Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Borka Grubor

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 2. Predloga zakona dodaje se stav 4. koji glasi – realizovanjem projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na razvoj zdravstva.

  Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.

  Zašto sam obrazlaganje počela ovom definicijom? Upravo zato što ovaj zakon direktno utiče na poboljšanje zdravstvenog stanja svih pripadnika snaga bezbednosti i članova njihovih porodica, jer im se rešava vrlo važno životno pitanje, a to je pitanje stambenog prostora. Oni se više neće stresirati kao podstanari, već će napokon imati svoj životni prostor, svoj mir i spokojstvo sa svojom porodicom.

  Znajući da i u drugim oblastima našeg društva takođe ima dosta ljudi i porodica sa nerešenim stambenim statusom, ja se nadam da će ova Vlada, a i naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić, po završetku ovog projekta iznaći slično rešenje i za radnike u zdravstvu, prosveti i da će jedno po jedno biti rešavano na sličan način.

  Lokalna samouprava grada Loznice je od pre dve godine opredelila sredstva iz budžeta grada za kupovinu stambenih jedinica sa okućnicom na seoskim područjima za mlade bračne parove, koji se opredele da žive u tim sredinama. Posebnu prednost imaju zdravstveni i prosvetni radnici, veterinarski i poljoprivredni stručnjaci koji bi bili od najveće koristi seoskom stanovništvu i rešavali njihove različite svakodnevne životne probleme, a sve radi zadržavanja mladih ljudi da ostaju na selu i obrađuju svoju imovinu i formiraju porodice.

  Za ovu 2018. godinu lokalna samouprava je za ovaj projekat iz budžeta grada opredelila šest miliona dinara. Kada se domaćinski posluje, onda se iznađu i sredstva i na republičkom i na lokalnom nivou. Tako radi odgovorna Vlada, tako radi naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić, tako radi i gradonačelnik Loznice. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Koleginice Mijatović, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Jelena Mijatović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podnela na član 2. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti dodatno definiše ovaj zakon u domenu dečijih prava.

  Pre svega, želela bih da napomenem da član 2. Predloga zakona definiše realizaciju projekta u više faza koji, kao što smo već više puta pomenuli, predstavlja opšti interes od značaja za jačanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije.

  Uzimajući u obzir značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, a kao i to da je najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u državnim službama upravo među pripadnicima snaga bezbednosti koji preko 30 godina nisu imali priliku i podršku države da trajno reše svoje stambeno pitanje, Vlada Republike Srbije donela je odluku da u trećem kvartalu ove godine započne sa sistemskom izgradnjom 5.203 stana. Ovim ćemo, nakon gotovo tri decenije, krenuti sa rešavanjem velikog stambenog i porodičnog problema svih pripadnika bezbednosnih službi, a u tom smislu i amandman koji sam podnela sugeriše na posebnu pažnju, potrebu i brigu o deci i poštovanju njihovih prava.

  Naime, napore koji ulažu najviši državni zvaničnici u pogledu porasta nataliteta, ali i podršci roditeljima u podizanju dece, daju zdrave osnove za pokretanje teme koja se odnosi na brigu o deci i primeni njihovih prava iz konvencije na svim društvenim nivoima.

  Tako je i rešavanje stambenog pitanja porodica pripadnika Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, MUP, BIA i Ministarstva pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija od značaja za neometan razvoj dece. S tim u vezi, htela bih da naglasim i da su dečija prava izraz priznanja međunarodne zajednice o postojanju posebnih potreba dece koja su utvrđena Konvencijom o pravima deteta iz 1989. godine. Ona deluje kroz četiri kategorije prava, i to kroz obezbeđenje, zaštitu, participaciju i, pre svega, prevenciju.

  Država je uradila i radi mnogo na uspostavljanju ambijenta za bolji i kvalitetniji život naše dece, te tako i ovaj Predlog zakona predstavlja svojevrsno podršku obezbeđenju zaštiti i zbrinjavanju dece pripadnika bezbednosnih službi. Primenom dobrih međunarodnih praksi, upotrebom relevantnih znanja, kontinuiranim, konstruktivnim dijalogom možemo obustaviti bolji sistem praćenja kako bismo ostvarili ciljeve u oblasti prava deteta. Stoga je neophodno da svi zajedno radimo na prihvatanju koncepta dečijih prava, ali i na njegovom popularisanju u porodici, u školi, u zdravstvenim, socijalnim i svim ostalim ustanovama.

  Iskoristila bih priliku da podsetim da se Vlada Republike Srbije i grad Beograd na poseban način bave pitanjima najmlađih sugrađana. Briga o deci, njihovom obrazovanju i odrastanju predstavlja naš prioritet, jer su deca naša budućnost. Zato su od izuzetne važnosti napor i zalaganje nadležnih institucija na rešavanju nasleđenih i tekućih problema, kako u oblasti stambenog zbrinjavanja, i to konkretno porodice dece pripadnika bezbednosnih službi, tako i u oblasti obrazovanja i dečije zaštite, jer je veoma važno da naša deca imaju kvalitetnije okruženje, zaštitu, sigurnost i adekvatnije uslove za odrastanje. Hvala na pažnji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Kolega Birmančević, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Boban Birmančević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani gosti iz ministarstva, poštovane kolege poslanici, poštovani građani, zakon o kome raspravljamo već nekoliko dana, sada po amandmanima, je zakon koji, za one koji sumnjaju u pravednost i rezultate ovih zakona, predlaže Vlada Republike Srbije, a o kojem će glasati Republike Srbije, ali nije zakon SNS, ni određenog ministra, ni ministarke. Ovo je zakon građana Srbije, zakon koji će svim građanima Srbije, a posebno onima koji rade u službama bezbednosti, rešiti stambeno pitanje i koji će vratiti veru u to da država može naći način i naći model da svima onima kojima je potrebna pomoć u rešavanju stambenog pitanja pomogne.

  Niš, Vranje i Kraljevo su prva tri grada u kojima će početi stambena izgradnja, i to samo pokazuje opredeljenost ove Vlade i politike koju je započeo Aleksandar Vučić, ravnomernog razvoja Srbije i brige o svima onima koji žive u svim krajevima, pri tome to nije Beograd, to nije Novi Sad. Postoje i drugi gradovi i očekujem i od ministra, naravno, da pomogne u tome da Šabac i Loznica, gradovi iz okruga odakle ja dolazim, budu na mapi gradova gde će biti izgrađeni stanovi za pripadnike službi bezbednosti.

  Celokupna Vlada i sva ministarstva stoje iza ovog projekta, a ono što je značajno građanima to je da je finansijer ovih projekata, ovih stanova država i tu neće biti nikakve greške, upravo i zakon koji će sistemski rešiti taj problem.

  Ono što hoću da prenesem našim građanima, oni nisu u situaciji to da vide, u ovoj sali ima veći broj članova ministarstava i Vlade koji učestvuju u ovoj raspravi, nego bilo kog poslanika koji pripada žutom preduzeću, i to najbolje govori o odnosu njihovom prema službama bezbednosti, prema problemu koji se rešava kroz ove zakone. U danu za glasanje svi oni koji misle dobro ovoj državi, misle dobro svojim građanima i, naravno, pripadnicima službi bezbednosti glasaće za ovaj zakon. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Tijana Davidovac

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predloženi zakon nastoji da reši veliki broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje.

  Članom 2. ovog zakona na koji sam i podnela ovaj amandman utvrđen je javni interes realizacijom projekta kojim se jača sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađeni program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se pretpostavke za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije.

  Imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i njihov značaj za bezbednost čitave države, usvajanjem ovog predloga zakona sistemski će se rešiti stambeno pitanje pripadnika Vojske Srbije. Vlada Republike Srbije i naš predsednik gospodin Aleksandar Vučić vode politiku vojne neutralnosti i mira, ali da bi bilo koja zemlja mogla da vodi takvu politiku mora biti jaka i nezavisna, a samim tim mora imati jaku Vojsku i policiju, što se postiže aktivnim ulaganjem u razvoj Vojske, u modernizaciju naoružanja, u vojno obrazovanje, zdravstvo, ali pre svega se ulaže u ljude. U danu za glasanje pozivam svoje kolege da podrže ovaj amandman. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Kolega Pekarski, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Goran Pekarski

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam ovaj amandman na član 2. predloženog zakona i predložio sam da se doda stav 4. Čuli smo pojedine poslanike ovde koji kažu – čemu žurba, čemu hitnost, i to baš iz redova onih koji su imali 12 godina vremena da rešavaju sve probleme, pa između ostalog i ovaj problem stanovanja pripadnika službi bezbednosti. Oni poštujući direktivu i stav svog predsednika Borisa Tadića koji je rekao – šta će nam Vojska, što je naš kolega Krsta Janjušević nekoliko puta spomenuo do sada, oni su mislili da nećemo imati Vojsku, nećemo imati službe bezbednosti, pa neće trebati ništa da se radi, neće trebati ni stanovi.

  Čuli smo i predlog da je bolje da im se podignu plate za 10% pa da na taj način oni sami na tržištu kupe stanove gde hoće, po ceni koju hoće. Mene sad interesuje da li bi 10% nekoga dovoljno stimulisalo da izađe na tržište da kupi stan po dva ili tri puta većoj ceni i sa dva ili tri puta većom ratom.

  Pripadnicima službi bezbednosti je ponuđeno da kupe stan, ali to ne znači da im neće biti povećana i plata. Sukcesivno će im se povećavati plata i to je najavio predsednik Aleksandar Vučić i nije samo njima, najavio je povećanje plata i u prosveti, a na otvaranju Centra za radiologiju pri Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u centar u koji je uloženo 8,5 miliona evra, rekao je da će biti zadovoljan tek kad se medicinskim radnicima plate budu podigle bar za 50% od postojećih. I kao što je ministar Vulin rekao, izgradnja ovih 5.000 stanova neće biti samo blic akcija.

  U zavisnosti od pokazatelja iskazanih potreba, ova akcija će se nastaviti i na druge javne sektore, na prosvetu i na zdravstvo. Sve nam govori da ova politika brige prema građanima koju je inicirao predsednik Aleksandar Vučić, a koju sprovodi Vlada Republike Srbije, uz podršku Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, biti nešto što će u doglednoj budućnosti podići standard i poboljšati kvalitet života naših građana i pripadnika službi bezbednosti u ovom slučaju.

  Opet apelujem da ne pričamo o jeftinim stanovima, jer ovi stanovi nisu jeftini, ovi stanovi su kvalitetni stanovi i kada bi se našli na tržištu, oni bi bili u ceni od po 1.300 do 1.500, a možda i više evra, u zavisnosti od lokacije. Građeni su po najvišim standardima i poštuju sve one kvalitete koje treba da imaju ti stanovi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Pantoviću, izvolite.