Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginica Nikolić Pavlović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Svetlana Nikolić Pavlović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se u članu 2. stav 1. Predloga zakona doda tačka 18, koja glasi – efikasnost planiranja – planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje medicinskih ustanova.

Smatram da se ovim amandmanom dodatno definišu osnovni pojmovi ovog Predloga zakona. Ubrzani proces tranzicije kroz koji prolazi naša zemlja na putu ka EU pokazao se kao svojevrsni test za svaku instituciju, uključujući i zdravstvenu, koja mora da dokaže da je dovoljno sposobna i profesionalna, da odgovori na visoko postavljene standarde koji podrazumevaju svakodnevno potvrđivanje i kontrolu kvaliteta rada.

Posebni ciljevi Zavoda za javno zdravlje Pomoravlje u Ćupriji u budućem periodu odnose se na više oblasti. U ekonomske ciljeve se ubrajaju obezbeđivanje prosečnog realnog rasta ukupnog prihoda od 3% do 5% godišnje, rast zarada shodno prihodu, održavanje učešća tržišnih zarada u ukupnom prihodu Zavoda na nivou 35% do 45%, povećanje učešća budžetskih sredstava u ukupnom prihodu Zavoda, tako da u narednom periodu ne budu manja od 55% do 65%.

U investicione ciljeve ubrajaju se očuvanje u unapređenje stanja infrastrukturnih objekata i instalacija, unapređenje uslova rada, uz potpuno obezbeđenje zaštite na radu, očuvanje postojeće i nabavka nove opreme za laboratorijski rad, uzorkovanje i transport uzoraka, održavanje i obnova voznog parka zavoda. U kadrovske i stručne ciljeve se ubrajaju izrada i realizacija plana školovanja, edukacija i stručnog usavršavanja radnika, izrada plana stručnjaka zavoda na savetovanjima na stručnim skupovima, simpozijumima i drugo, tj. godišnji plan. U organizacione ciljeve se ubrajaju promovisanje nove organizacije zavoda, u čijoj su osnovi centri, uspostavljanje multisektorskog i multidisciplinarnog rada na nivo centra i zavoda u celini, uz poštovanje opšte hijerarhijske organizacione strukture.

U ciljeve za realizaciju poslova i zadataka se ubrajaju nastavak, praćenje, 2evidencija, analiza zdravstvenog stanja stanovnika Pomoravskog okruga, razvijanje elemenata upravljanja rizicima i pretnjama po javno zdravlje, promovisanje zdravlja, razvoj partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom u domenu zaštite i unapređenje javnog zdravlja. Ostvarenje uslova da zavod preuzme centralnu ulogu koordinatora i promotera javno-zdravstvenih aktivnosti na nivou Pomoravskog okruga.

Nastavak sa razvijanjem i zaokružavanjem tržišnih poslova kako bi se obezbedili stabilni vanbudžetski izvori finansiranja. Sredstva na tržištu se ostvaruju u okviru Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Centra za higijenu, humanu ekologiju i ekotoksikologiju, kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe, kvaliteta vode za piće, izrada procene analize i studija iz oblasti zaštite životne sredine, ispitivanje otpadnih voda, ispitivanje ambijentalnog i emisionog vazduha, aktivnost mobilne jedinice u vanrednim akcendetalnim situacijama i drugo, centra za kliničku mikrobiologiju i u manjoj meri drugih centara. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Lukiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 2. stav 1. predložio sam da se doda tačka 18), a odnosi se na efikasnost planiranja.

Efikasnost je odnos između veličine rezultata po jedinici ulaganja, a odnosi se na veličine rezultata ovog puta i ulaganja imputa. Planiranje predstavlja, kao proces, menadžersku funkciju kojom se određuju ciljevi tekućeg poslovanja i razvoja organizacije, zatim predviđanje i definisanje budućih zadataka, kao i poslova u kojima ti zadaci treba da se izvršavaju, a ciljevi ostvaruju.

Cilj efikasnog planiranja je da se datim ulaganjem ostvari što bolji rezultat i da se predviđeni rezultat ostvari sa što manjim ulaganjem. Ono predstavlja osnovu za obavljanje drugih menadžerskih aktivnosti, organizovanja i vođenja i kontrole. Pravilnim organizovanjem, vođenjem i kontrolom ulaganja, odnosno njihovim pravilnim pozicioniranjem dobijamo rezultate koji odgovaraju stvarnim potrebama.

Ukoliko se na teritoriji Bajine Bašte, to je lokalna samouprava iz koje ja dolazim, pravilno pozicioniraju sve destinacije pogodne za izgradnju turističke infrastrukture i ako se pravilno predvidi njihovo spajanje odgovarajućom putnom infrastrukturom, tako da potencijalni posetiocima bude svaka destinacija primamljiva, kako svojom uslugom i lepotom, tako i infrastrukturnom dostupnošću. Tek tada je moguće omogućiti primamljiv dolazak investitora iz celog sveta koji bi ulagali u izgradnju turističke infrastrukture. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 2. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije doda tačka 18. koja glasi – efikasnost planiranja, planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema.

Zbog značaja efikasnog planiranja školskog sistema, sistema vaspitno obrazovnih ustanova i obrazovanja, kao bitan segment svih društvenih aktivnosti, a samim tim i razvoja Srbije, značajno je efikasno planirati školski sistem i prilagoditi sistem obrazovanja kako bi mogao da prati privredu.

Upravo takav primer efikasnog planiranja školskog sistema tj. obrazovanja, gde obrazovanje prati privredu jeste i opština Stara Pazova, koja se prilagođava ekonomskom razvoju budućeg grada i prepoznaje ekonomske potrebe. Shodno tome, školuje profile koji su na tržištu potrebni i traženi.

Opština Stara Pazova je opština sa velikim brojem domaćih i stranih investitora, razvijenom privredom, izgrađenom infrastrukturom, razvijenim oblastima zdravstva i školstva, gde se obrazuju novi profili koji su potrebni privredi, a upravo to dovodi do smanjenja nezaposlenosti i povećanja životnog standarda naših građana, ka čemu svi težimo.

Stara Pazova zaslužuje prema svim parametrima da konačno dobije status Grada, što je rukovodstvo opštine već zatražilo od nadležnog ministarstva i dostavilo Vladi Republike Srbije svu potrebnu dokumentaciju. Na nama, uvaženim, biranim predstavnicima naroda jeste da učinimo sve da ekonomija i obrazovanje budu u funkciji razvijanja opština, gradova i regija, sa jednim jedinim ciljem, a to je sveukupni razvoj Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Bojanić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

Amandman na član 2. zakona odnosi se na efikasnost planiranja, a sve u vezi sa održivim razvojem. Za razliku od svih vlada, od 2000. do 2012. godine koje su se planski bavila samo zatvaranjem fabrika i sistematski otpuštale radnike i ostavljali ih na ulici, ova Vlada, predsednik republike i ova skupštinska većina rade na održivom razvoju Republike Srbije.

Da je to tako, govori nam upravo i poseta koja se odigrala danas i juče, da delegacija od 100 privrednika iz jedne nemačke pokrajine je došla u Srbiju da razgovara sa našim privrednicima, da razgovara o ulaganju budućem, u proizvodne pogone u Srbiji.

Da je to tako, govori i primer mog grada Kraljeva, gde se više decenija nije otvorilo ništa. Nekad davno su otvorili neki toalet na železničkoj stanici. Toga se lepo sećam.

Predsednik republike je omogućio pre svega da u ovoj godini otvorimo jednu fabriku „Tai grupe“, Turska i da započnemo radove negde u septembru mesecu, na izgradnji najveće „Leonijeve“ fabrike, ne samo u Srbiji, nego na zapadnom Balkanu.

Ono što opet govori da radimo na održivom razvoju, da razmišljamo o budućnosti, ne danas za danas, nego danas za sutra, je i detalj da smo našli, odnosno da su domaći investitori otkupili deo nekadašnjeg velikog giganta „Magnohroma“ i da taj deo već radi i da će raditi i da zainteresovani investitor iz inostranstva kupuje drugi deo, odnosno onaj najveći deo fabrike „Magnogrom“ tj. fabrike vatrostalnih proizvoda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas trajati posle 18,00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo poslanici, na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podneo sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

U članu 2. stav 1. Predloga zakona predlažem da se doda tačka 18) koja glasi: „Efikasnost planiranja – planiranje u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora“. Ovim amandmanom definiše se pojam koji će postaviti temelje budućeg razvoja privatnog preduzetništva.

Kao što svi znamo, živimo u 21. veku u kome su standardi tehnološkog razvoja i uspostavljanja jasnih principa i obrazaca rada od suštinskog značaja, doba je digitalizacije, usavršavanja tehnološkog pristupa procesima proizvodnje i efikasnijeg planiranja, upravljanja sredstvima u cilju boljih ekonomskih rezultata. Ovaj proces reformi neophodan je u tržišnoj trci koja se odvija i samo najmodernijim metodama možemo postići ono čemu težimo, a to je prosperitet svih građanki i građana Republike Srbije. Pažljivim planiranjem nastavićemo trend privlačenja stranih investitora, motivisaćemo domaće privrednike za nova ulaganja i kvalitetnu radnu snagu zadržati u Srbiji.

Kao čovek koji je izabran na listi SNS za odbornika lokalne Skupštine opštine Aranđelovac, smatram za ličnu dužnost da i na ovaj način skrenem pažnju na važnost teme o kojoj govorimo i navedem da postoje veoma dobri primeri u praksi povezivanja planiranja sa postizanjem željenih ciljeva. Opština Aranđelovac je napravila niz dobrih mera koje su pomogle boljoj saradnji sa lokalnim privrednicima i koje su, na kraju krajeva, postigle efekat smanjenja nezaposlenosti, povećanja plata radnika, ali i veći promet i profit privatnih subjekata.

U narednim javljanjima po amandmanima reći ću nešto više o primerima dobre saradnje lokalne vlasti i privatnih kompanija. Hvala.