Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Željko Sušec

Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Vlade Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici.

Efikasnost planiranja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom za unapređenje vodoprivrede je izuzetno velike važnosti, pogotovo kada je poljoprivreda u pitanju. U Srbiji se preko 30 godina nisu gradili sistemi za navodnjavanje. U cilju, razvoja, unapređenja poljoprivredne proizvodnje sistemi za navodnjavanje su izuzetno važnosti. Iz tog razloga Ministarstvo poljoprivrede na čelu sa Vladom Republike Srbije je krajnje odgovorno pristupilo rešavanju ovog višedecenijskog problema.

Danas se trenutno u Republici Srbiji gradi 14 sistema za navodnjavanje, a u pripremi je još 15 projekata koji će se realizovati do kraja 2018. godine. Ministarstvo poljoprivede u Vladi Republike Srbije planira da u ciklusu od šest do sedam godina dođe do 300 hiljada, odnosno 400 hiljada hektara obradivih oranica koji će biti pod sistemom za navodnjavanje, što je zaista za svaku pohvalu.

Ne mogu, a da ne spomenem kada je kanalska mreža za navodnjavanje u pitanju, ne mogu da ne spomenem grad Pančevo koji je u 2012. godini imao zapuštenu i zataloženu kanalsku mrežu za odvodnjavanje.

Odgovornim pristupom grada Pančeva i Gradskog sekretarijata za poljoprivredu u saradnji sa Vodoprivrednim preduzećem Tamiš-Dunav danas se na teritoriji grada Pančeva održava, intenzivno održava preko 500 kilometara kanalske mreže za odvodnjavanje sa potencijalnom mogućnošću za korišćenje i navodnjavanje, što u velikoj meri poljoprivredni proizvođačima na teritoriji grada Pančeva daje mogućnost da uz nabavku opreme u subvencije koje intenzivno sprovodi Vlada AP Vojvodine, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu utrostruče svoje poljoprivredne proizvode.

Poljoprivreda je najveći potencijal u Republici Srbiji. Primera radi uspeh dobiti koju Hrvatska ostvari u oblasti turizma u toku jedne turističke sezone Srbija bi morala da ostvari u poljoprivrednoj proizvodnji. Kada je sadašnja Vlada Republike Srbije u pitanju, nema sumnje da se ovaj primer neće realizovati u skorijoj budućnosti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima. Podneo sam amandman na član 2. ovog zakona o planskom sistemu Republike Srbije kako bih poboljšao tekst samog zakona.

Kako treba voditi lokalnu samoupravu i kako treba domaćinski planirati, možemo videti i naučiti od lokalne samouprave grada Leskovca. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je prepoznao činjenicu da savremena putna infrastruktura u gradu i selima, jeste preduslov opšteg prosperiteta i sveukupnog razvoja.

Kada smo 2012. godine preuzeli odgovornost u gradu Leskovcu, zatekli smo ulice koje su bile željne obnavljanja. Uređenje većeg dela gradskih i seoskih saobraćajnica nije rađeno decenijama.

U periodu od pet godina, u gradu i okolini, izgrađeno je i rekonstruisano preko 60 saobraćajnica. NJihova dužina iznosi preko 20 hiljada metara, a vrednost više od pola milijarde dinara.

Značajna pažnja posvećena je i pešačkim površinama, izgradnja i sanacija trotoara uređena je na površini od 17 hiljada metara kvadratnih, za šta je izdvojeno 53 miliona dinara.

To je dobro planiranje, poštovane kolege i prava podrška donošenju ovakvog i sličnih zakona. Naravno, grad Leskovac investira u bolji kvalitet života. U rekonstrukciji vodovodne mreže, kao i izgradnju severnog kraka vodovoda, u gradu Leskovcu, do sada je uloženo preko pet miliona evra.

Izgrađena je nova vodovodna mreža u dužini od 32 kilometara, za šta je izdvojeno 96 miliona dinara. Kanalizaciona mreža izgrađena u dužini od 8,500 metara, a ukupne vrednosti 37,3 miliona dinara.

Značajne investicije ostvarilo je i JKP „Toplana“, koje je poslednjih godina u modernizaciju sistema grejanja uložilo preko dva miliona evra. Izgrađena je nova kotlarnica na gas, izvršena je rekonstrukcija toplovoda automatizacija toplotnih podstanica, kao i ugradnja filtera za pročišćavanje produkata sagorevanja.

Takođe, i svim konzumentima toplotne energije, omogućeno je fakturisanje po potrošnji toplotnih podstanica, ugradnjom pouzdane merne opreme.

Zamenjeno je 46 toplotnih podstanica, novim automatskim podstanicama i to u objektima, kolektivnog stanovanja povezanih sa sistemom, čime je formirano jezgro budućeg dispečerskog sistema.

U međuvremenu, toplotni konzum je povećan sa 500 stambenih jedinica, stanova i oko 20 hiljada metara kvadratnih poslovnog prostora. Javno komunalno preduzeće Toplana daje redovne godišnje subvencije određenim ugroženim socijalnim kategorijama, korisnicima daljinskog grejanja.

Na kraju, važno je pomenuti da su i vodovod i Toplana u Leskovcu, od nekadašnjih gubitaša postala uspešna javna preduzeća i nadalje se mogu očekivati dalje investicije u poboljšanju kvaliteta, vodosnabdevanja i grejanja građana Leskovca.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman je usmeren na sveukupan razvoj Republike Srbije, s tim što bih ja ukazala i na značaj jedinica lokalnih samouprava, ovaj zakon će biti sveobuhvatan u smislu da se ne odnosi samo na sistem planiranja Republike Srbije, već će se odnositi i na AP i na jedinice lokalnih samouprava.

U Nišu, kao jedan od boljih projekata, istakla bih izmeštanje gradske zelene pijace sa sadašnje lokacije, odnosno pored tvrđave, na novu lokaciju, otvorenog tržnog centra zbog čega su upravo urađene izmene i dopune urbanističkih planova opštine Palilula.

Ovim planom, grad će osloboditi okolinu tvrđave od montažnih objekata, ali i postupiti u skladu sa zakonom o zaštiti spomenika kulture.

Tvrđava u Nišu je najveća u ovom delu Balkana i svakako jedna od najatraktivnijih građevina u ovom gradu.

Sa druge strane, Niš će na taj način stvoriti uslove za realizaciju velikih investicija i velikih projekata koji će se desiti uz pomoć Vlade Republike Srbije, a neki od tih projekata su već odobreni.

Krajem marta ove godine, odbornici Skupštine grada Niša usvojili su predlog drugih parcijalnih izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana, a one podrazumevaju i izmeštanje međugradske autobuske stanice „Niš Ekspresa“, Kvantaške pijace, izgradnju još jednog tržnog centra, takođe jedne multifunkcionalne koncertne sale i trgovinskog poslovnog objekta kod osnovne škole „Sveti Sava“.

Dakle, donošenje ovog zakona će omogućiti sistematizovan, usklađen na svim nivoima, realističan i efikasan planski sistem u Republici Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Dragana Barišić.
Koleginice Barišić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 2. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije koji bi dodatno definisao pojmove ovog zakona, a tiče se dodavanja tačke 18. koja se odnosi na efikasnost planiranja sveukupnog razvoja Republike Srbije.

Kao lekar, osvrnula bih se na zdravstveni sistem. Loše vođena politika, pre svega, urušavanje zdravstvenog sistema koje je trajalo više decenija, a pre svega bih rekla da je dosmanlijska vlast urušila zdravstveni sistem Republike Srbije i dovela srpsko zdravstvo na najniže grane, uticalo je da se suočimo sa mnogim problemima.

Naglasila bih da loše vođena kadrovska politika i loše vođen kadrovski plan, doveo je do toga da srpsko zdravstvo, da se suoči sa problemom manjka lekara određenih specijalnosti, tako da je Vlada Republike Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem, morala da donosi izmene i dopune Zakona koji su postojali, ali su bili jako loši, da bismo sprečili problem da ostanemo bez anesteziologa, bez pedijatara, bez patologa, ali na svu sreću uspeli smo dobrim planom i to da uradimo obezbedimo našim mladim lekarima da odu na specijalizaciju u kraćem roku nego što je to nekada bilo.

Ono što bih naglasila je i to da smo dobrim planiranjem u oblasti zdravstva, tačnije u oblasti primarne zdravstvene zaštite uspeli i da rešimo problem u lokalnim samoupravama, problem koji se odnosi na vakcinisanje dece i ovom prilikom želela bih da pohvalim kruševački dom zdravlja, gde je obuhvat dece koja su podlegla vakcinaciji čak preko 90%.

Znamo da je problem koji se tiče vakcinacija i, između ostalog, zbog loše vođene politike kadra iz G17 plus, kada smo imali problem sa lošom nabavkom vakcinacija, pa su naši građani, nažalost, poverovali u sve neke priče antivakcinalnog lobija i nevakcinisanjem dece doveli, eto, do pojave nekih bolesti koje su uveliko trebale da budu iskorenjene.

Politika koju vodi naša Vlada, Vlada Republike Srbije, resorna ministarstva je politika napretka i vraćamo zemlju na ono mesto koje treba da bude i naše zdravstvo, naravno i sve ostale grane. Zato i dobijamo podršku naših građana i nastavićemo da radimo odgovorno, kao i do sada, jer politika SNS je odgovorna politika koja daje rezultate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Davidovac, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, jedan od osnovnih razloga za donošenje ovog zakona jeste da se uspostavi efikasan sistem planiranja na republičkom nivou, nivou autonomnih pokrajini, kao i na nivou jedinica lokalnih samouprava, što doprinosi sveukupnom razvoju naše zemlje, a samim tim se stvaraju uslovi za unapređenje i povećanje saradnje sa zemljama u regionu.

Dolazim iz opštine Lazarevac, koja je samo jedna od mnogih gde se može videti efikasnost rada i saradnje između svih nivoa vlasti od kada je SNS, predvođena našim predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem, došla na vlast.

Odgovornom politikom koju smo vodili u protekle tri godine u Lazarevcu je urađeno mnogo. Navešću samo neke projekte koji su realizovani, a koji su značajno doprineli razvoju moje opštine.

U protekle tri i po godine na teritoriji opštine Lazarevac je izgrađeno i rekonstruisano više od 80 kilometara puteva i ulica. Rekonstruisano je i novoizgrađeno preko 60 kilometara vodovodne mreže i oko 10 kilometara kanalizacione mreže.

U Lazarevcu se gradi prvo vanbolničko porodilište na teritoriji opštine Beograda u proteklih 40 godina. U toku je i renoviranje doma zdravlja „Dr Đorđe Kovačević“ prvi put od izgradnje, gde je posebna pažnja posvećena povećanju energetske efikasnosti. Renovirano je pet ambulanti na teritoriji opštine Lazarevac.

Nakon 35 godina rekonstruisan je vrtić „Dečije carstvo“, kao još 10 školskih i predškolskih ustanova.

Nakon više od 15 godina, od kada je fabrika „Beko“ otišla u stečaj, turska kompanija „Birlešik tekstil“ kupila je fabriku, a sada je u toku proširenje pogona fabrike, što će omogućiti otvaranje ukupno 1.200 radnih mesta, uglavnom za žensku radnu snagu. Otvoren je i moderan tržni centar koji zapošljava 250 naših građana.

Posebna pažnja je posvećena i razvoju poljoprivrede, koja je u potpunosti bila zanemarena u periodu pre nego što je SNS došla na vlast. Otvorena je kancelarija za poljoprivredu gde se zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu informisati o svim aktuelnostima u ovoj oblasti.

Kao što ste mogli i čuti, a svako ko dođe u Lazarevac može i da vidi, za SNS nema podele građana na građane prvog i drugog reda, kao što je bilo ranije. Sada smo svi građani Republike Srbije. Ne postoje prioriteti kako bi se nečiji lični interesi realizovali, već se ulaže u svaku opštinu u napoj zemlji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Ognjanović, izvolite.