Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/254-17

23.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:35 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Tu ne mislim na one koji viču, nego mislim na vas koji vodite sednicu. Da li dozvoljavate?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dozvoljavam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem. Ako dozvoli opozicija da neki put dobije nekakav odgovor za more uvreda i laži koje ovde iznosi na račun ličnosti koje navode u tim svojim lažima i uvredama.

Dakle, čisto zbog građana Srbije moram da ponovim ono što je rečeno i na početku, a poslanik Radoslav Milojičić, istine radi, nije ni rekao koji to član Poslovnika je tačno povređen prilikom zakazivanja sednice, zato što on to ili ne zna ili ovde iznosi neistinu, što je pre na…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)

Da, povreda Poslovnika, možda jednoga dana.

Rekli ste na početku i pitali ste me kada ću prestati da učestvujem u incidentima koji se ovde dešavaju svaki dan. Ne, ja nikada nisam učestvovala ni u jednom incidentu koji se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pre dve nedelje sam bila žrtva jednog događaja, a to je kada me je troje poslanika poslaničke grupe Dveri brutalno napalo, prvo verbalno maltretirali, pa uzmite udžbenik i da vidite šta znači nasilje nad ženama i muškarcima kada se to vrši verbalno, a kada su uspeli verbalno da me izmaltretiraju, onda su primenili i silu, o čemu svedoče nalazi ovlašćenih lekara i u zgradi parlamenta, ali kasnije i u vojnomedicinskoj ustanovi u koju sam išla na kontrolne preglede.

Takođe, nisam mogla da učestvujem ni…

(Radoslav Milojičić: Povreda Poslovnika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim kolege da se umire. Znači, postavili ste pitanje, sada dobijate odgovor. Šta imate protiv?
Nastavite, koleginice Gojković.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Znam da uvaženim poslanicima Maji Videnović i drugim ženama iz opozicije smeta kada kažete da njihove kolege, njihovi koalicioni partneri vrše nasilje nad ženama, vrše nasilje nad političarima, tuku ovde poslanike u parlamentu, ja znam da to kvari sliku njihovu o samima sebi, jer oni kada sebe pogledaju u ogledalo oni sebi nekako deluju prefinjeno, deluju građanski, deluju otmeno i ne mogu da se suoče sa tim da su oni sve, samo nisu to.
Znači, nisam učestvovala u incidentu koji je Boško Obradović i Marija Janjušević i ne znam ko je još od poslanika Dveri učinio pre dva dana kada su brutalno napali i fizički nasrnuli i povredili Aleksandra Martinovića, predsednika Administrativnog odbora. Ne znam o čemu je Radoslav Milojičić onda ovde govorio i zašto nema snage da postavi pitanje dokle će predsednik parlamenta, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković, tolerisati fizičko nasilje poslaničke grupe Dveri u parlamentu. Po Poslovniku, mogla sam da izreknem još jednu kaznu udaljenja sa sednice, a samo mi je veliko pitanje zašto je Aleksandar Martinović bio toliki demokrata i dozvolio Bošku Obradoviću, koji ima kaznu udaljenja, da učestvuje, znači, piše u Poslovniku – kaznu udaljenja i rada 20 dana Narodne skupštine Republike Srbije, dozvolio da uđe na sednicu, dozvolio da maltretira poslanike i, naravno, na kraju se to desilo i fizičkim nasiljem nad njim.
U ovom parlamentu je najmanji problem da li je poštovan Poslovnik, pa je zakazana sednica 24 sata pre početka, jer to je dozvoljeno, a veći problem od toga je što se DS, što se svi oni koji su u koaliciji sa Dverima i koji računaju na njih na izborima za Skupštinu grada Beograda ne ograde od njih, ne osude fizičko nasilje, pa čak i u televizijskim emisijama kada Boško Obradović i Srđan Nogo vade moje zdravstvene izveštaje i pokazuju javnosti sede i dalje u studiju sa njima i time odobravaju nasilje koje oni vrše. Toliko od mene. To je moj odgovor vama i o povredama Poslovnika, od čega građani uopšte ne žive, nego građani žive od ovoga što vi pravite haos od ovog parlamenta i ne dozvoljavate da donosimo zakone koji znače život ovde države. Hvala vam lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala, gospodine Arsiću.

Reklamiram član 108, da se o redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine, u ovom trenutku vi kao predsedavajući.

Molim vas da mi objasnite na osnovu čega je prethodna govornica dobila pravo od pet minuta da govori ovde pomenuvši moje ime četiri puta uzastopno i koleginice Maje Videnović. Trebalo bi svi iz opozicije da dobijemo pravo na repliku.

Naravno da je zamenjivanje teze i naravno da DS niti jeste niti će nekada biti u koaliciji sa Dverima, ni na lokalnom ni na republičkom nivou, i naravno da DS osuđuje svaki vid nasilja, pogotovo prema pripadnicama nežnijeg pola. Tako da, stavljati nešto u usta pogotovo DS koja se 27 godina zalaže za slobodu medija, slobodu govora, vladavinu prava, poštovanje institucija, dok je gospođa Gojković bila u SRS, pa zaista nema smisla.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Milojičiću, vi ste predsedniku parlamenta postavili nekoliko pitanja i održali jednu čitavu javnu tribinu u vezi tih pitanja.
(Radoslav Milojičić: Tačno.)
Da li se slažete sa mnom da je rad u parlamentu dvosmeran?
(Radoslav Milojičić: Ali ne kada su poslanička pitanja u pitanju.)
Tako da, predsednik Narodne skupštine gospođa Gojković je mogla i odavde da vam odgovori, ali htela je da budete potpuno ravnopravni sa njom i sela je među poslanike. Dobili ste odgovore, a dobićete ih i pismeno u roku od 15 dana. Očigledan je problem da kada postavite pitanje sa nekom tendencijom i obrazloženjem da napravite od Srbije kriminalno udruženje, kada dobijete odgovor, taj odgovor vam se ne sviđa.
(Radoslav Milojičić: Ne od Srbije, nego od SNS.)
Još nešto, gospodine Milojičiću, nemojte meni nikada više da govorite o demokratiji koju je vodila DS od 5. oktobra, kad nismo imali ni prenos sednica Narodne skupštine i posle vanrednog stanja.
Povreda Poslovnika, Aleksandar Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, vama je očigledno potrebna pomoć u vođenju sednice, ja sam Nemanja Šarović, nisam Aleksandar Nemanja Šarović, ne znam šta vam to znači, vi ste zaboravili svoju prošlost, gospodine Arsiću, ali izgleda da ste zaboravili i moje ime. Možete ga pročitati sada na ekranu.

Prekršeno je više članova Poslovnika, između ostalog prekršen je član 27. koji kaže – predsednik Narodne skupštine predstavlja Narodnu skupštinu, saziva sednice i predsedava njima i vrši druge poslove, pa član 32. kaže – predsednika Narodne skupštine, u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti zamenjuju potpredsednici. Mi smo maločas imali situaciju da Maja Gojković sedi u sali, umesto da radi i vrši dužnost koju je preuzela. Vi ste bili dužni da nas obavestite ako je sprečena. Bili ste dužni da nas obavestite ako je odsutna, ako nije u mogućnosti da vrši svoju dužnost.

Prekršen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine, nedopustivo je da predsednik Narodne skupštine kaže da opozicija iznosi gomile laži. Vi ste bili dužni na to da reagujete. Vi ste bili dužni da izreknete opomenu. Vi, gospodine Arsiću, da poštujete ovaj Poslovnik, pa vi biste i sebi izrekli neku sankciju. Vi biste sebi sad izrekli lepo meru udaljenja sa sednice, pa biste razmislili tih 20 radnih dana kako, pročitali Poslovnik, kako da vodite i to radili. Dozvolili ste da Maja Gojković o povredi Poslovnika priča punih šest minuta, tri puta duže od onoga što je predviđeno Poslovnikom. Tri puta duže.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju.