiranje uz rad, koje takođe organizuje visokoškolska ustanova i to za one studente koji se pri upisu opredeljuju za predmete koji nose najmanje 30 bodova, što je dvostruko manje od onoga na šta su upućeni studenti koji se finansiraju iz budžeta. Na ovaj način studentima koji su prinuđeni da rade ili koji žele da rade za vreme studija data je mogućnost da to i ostvare. Tu je i stručna praksa, koja je važan deo studentskih programa. Dalje, predlog rešavanja problema neujednačenih kriterijuma za ocenjivanje, takođe, unapređenje kvaliteta postupka akreditacije, uvođenje kategorije predavača van radnog odnosa, odnosno uvođenje stručnjaka itd.

Videćemo kakve promene će pretrpeti ovi predlozi, usvajanjem eventualno nekih amandmana, čemu i služi zasedanje Narodne skupštine, ali uglavnom donošenje ovih zakona je samo još jedan korak napred na putu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u Srbiji i podržaću ove predloge u danu za glasanje. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.