Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.11.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/254-17

23.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:35 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Aleksandra Jerkov: Po Poslovniku.)
Obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Dejan Radenković, dr Ivan Bauer, prof. dr Vladimir Marinković i Jasmina Karanac.
(Radoslav Milojičić: Po Poslovniku.)
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge zakona iz predloženog dnevnog reda.
U sazivu ove sednice koji nam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i 3. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima da stavi na dnevni red sednica akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog
Molim kolege poslanike da se izjasne o ovom predlogu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za– 120, protiv – 11, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red –
Predlog odluke davanja saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za invalidska osiguranja za 2017. godinu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik mg Aleksandra Jerkov, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koje je podnela Narodnoj skupštini 14. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Aleksandra Jerkov: Po Poslovniku.)
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – jedan, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona na privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Marinika Tepić, Sanja Pavlović i Zoran Živković, predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su podneli Narodnoj skupštini 17. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržan – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red - Predlog odluke obrazovanja anketnog odbora radi utvrđivanja činjenice o ulozi odgovornosti najviših organa vlasti u Novom Sadu u vezi sa privatizacijom „Autotransportno preduzeće Vojvodine“ izgradnjom međumesne autobuske stanice u Novom Sadu, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za -11, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Videnović je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora, radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su pratile događaje koji su se desili pre i tokom polaganja zakletve predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Koji je podnela Narodnoj skupštini 20. novembra 2017. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 12, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Maja Gojković, na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. i člana 170. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice; Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar – Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Ipmort banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada ( broj 400-2320/17 od 29. avgusta 2017, godine, sa ispravkom od 6. novembra 2017. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizaciju u opštinama srednje veličine u Srbiji, koji je podnela Vlada i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
Da li narodni poslanik Maja Gojković želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 123, protiv – šest, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 124, protiv – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, u celini.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju: prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Dušan Vujović, ministar finansija, Predrag Poledica i Zoran Lakićević, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Tatjana Jovanović, Darinka Đuran, Jovanka Atanacković, pomoćnici ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Radojko Obradović, posebni savetnik Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Marko Blagojević, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Vesna Laković, viši savetnik u Sektoru za međunarodne odnose u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Saglasno Odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Predlozima zakona iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 192, a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 170, a shodno član 157. stav. 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar – Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Ipmort banke, kao Zajmodavca; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizaciju u opštinama srednje veličine u Srbiji i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, evo nakon što se završilo ovih 20, 25 minuta, tokom kojih očigledno nije Poslovnik važio, konačno sam dobio reč.

Povredili ste član 27. i povredili ste član 103. Ja ću vam i citirati član 103. stav 1. koji kaže: „Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjena je na sednici koja je u toku, neposredno po učinjenoj povredi“.

Vi ste, gospodine, videli, videli su i građani Srbije u direktnom prenosu da sam se pet ili šest puta javljao ja. Vi ste isključivali nekoliko puta sistem i brisali iz sistema moju prijavu. Jasno i glasno sam rekao da se javljam po Poslovniku. To je uradilo još nekoliko poslanika.

Vi ste dali reč drugim govornicima, išli na utvrđivanje dnevnog reda, uporno ignorisali i kršili Poslovnik, iako ste kao predsedavajući vi taj koji treba da se brine o provođenju pravila sadržanih u ovom Poslovniku.

To što radite vama postaje manir. Zašto to radite, vi znate. Pokušavate da pokažete ili da dokažete, odnosno da stvorite u stvari lažnu sliku kako je opozicija ta koja je nerazumna u narodnoj Skupštini, a zapravo vi suštinski namerno kreirate takvu situaciju.

Kao tobože ste odlučili da nećete vanredne izbore, a očigledno je da hoćete. Jedino što želite da svalite krivicu na opoziciju, jer vi nemate nikakvu politiku, nemate nikakav program. Vaš jedini plan i program je vanredni izbori svake godine, pa ćete građane Srbije samo sa izborima zamajavati. To je suština, da se više ne lažemo. Kršite Poslovnik, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.
U toku utvrđivanja dnevnog reda nisu moguće povrede Poslovnika zato što je elektronski sistem tada prebačen na glasanje, tako da nisam mogao da reagujem, ali takođe mi je drago da ste vi legitimisali kao advokat DS.
Reč ima narodni poslanik Miljan Damjanović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, nisam se javio po povredi Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu, izvinite.
Reč ima narodna poslanica Aleksandra Jerkov, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću, posle dužeg vremena.

Naravno, javila sam se odmah po učinjenoj povredi. To što nisam dobila reč po učinjenoj povredi je isključivo vaša greška i verovatno još jedan povod da vam ukažem na povredu Poslovnika i to su moje kolege uradile.

Reklamiram povredu člana Poslovnika 112. koji govori o utvrđivanju pauze, gde se jasno kaže da ukoliko predsednik, odnosno predsedavajući u našem slučaju, ne može redovnim merama da održi red na sednici, on onda određuje pauzu, pa vas pitam koje ste vi to redovne mere primenili, pa niste uspeli da održite red? To je jedno pitanje. Drugo pitanje je gde u Poslovniku piše da se nakon pauze poništava sve što se pre pauze dogodilo i gde piše da tada sednica kreće kao da se ništa nije desilo?

Zbog čega ovo ja pitam? Zato što sam se ja javila zapravo pre toga da vam ukažem na povredu člana 100. Poslovnika i imam još jedno pitanje za vas. Kada neko od narodnih poslanika postavlja poslaničko pitanje, a neko drugi od narodnih poslanika želi da odgovori, zna odgovor, na koji član Poslovnika da se pozovemo, gospodine Arsiću, odnosno gde piše u Poslovniku da je predsednica u svojstvu narodnog poslanika mogla odgovarati na poslaničko pitanje? Samo za savet da vas pitamo gde to piše u Poslovniku?

Evo sada gospodin Gojković kolega priča o nestalim bebama. Tri godine vas molim da usvojimo zakon o nestalim bebama, a vi ignorišete. Po kom članu Poslovnika možemo da se javimo da odgovaramo na poslanička pitanja usmeno, a da, naravno, kao i koleginica Gojković, iskoristimo to neograničeno vreme koje nam stoji na raspolaganju da vređamo, maltretiramo i vršimo nasilje nad kolegama, pa da i mi ostali to primenjujemo ili postoje pravila koja važe samo za neke?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Evo, koleginice Jerkov, odmah ću da vam odgovorim.
Redovne mere su sledeće – opomena, druga opomena, oduzimanje reči i udaljenje sa rada sednice. To su redovne mere.
Znači, vi mene prisiljavate da, umesto što napravim pauzu da se malo strasti stišaju, počnem narodnim poslanicima da izričem opomene, oduzimam reč, isključujem iz daljeg rada Skupštine? Ja to neću da radim. Izvinite, neću da koristim manire DS.
Po Poslovniku, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Gospodine Arsiću, reklamiram član 108. da se o redu na sednici stara predsedavajući, u ovoj situaciji vi, pošto je gospođa Gojković ne znam zbog čega morala da napusti sednicu. Verovatno zbog nekog finog razgovora sa svojim partijskim kolegama, ali to nije na nama da komentarišemo, te vas molim da ovu sednicu vodite onako kako bi trebalo da je vodite.

Ja vama ne zameram što ste rekli da ne želite da primenjujete Poslovnik, jer ste još jednom dokazali da SNS ne da ne poštuje zakone i Ustav Republike Srbije, već da ne poštujete ni Poslovnik. Kada biste poštovali ovaj Poslovnik do tančina onda sa druge strane ne bi ostalo ni desetak poslanika i ja vas u toj nameri podržavam, ali vas molim da nama ne oduzimate reč kada mi krenemo da govorimo istim manirom kao što to rade, mada nije moguće imati isti manir kao SNS, to je mnogo teško da neko ima te manire, toliko loše kao SNS, ali da nas bar pustite da na naš način, demokratski i kulturan, civilizovan, odgovorimo na optužbe i napade koje SNS, plašeći se gubitka izbora od DS svakog dana ovde servira.

Ja se ne bih smejao da sam na vašem mestu. Ja znam da su vama puni i frižideri, novčanici i rezervoari jer ste pokrali građane Srbije, ali građani Srbije su tužni. Nije ništa smešno.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavite, kolega Milojičiću.
(Radoslav Milojičić: Vreme.)
Pa, niste prekršili vreme, ali svakako, evo ovako, pošto ste reklamirali član 108, onaj deo koji niste pročitali – zbog povrede reda na sednici, predsednik Narodne skupštine može da izrekne mere opomenu, oduzimanje reči ili udaljenje sa sednice.
Evo, ja ću još jednom da prekršim Poslovnik i samo ću da vam oduzmem dva minuta od vaše poslaničke grupe u skladu sa članom 103. Poslovnika, zato što ste zloupotrebili pravo na povredu Poslovnika i napravili repliku. Tako da, dva minuta manje ima vaša poslanička grupa.
Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Arsiću, evo, vi ste maločas i sami priznali da ste prekršili Poslovnik. Ako već delite kazne opoziciji, evo, ja vas pozivam onda lepo sebi da izreknete sad meru udaljenja. Neka preuzme neko drugi od potpredsednika da predsedava.

Nepodnošljivo je da sa takvim osmehom neko ko predsedava Narodnom skupštinom prizna i kaže – prekršio sam, evo, prekršiću još jednom. Koja je poruka? Vaša poruka je – ne možete mi ništa. Vi time pokazujete da ste osioni, da ste bahati i da mislite da ćete večito biti na vlasti. To su mislili i ovi pre vas.

Vi ste priznali da kršite Poslovnik, otvoreno, iako je to svima potpuno jasno. Nemate na to pravo, gospodine Arsiću. Nemate pravo.

Sramota je da predstavljate Narodne skupštinu, a da se tako ponašate, da otvoreno kažete – prekršio sam, pa šta?! Prekršio sam, ali ću još jednom prekršiti, pa ću opet opoziciji uzeti dva minuta od rasprave.

Evo, uzmite i SRS dva minuta. Je li to cilj? Je li to nešto što će vas usrećiti? Je li to nešto što će vratiti penzije? Je li to nešto što će omogućiti bolji život građanima? Da li je opozicija jedini problem?

Nemojte više govoriti da je to Poslovnik DS, sad je vaš. Oni su ga doneli, bio je njihov, a sad je vaš, jer ga primenjujete pet godina, jer vam odgovara. Da ste hteli, vi biste pokazali da ste bolji od DS. Doneli biste Poslovnik koji je demokratski, ili bi makar ovo malo prava što imaju narodni poslanici poštovali i omogućili biste im da ih koriste. Vi niste ništa bolji. Ako ne valja Poslovnik DS, menjajte ga. Do tog trenutka je vaš.