Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom, raspravom u pojedinostima.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici .
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Marinković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman, su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandman je podnela narodni poslanik Dijana Vukomanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni Odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 69. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada je prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci amandmana se nije izjasnila.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima ministar, gospođa Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman, Vlada prihvata amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto je ovlašćeni predstavnik predlagača prihvatio amandman, amandman se smatra sastavnim delom Predloga zakona.
Na član 71. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 71. amandman je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Vlada prihvata amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem od strane predlagača, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 74. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba DS.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 83. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Katarina Rakić.
Vlada je prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci amandmana se nije izjasnila.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim ovlašćenog predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Vlada prihvata amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvaćen je od strane predlagača.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 84. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Miladin Ševarlić, narodni poslanik Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 84. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Marinković.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 84. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničkog kluba Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 86. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman je podnela narodni poslanik Dijana Vukomanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 90. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada je prihvatila amandman u osnovnom tekstu. O ispravci amandmana se nije izjasnila.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim ovlašćenog predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Vlada prihvata amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem amandmana od strane predlagača, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 91. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 93. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 98. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Marinković.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 98. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
Vlada i nadležni odbor su prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 100. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Vlada prihvata taj amandman. Hvala.