Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Kolega Petkoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. stav 1, gde se dodaje tačka 18) Predloga zakona o planskom sistemu.

Predloženim zakonom se uređuje planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje vrste i sadržine planskih dokumenata koja se u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode učesnici u planskom sistemu, međusobna usklađenost planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, kao i shodna primena obaveze sprovođenja analize efekata na propise i na vrednovanje učinka istih.

Svedoci smo da je digitalizacija poslovanja tema o kojoj se sve više govori. Svi se slažu da je to veoma bitna stavka, da donosi velike prednosti, a posebno uštede, ali većina razmišljanja na tu temu svodi se na to da omogući lakše funkcionisanje opšte javnosti bez ulaska u to da li je tako shvaćena digitalizacija dovoljna, kao i šta je potrebno da bi ona bila smislena i efikasna.

Da bi digitalizacija bila kompletna, odnosno sveobuhvatna, bitno je postojanje šire perspektive, a suština jednog sveobuhvatnog pristupa odražava se kroz jednu misao – da bismo bolje opslužili potrebe građana i celokupnog društva, moramo unaprediti i dodatno ubrzati proces digitalizacije.

Složićemo se da je digitalizacija prisutna u svim sferama društva, kako u ekonomiji, tako i u privredi, industriji, prosveti, zdravstvu, školstvu, pa i kod nas ovde danas u parlamentu i Domu Narodne skupštine Republike Srbije.

Posebno ću istaći da ćemo na svaki način pružiti podršku predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije u daljem nastavku u procesu digitalizacije celokupnog društva Republike Srbije. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Koleginice Turk, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo poslanici, podnela sam amandman na član 2. Zakona o planskom sistemu koji za cilj ima dodatno definisanje pojmova koji su upotrebljeni u ovom predlogu.

Ukoliko govorimo o kreiranju javnih politika, zaista moramo ovom procesu da pristupimo sistematski i tako što ćemo obuhvatiti sve oblasti i obratiti pažnju zaista na sve regione i ravnomerno uložiti u njih.

Ono što je bilo neophodno je da Republika pripremi preduslove, kao što su politička i ekonomska stabilnost, i činjenica je da je Srbija u ovom procesu koji je sprovela zaista prepoznata i uživa veliki ugled u svetu i naši rezultati su svuda priznati i cene se. Uveliko se radi na usklađivanju našeg zakonodavstva sa tekovinama EU i na sprovođenju reformi koje imamo u našoj zemlji u proteklih nekoliko godina.

Veoma je bilo važno pripremiti uslove kako bi investitori prepoznali da je naša zemlja povoljan ambijent za ulaganje i da smo spremni da razvijamo našu privredu i otvaramo radna mesta. Opremaju se industrijske zone u svim krajevima naše zemlje, ali se i istovremeno radi na pripremanju infrastrukture koja je zaista bila zapuštena i nedostajala u mnogim krajevima.

Akcenat je upravo na nerazvijenim područjima, na onim delovima naše zemlje u kojima su godinama samo zatvarani pogoni, zatvarana radna mesta, u kojima su se objekti urušavali, u kojima su sistemi bili neefikasni, zastareli i prevaziđeni.

Konkretno, u Trsteniku se zaista u ovom momentu mnogo ulaže od strane Republike i to je ono što nam je nedostajalo. Samo u ovom momentu se izvode radovi na tri škole u vrednosti od 75 miliona dinara. Do kraja godine ćemo imati još dve. Ulaže se u objekte vrtića, regionalne puteve. Trenutno preko 25 miliona dinara. Samo industrijska zona, stekli su se uslovi da je opremimo i pripremimo za investitore. Prethodna vlast nije imala volje ili umeća ili sposobnosti da uopšte reši problem imovinskih odnosa, a kamoli bilo šta drugo. Sada želimo da u dogovoru sa našim građanima radimo po prioritetima, čitave godine, da dobro sarađujemo sa Vladom Republike Srbije i obezbedimo sve ono što je nedostajalo.

Lako je raditi stihijski u predizbornoj kampanji, zaduživši opštinu za nekoliko stotina miliona dinara, ali mi želimo da radimo svake godine, cele godine i da upravo zajedno sa našim građanima kreiramo politiku kako bi to svima bilo na koristi i kako bismo mogli da se razvijamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Laketiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, lično smatram da je najznačajnije za svaku državu, najznačajniji element predstavlja adekvatno planiranje.

Predloženim amandmanom sam pre svega želeo da ukažem na ovu istinu, ali takođe samo želeo da stavim do značaja i da dam do značaja jednoj činjenici da je adekvatno planiranje neophodno i na lokalnim nivou, dakle na nivou lokalnih samouprava.

Najznačajniji segmenti dugoročnog i kratkoročnog planiranja jesu lokalne, odnosno javne politike. Upravo na nivou lokalnih samouprava jako je teško napraviti jednu dugoročnu i kratkoročnu projekciju, da kažem, ulaganja, prevashodno ulaganja u infrastrukturu, zato što svojevremeno 2012. godine najveći broj lokalnih samouprava je zatekao jedno vrlo loše, rekao bih katastrofalno, finansijsko stanje.

Inače dolazim iz Prokuplja i narodni sam poslanik iz Topličkog okruga i mogu reći da 2012. godine, dug koji je zatečen u opštini Prokuplje, iznosio je preko dve i po milijarde dinara. Na ovakav dug vrlo je teško napraviti adekvatan plan, govorim o planu ulaganja u infrastrukturu, ali i pored toga uspeli smo da u ovom vremenskom periodu završimo u potpunosti dom kulture i novo obdanište i još jedno obdanište koje je urađeno uz pomoć Ministarstva za populacionu politiku i uz pomoć „Srbija voda“ kompletno sanirano korito reke Toplice. Oko sto miliona, samo u prošloj godini, je uloženo u putnu infrastrukturu i pored tolike dubioze koja je najvećim delom vraćena.

Zato smatram da je pre svega ovaj zakon uvod u adekvatno planiranje, koje će pre svega biti dugoročnog karaktera i uvod u jedan, rekao bih, značajno brži rast i razvoj od lokala pa do cele države. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Miletić, izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam kao i do sada uvek predstavljao i predstavljaću jugoistok Srbije, brdsko-planinska područja, nedovoljno razvijena područja, a inače ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, koja je izabrana sa liste SNS.

Šta drugo da kažem, da ću ja podržati ovaj zakon, da sam napisao amandman na član 2. gde želim da dam doprinos i akcenat na nedovoljno razvijena područja.

Dolazim iz Svrljiga, opštine koja je nerazvijena, ali opština koja ima kapaciteta za razvoj. Opština u kojoj je predsednica opštine žena i Vlada Republike Srbije, na čelu sa tadašnjim premijerom gospodinom Vučićem, a sada predsednikom Srbije, je stavila veliki akcenat na doprinos poboljšanju života i žena i ljudi na selu, a poseban akcenat stavljen je na žene na selu.

Jelena, kao predsednik opštine u Svrljigu, je osoba koja je primer kako treba domaćin da se ponaša, jer smo mi u budžetu opštine planirali za ovu godinu, a od 2011. godine stimuliše se bračna zajednica sa 250 hiljada dinara, a 350 hiljada dinara daje se za bračnu zajednicu kada se stvara u našim selima. Za svako novorođeno dete, za svaku nezaposlenu porodilju daje se po deset hiljada dinara mesečno, a za žene na selu, za decu na selu 50% više.

Sada smo u toku budžeta za 2018. godinu otvorili sredstva za decu koja upisuju prvi razred srednjeg obrazovanja, pet hiljada dinara prva godina, narednih 12 meseci svako dete, a za decu koja upisuju dualno obrazovanje sedam i po hiljada dinara. Na taj način sistemski planiramo i želimo da radimo, da doprinesemo razvoju naše opštine.

Tako i Vlada Republike Srbije i naš predsednik su planirali da se Srbija razvija svuda podjednako. Očekujem da ćemo u okviru naše velike šanse, a to je poljoprivreda, u narednom periodu još više izdvajati sredstva za ulaganje u poljoprivredu, jer je poljoprivreda ono o čemu svi govorimo, ali veliki broj nas to i radi. Bavim se baš poljoprivredom i ovo govorim iz srca.

Još jednom pozivam sve kolege poslanike da podrže amandman, da se da podrška nedovoljno razvijenim područjima, da se da podrška našim ženama na selu, svim ženama, i domaćinima Srbima i svima koji žive u Srbiji, koji žive od svog rada i poljoprivrede.

Još jednom, podržaću zakon i pozivam sve da glasaju za moj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Janjušević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, efikasnost planiranja je ključ ekonomskog razvoja. Frenklin je rekao – ne planirati znači planirati neuspeh.

Prvi saradnici tada premijera Srbije Aleksandra Vučića su dali veliki doprinos u formiranju slobodne industrijske zone u Priboju. Tada na tih 27 hektara površine nismo imali investitora, ali imali smo planove i vizije. U okviru plana kapitalnih investicija opštine Priboj za infrastrukturno opremanje tog prostora imali smo određene kritike – nepoverenje, zašto, čemu, to je običan papir, to ne vodi nigde.

Danas u toj industrijskoj zoni posluje sedam preduzeća. Tu radi 250 ljudi, a u naredne dve godine svih tih sedam preduzeća će minimum udvostručiti broj zaposlenih. Ovih dana su pregovori sa jednom od najboljih domaćih kompanija da svoje poslovanje počnu u Slobodnoj zoni Priboj i u toku su razgovori u Razvojnoj agenciji Srbije o podsticajima i subvencijama toj domaćoj firmi.

Onda krenemo šire, Koridor 11, nova deonica autoputa Preljina-Požega, industrijska zona u Čačku i velika investicija koja je dogovorena, industrijska zona u Užicu. To je proizvod realnih planova i realnih vizija koje nisu ostale samo na papiru.

U vreme onih koji su od 2008. do 2012. godine Srbiju ostavili bez 400 hiljada radnih mesta u tom delu Srbije je bila veća verovatnoća da se negde pokrene vulkan nego neka nova firma i neki novi proizvodni pogon ili asfaltna baza za novu deonicu autoputa.

Politika ove Vlade je da plan ide u fioku tek nakon realizacije za razliku od nekih prethodnih politika gde su planovi odmah završavali u fiokama, tamo otprilike gde je trebala Srbija da završi. Zahvaljujem.