Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2017.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

1. dan rada

06.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:05 do 19:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.
  Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Balša Božović

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Ovo je veoma važno pitanje koje se odnosi na Vojsku Republike Srbije, na vojsku koja je unižena i osramoćena i na vojsku koja apsolutno se vodi definitivnom nestajanju, koja nema osnovna sredstva za rad, koja nema uniforme, koja nema čizme, koja nema zimsku opremu, posebno za onaj deo vojske koji je svakodnevno na granici, koji čuva Srbiju, koji čuva granicu Republike Srbije i to je velika sramota, gospodo narodni poslanici.

  Dragoljub Jovanović, poslanik u AVNOJ-evskoj skupštini, na predlog budžeta je rekao vladajućoj većini tada – kako vas nije sramota da vam vojska, koja je oslobodila zemlju, bude gola i bosa, a da se, s druge strane, funkcioneri kupaju u bogatstvu i privilegijama? Zbog toga je osuđen na višedecenijsku kaznu zatvora, a vi me osudite ako mislite da to treba, ali ja ću vam postaviti isto pitanje – da li vas je sramota što se kupate u privilegijama … (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sumnjivih transakcija Srpske napredne stranke, kao i zbog sumnje na pranje novca tokom parlamentarnih izbora 2014. godine i predsedničkih izbora 2017. godine.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o kupovini više od 700 novih putničkih vozila marke „Škoda“ Ministarstva unutrašnjih poslova.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o načinu na koji je ministar odbrane u Vladi Srbije, gospodin Aleksandar Vulin, stekao stan u Beogradu od 107 m2 u vrednosti od 244.620 evra.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa projektom investicionog ulaganja u poljoprivredu između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa gradske vlasti u Beogradu u vezi sa potpisivanjem Ugovora o izgradnji spalionice na deponiji u Vinči.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa trgovinom ljudskim organima sa teritorije KiM, tzv. „Žuta kuća“.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije kruševačke Fabrike IMK „14. oktobar“.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do ljudskih žrtava i materijalne i nematerijalne štete u poplavama na teritoriji Srbije 2014. godine.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica oko privatizacije PKB.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su dovele do paljenja ambasada SAD i Savezne Republike Nemačke, koje su napadnute 21. februara 2008. godine tokom protesta „Kosovo je Srbija“, kao i odgovornost kako bivših tako i sadašnjih nosilaca najviših državnih funkcija.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa izgradnjom fabrike kineske kompanije „Mei ta“ u Bariču.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem Ugovora za projekat „Beograd na vodi“.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa Ugovorom Republike Srbije i firme „Al Rawafed International Investment“.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica, okolnosti i odgovornosti za neistinito prikazivanje stanja u vezi sa nivoom aflatoksina u mleku i kukuruzu, koje je izazvalo veliku materijalnu i nematerijalnu štetu u Republici Srbiji 2013. godine.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 14, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa potpisivanjem Ugovora između Vlade Srbije i „Etihad Ervejz“ u vezi sa osnivanjem Preduzeća za avio-saobraćaj „Er Srbija“.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa mogućom zloupotrebom i korupcijom u okviru „Železare Smederevo“ 2015. godine, pri čemu je nastao gubitak od oko 150 miliona evra na godišnjem nivou.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o postojanju privatnih prislušnih centara, a koji su u službi najviših nosilaca državnih funkcija u Republici Srbiji.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti o načinu na koji je guvernerka Narodne banke Srbije gospođa Jorgovanka Tabaković stekla četvorosoban stan u Novom Sadu od 144 metara kvadratnih, za koje je 30. novembra 2012. godine preduzeće „Telekom Srbija“ preuzelo na sebe otplatu preostalog duga za pomenuti stan od 77.700 evra.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Veroljub Stevanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u vezi sa likvidacionim postupkom „Takovo osiguranja“.
  Izvolite.
  ...
  Zajedno za Srbiju

  Veroljub Stevanović

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, nadam se da se po ovom pitanju nećemo deliti. Verujte, nema nikakvog razloga da do toga dođe, da tenzije budu ovakve kakve su bile do sada, jer jednostavno, ne vidim razlog i smetnju da imamo anketni odbor po ovom pitanju. Ne postoji nikakva politika, politikanstvo, podmetanje, zla namera. Postoji potreba da se ova stvar razreši, da se utvrde činjenice i ovaj veo tajne sa ove priče skine.

  Priča je „Takovo osiguranja“ bila aktuelna, vidite da je još aktuelna i biće aktuelna. Tako će biti sve do trenutka dok se stvari ne razreše. A, priča je, zaista, to svi u ovoj zemlji vide, i tužna i ružna. Tužna je za sve nas, za vas, za nas. Ja sam siguran da je tužna i za vas. Tužna je zbog toga što je više od 400 ljudi izgubilo posao, na pravdi boga, a ružna je i zbog toga što se to desilo, a i zbog nekih stvari koje su vrlo jasne, potpuno sada jasne.

  Dakle, ili je u pitanju zla namera, ili je u pitanju greška koja je toliko gruba da je to neshvatljivo. Ako je gruba greška, kako je moguće da NBS dozvoli sebi da napravi tako glupu grešku? Ako je namera, dakle, zla namera, čija je to zla namera? Ili je ona posledica zahteva fondacije bivšeg predsednika države, kako pišu mediji, zbog toga tražim da se ovo razreši, da se više stotina hiljada evra uplati fondaciji, pa je ovo odmazda, ili je možda zla namera zbog toga što jedna izuzetna kuća, možda najbolja na ovim prostorima, treba da preuzme „Takovo“ samo za nekoliko dana, ili je to možda neka treća, peta ili šesta zla namera? Zaista je potreba da ovaj anketni odbor utvrdi ove činjenice.

  Ono što je možda osnovno i treba ga reći je trenutak kada se to desilo. Dakle, oduzeta je dozvola „Takovo osiguranju“ u trenutku kada to nije smelo da se desi. Navodno, nisu popunjene tehničke rezerve. Da vas podsetim, to može da se desi ukoliko niste spremni, sposobni i jaki da u trenutku ako prestanete da radite, pokrijete obaveze koje imate iz imovine ili iz nekih drugih uslova, prihoda itd.

  U tom trenutku, po onome što se pojavilo kao podatak, „Takovo osiguranje“ je bilo pokriveno sa tehničkim rezervama 92%, mnogo više nego drugi. Kasnije su utvrđene sasvim druge stvari, da je više od četiri miliona evra imovina „Takova“ bila vrednija od obaveza, a još kasnije je to povećano kao cifra.

  Dakle, ja vas molim, zaista vas molim, ovo je zajedničko pitanje, da ovaj anketni odbor oformimo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 17, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrednost.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Dejan Nikolić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Kada je usvajan Zakon o poljoprivrednom zemljištu u ovoj Skupštini, do duše u prethodnom sazivu, ali u istom sastavu vladajuće koalicije i manje više od strane istih poslanika koji danas ovde sede, mi iz DS smo upozoravali na to da će ovaj zakon proizvesti negativne posledice po poljoprivrednike i da će hiljade porodica, koje isključivo žive od uzimanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, dovesti u situaciju da nemaju više od čega da žive.

  Mi smo to govorili, vi ste govorili da to tako neće biti. Govorili smo, pošto u zakonu tako i piše, da procedure neće biti transparentne, da paori neće moći da licitiraju za to zemljište, da se neće znati ko dobija zemlju, zašto dobija zemlju, koliko zemlje dobija, koju zemlju dobija. Sve ono što smo tada govorili pokazalo se da smo bili u pravu.

  Prva podela ove zemlje izazvala je veoma negativne reakcije paora, potpuno opravdane negativne reakcije paora, budući da je najbolje poljoprivredno zemljište u Zrenjaninu i u zrenjaninskom ataru dobila kompanija „Tenis“, bez ikakve mogućnosti da se i domaći paori nadmeću za to zemljište i pokušaju možda da ga oni uzmu u zakup. Drugi deo zemljišta dobio je, nikada nećete pogoditi, odbornik koji pripada koaliciji SNS Aleksandar Vučić, koji je firmu koja je dobila zemljište osnovao svega 15 dana pre nego što je dobio hiljade hektara najboljeg poljoprivrednog zemljišta u Zrenjaninu, verovatno u Vojvodini i sasvim sigurno u Srbiji.

  Ta zemlja, koja se besomučno deli poslovnim partnerima i odbornicima SNS, nije zemlja koja pripada SNS. To je zemlja koju su generacije vojvođanskih paora otimale od močvare da bi je pretvorile u ono što to zemljište i jeste danas, a to je najplodnije zemljište u Evropi.

  Molili smo vas tada, a sada vas upozoravamo, nemojte svojim poslovnim partnerima i svojim tajkunima deliti poljoprivredno zemljište koje nije vaše. Kad tad će ta zemlja biti vraćena paorima kojima pripada i kad tad ćete vi za ovu krađu odgovarati.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodni poslanik Zdravko Stanković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovane kolege, juče je Savet Evrope ponovo opomenuo Srbiju zbog toga što ne usvaja zakon o nestalim bebama. Ponovo smo došli u situaciju da se sramotimo što od 2013. godine nismo u stanju da ispunimo obavezu koju imamo kao članica Saveta Evrope i što od 2013. godine nismo u stanju da postupimo u skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava koji je presudio da Srbija mora da usvoji zakon o nestalim bebama.

  Nemojte da se sramotimo, da moraju da nas opominju za nešto što bismo i sami morali da uradimo, ukoliko znamo zbog čega smo se kandidovali za narodne poslanike. Nemojte da dolazimo u situaciju da nas opominju zato što ne radimo, ne samo stvar koja je naša obaveza kao članice Saveta Evrope, nego što ne radimo stvar koja je naša obaveza kao ljudskih bića koji imaju saosećanja, koji imaju samilosti, koji imaju osnovni osećaj za pravdu, poštenje i istinu.

  Izmenama Krivičnog zakonika koje predlažem već treću ili četvrtu godinu zaredom, zaista me je sramota da brojim koliko sam vas puta molila da usvojimo ovaj zakon, predlažem da se u Krivični zakonik unese samo jedna jedina izmena, a to je da krivično delo krađe beba ne zastareva.

  Svako od vas, ako se iko video sa roditeljima koji nam, ja verujem i vama, pošto oni zaista ne prave razliku među nama po političkim strankama, neprekidno pišu, ko se video sa njima može svojim kolegama da ispriča koliko su potresni ti susreti sa njima, može da ispriča svojim kolegama koliko je strašno kada vas oni gledaju u oči i kada vas pitaju – dobro, zbog čega vi nećete to da usvojite, koliko je strašno kada vam pričaju kroz kakve oni sve birokratske zavrzlame, peripetije, zamke i ne znam kakve komplikacije prolaze u jednom jedinom pokušaju da otkriju šta se desilo sa njihovom decom za koju im je rečeno da su umrla.

  Nemojte da im mi nanosimo još veću nepravdu, ne zbog Saveta Evrope, ne zbog Evropskog suda za ljudska prava, nego zbog svih tih ljudi koji ne mogu da saznaju istinu, a između ostalog, u prethodne četiri godine ne mogu da je saznaju jer vi to ne dozvoljavate. Molim vas da glasate za ovaj predlog zakona. Sramota je ako to ne učiniti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
  Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Aleksandra Jerkov

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Zahvaljujem.

  Zakon o udžbenicima je jedan od zakona koji je obećan od strane ministra Šarčevića. On je najavio usvajanje potpuno novog zakona. To je bio razlog zbog kog ne prihvata da se raspravlja o izmenama i dopunama zakona. Ukoliko će Zakon o udžbenicima izgledati kao i ostali zakoni koje je do sada ministar Šarčević usvojio, zapravo predložio, a ova Skupština usvojila iz oblasti obrazovanja, mi već sada o tom zakonu znamo sledeće.

  Prvo, verovatno će protiv zakona biti apsolutno svi u ovoj zemlji koji se bave obrazovanjem. Protiv njega će biti nastavnici, roditelji, učenici, Nacionalni prosvetni savet, akademija i svi drugi koji se bave obrazovanjem, razmišljaju o obrazovanju, pišu o obrazovanju, učestvuju u procesu obrazovanja. Jedina osoba koja će biti za taj zakon verovatno je ministar Šarčević i pretpostavljam premijerka koju po običaju neće interesovati ili će joj biti svejedno šta u tom zakonu piše, jer to je postao njen univerzalni odgovor na sve što ministar Šarčević radi.

  Druga stvar koju već unapred znamo o tom zakonu ukoliko bude imalo ličio na zakone koji su do sada usvojeni iz oblasti obrazovanja, jeste da će u njemu verovatno pisati da ministar Šarčević lično piše sve udžbenike, jer sebi je dao takve nadležnosti u ostalim zakonima da je ostalo zaista samo u Zakonu o udžbenicima da napiše da će on lično pisati sve udžbenike, pošto ih po ostalim zakonima koji se bave ovom materijom i kontroliše, i odobrava i usvaja njihov plan itd.

  Treća stvar koju unapred znamo o Zakonu o udžbenicima koji je u pripremi, ukoliko bude ličio na ostale zakone usvojene iz oblasti obrazovanja, to je da će biti prepun elemenata koji otvaraju prostor za korupciju, te će ministar odlučivati ovome, te će određeni izdavači biti u boljem položaju u odnosu na druge, te će, naravno, krivica za korupciju biti uvek na nekom drugom, a ne na ministru i ministarstvu. Poslednja stvar, pošto nemam više vremena, koju znamo o Zakonu o udžbenicima ukoliko bude ličio na ostale zakone usvojene do sada, jeste da će krivica za sve što ne valj u tom zakonu biti svaljena na nastavnike. Možda su to do sada mogli biti direktoru škola, međutim za to će sada biti ljudi po slobodnom izboru ministra Šarčevića, verovatno će krivica pasti na nastavnike koji su do sada u svim govorima, zakonima, izlaganjima i stavovima ministra Šarčevića bili jedini krivci.

  Mi predlažemo drugačiji model. Volela bih da o tome razgovaramo, ali pošto ne razgovaramo ni o čemu, verovatno nećemo ni o tome.