Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, pravo na repliku.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zanimljivo, dame i gospodo, kako u analizi od početnih 20-ak miliona u roku od dva, dva i po minuta dođosmo na 10-ak. Ne možemo tako. Moramo ozbiljno od samog početka do samog kraja.

Velike su razlike u pitanju. Ta razlika koju neko napravi, kao verbalni manevar, već i haj haj prevazilazi ono što bi, na primer, grad Niš mogao da izdrži. Dakle, samo jedna greška u jednoj rečenici ili malo prostora da se zvuči ubedljivije, već prevazilazi sve ono što bi grad mogao da podnese sam, ako pričamo o tome da podnosi sam.

Kontrolni toranj, pista i terminal, mi o desetinama miliona evra pričamo. Ako se složimo da to grad ne može, ako se složimo da to bez Republike ne može, šta je još onda sporno? Šta je onda sporno da li će neko od ljudi, pričalo se o tome ovih dana, koji su zaposleni na aerodromu, oko aerodroma, pružaju različite vrste usluga, šta će se u njihovom životu promeniti, ukoliko se o nečemu formalno stara Republika? Ostaje tu gde je bilo i svi će putnici ići tamo gde su išli, svi će odsedati tamo gde su odsedali i prevoziti se kako su se prevozili. Kako će to uticati na živote ljudi u Nišu ili u okolini tog grada? Neće nikako. Dakle, reč je o klasičnoj političkoj igri na temu nečega što bi trebalo da zvuči strašno, a sve je samo ne strašno. Ne, naprotiv, dobro je, korisno i lepo je. Hoće država da uloži danas, Bogu hvala, za razliku od onih vremena koje ne volite kada pominjemo, ali moramo da ih pominjemo zato što mnogo opominju danas, Bogu hvala, u odnosuna ta vremena, pa ima odakle. To je valjda dobro.

Još jednom, kada već biramo argumente, hajde neka budu takvi da u njima ima neke logike i neke niti koncizno. Ne možemo da pričamo da je loše kada su plate male, a da napadamo kada država daje podršku programima gde su plate velike. Ne možemo da tražimo da se nešto razvija i prihoduje, na primer Aerodrom u Nišu, a da pričamo da mu je vrhunsko dostignuće da bude najjeftiniji na svetu. Moramo da se odlučimo, ako ćemo ozbiljno. Ako nećemo ozbiljno, onda, time završavam, zaboravljamo na desetine miliona u replici od dva minuta. Hvala lepo.

(Goran Ćirić: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo na repliku, gospodine Ćiriću.
Reč ima ministar Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Imam samo jednu sugestiju za kolegu Orlića, odnosno dve primedbe na vaše izlaganje.
Prva stvar, zaboravili ste da kažete da je SMATSA državna institucija i da država preko SMATSA ulaže te pare, a o čemu je pričao poslanik. Znači, Srbija želi da ulaže 10 miliona, tačno je. Tačno je da SMATSA treba da izgradi, ali to je država Srbija. Tačno je i da država Srbija to nigde ne vodi. To ostaje gradu Nišu.
Sa još jednom činjenicom se ne slažem sa vama. Imaće to i te kakvih efekata na grad Niš, jer želja države Srbije jeste da zaposli i poveća broj putnika. To znači da će građani Niša dobiti novi posao na Aerodromu Niš, da će dobiti kvalitetniju uslugu i da će biti bogatiji za jedan moderan aerodrom koji će biti rame uz rame sa beogradskim aerodromom i pomoći da učini da Srbija bude još bolja i konkurentnija i da privučemo još stranih investitora.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Dragišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Efikasnost planiranja i realizacija planova je ono što je jedna od osnovnih karakteristika Vlade Republike Srbije. Možda po svojoj teritoriji Srbija je među manjim zemljama u Evropi. Međutim, kada krenete od Palićkog jezera, kroz Vojvodinu, preko Fruške Gore, pa uđete u Šumadiju, Mačvu, preko Zlatibora i Kopaonika, odete južno u Niš, Pirot, Vranje i dođete do crkve Svetog Arhangela Mihajla na ulazu u Prizren, onda shvatite koliko smo mi jedna velika i bogata zemlja tradicijom i kulturom.

Fascinirana sam požrtvovanjem Vlade Republike Srbije da paralelno ulaže u mnoge od ovih nerazvijenih delova u Srbiji. Svakodnevno smo svedoci da niče ono što je infrastrukturno nedostajalo. Kako Vlada ulaže u glavni grad Republike, tako i u ove manje sredine, na isti način grad Zrenjanin nije zaboravio sela u svojoj opštini. Nakon rekonstrukcije trga u centru grada koji je Zrenjanin svakako ulepšalo, mi smo svoje snage preorjentisali na uređenje trga u selu Melenci.

Čestitamo ovom prilikom savetu Mesne zajednice Melenci koji su inicijativu i podneli da bi se krenulo sa rekonstrukcijom. I ovaj projekat je u vrednosti od 10 miliona dinara. Melenci su inače najveće selo u opštini Zrenjanin sa 6.000 stanovnika i ono što ga isto krasi jeste lekovita banja Rusanda.

Shodno svemu pomenutom podnosim amandman koji će bliže definisati efikasnost poslovanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pojmovi koji se koriste u predloženom zakonu sa preciznim značenjem utvrđeni su u odredbi člana 2. zakona. Predloženim amandmanom dopunjuje se član 2. tako što se dodaje tačka 18. koja glasi: „Efikasnost planiranja sa značenjem planiranja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, s posebnim osvrtom na prava raseljenih lica“.

Republika Srbija kontinuirano više od dve decenije radi na rešavanju problema lica koja su morala da napuste svoje domove tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i aktivno stvara uslove za kvalitetan, dostojanstven i siguran život izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji i aktivno pomaže povratak u mesto porekla.

Vlada Republike Srbije je posvećena pronalaženju trajnih rešenja ove osetljive kategorije lica, uz poštovanje svakog pojedinca na izbor. Problemi sa kojima se suočavaju izbegla i raseljena lica manifestuju se u svim sferama života, a najizraženiji su u oblasti rešavanja stambenih potreba, rešavanja statusnih pitanja, zapošljavanja, ostvarivanja prava iz penzijskog, zdravstvenog, socijalnog osiguranja i drugo.

Kada je u pitanju rešavanje stambenih pitanja, u proteklom periodu Vlada Republike Srbije, uz podršku međunarodne zajednice, obezbedila je preko 15 različitih stambenih rešenja putem kojih je zbrinuto preko 50 hiljada lica. Projekti rešavanja stambenih potreba uključivali su i izgradnju stambenih jedinica, dodelu pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava, dodelu paketa građevinskog materijala i montažne kuće. Najveći deo do sada realizovanih projekata izgradnje stambenih jedinica bio je namenjen rešavanju stambenog pitanja lica iz kolektivnih centara i u funkciji njihovog zatvaranja.

Izbeglice i raseljena lica koja žive u lošim uslovima, u privatnom smeštaju, u tzv. nezvaničnim kolektivnim centrima zbog ograničenih sredstava bili su u manjoj meri obuhvaćeni programom podrške za rešavanje stambenih pitanja i to uglavnom putem programa dodele građevinskog materijala i kupovine seoskih domaćinstava sa okućnicom.

Posebno treba istaći da je lokalna samouprava važan oslonac i aktivan učesnik u procesima lokalne integracije izbeglica i raseljenih lica. Jedinice lokalne samouprave koje su uključene u projekat stambene izgradnje učestvuju i dodelom građevinskog zemljišta bez naknade, obezbeđivanja primarne komunalne infrastrukture i odustajanjem od naplate različitih lokalnih taksi i doprinosa.

Veliki broj jedinica lokalne samouprave i dalje pokazuje motivisanost za učešće u projektima lokalne integracije. Više od 137, što gradskih, što opštinskih skupština, usvojilo je lokalne akcione planove za unapređenje položaja izbeglica i raseljenih lica i dobilo finansijsku podršku Komesarijata za izbeglice i migracije za realizaciju aktivnosti predviđenih ciljevima u navedenim planovima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnosim amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije. U članu 2. stav 1. Predloga zakona dodaje se tačka 18) koja glasi: „Efikasnost planiranja – planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa“.

Srbija radi na unapređenju pravosuđa i pravosudnih institucija, a u prilog tome govori činjenica da je kroz projekat unapređenja i efikasnosti pravosuđa prepolovljen broj predmeta u našim sudovima. Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju koji je usvojen 2015. godine, a počeo je da se primenjuje 1. jula 2016. godine, doprineo je da značajan broj predmeta privedemo kraju. Uspeli su da se za 18 meseci smanji broj izvršnih predmeta sa 1,4 miliona na 665 hiljada u 30 sudova širom zemlje.

Ovaj projekat je jedan od značajnih aspekata pravosudne reforme, a to je unapređenje efikasnosti pravosudnog sistema, čime su ostvareni ciljevi. Sistem je postao efikasniji, a veliki broj građana dobio je priliku da reši svoje predmete. Država je pokazala spremnost da odgovori na izazove i zahteve građana - poštovanje vladavine prava, nezavisno i nepristrasno i odgovoran pravosudni sistem. Znači, gradimo efikasniji pravosudni sistem i bolji poslovni ambijent za brže rešavanje sporova i odlučnu borbu protiv korupcije. Zahvaljujem.