Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Aleksiću.
Reč ima ministar Branislav Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

Pre svega sam, iz pristojnosti, jer je rasprava tekla, nisam hteo da se uključujem, jer je gospodin Komlenski dovoljno rekao da sve što bih rekao posle njega, bio bih smešan.
Jedna druga stvar i sad ću vam reći, ne želeći da uzurpiram vreme Narodne skupštine. Možda je neko ovde vrač i ima kuglu, pa zna kako će izgledati tehnička dokumentacija i koliko će on koštati, taj Moravski koridor. Potpisan je memorandum. U pravnoj teoriji memorandum je neobavezujući pravni akt koji je uslov da bi kasnije došlo do drugih akata. Te priče za malu decu, 800 miliona, 300 miliona, 500 miliona, kada bude gotova projektna dokumentacija… Smatram da onaj ko je nekada vodio nešto zna koji je redosled stvari, a ne da se služi insinuacijama i priča o 300 miliona, 500 miliona, milijarda. Mislim da to ne priliči ovom domu i mislim da o tome ne treba uopšte da diskutujemo. Kada bude urađena tehnička dokumentacija, bićete obavešteni koliko košta, ko će biti izvođač kada se završi cela procedura, i to je to.
Ima još jedno pitanje, da ne bi bilo posle da neko neće da odgovori, svaki bespravni objekat, bukvalno svaki ima proceduru po kojoj se ide na njegovo uklanjanje. Procedure će biti ispoštovane za svakog u ovoj državi Srbiji. Ima samo jedan mali problem, možda vi nećete da sačekate proceduru, možda bi vi želeli da pribegnete sili.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovde vodimo raspravu oko standardizacije građevinskih proizvoda i mi srpski radikali upravno nastojimo da pitanjima i korekcijom ovog zakona, pokušajima korekcije ovog zakona dobijemo konkretne odgovore od Ministarstva, odnosno ministarke, da li će troškovi standardizacije uticati, koliko će uticati na konkurentnost proizvoda koji se proizvode u Srbiji i da li će to dodatno otežavati ili olakšavati mogućnost prodaje tih proizvoda na ino-tržištu? Ništa više.

Pitamo – da li je to slučajna koincidencija da se ide sa standardizacijom građevinskog materijala kada se potpisuje memorandum sa američkom kompanijom „Behtel“? Nemojte da se zavaravate, „Behtel“ je kao „Koka kola“, kao „Teksako“. „Behtel“ je američka politika.

Iz tog razloga mi srpski radikali pitamo – da li se unapred već nešto prejudicira da se kaže – ne, „Behtel“ dolazi da radi autoput i tome se podređuje i građevinska industrija u Srbiji? Taj isti „Behtel“ je radeći poslove u Gvineji uništio ciglane, uništio proizvodnju cigli i na osnovu toga pitamo, a mi slušamo ovde od ministarke neke tirade. NJu sve interesuje, za sve ima odgovor.

U suštini u odnosu na ministarku se razlikujemo kao pčele i muve. Mi srpski radikali kao pčele želimo da gradimo tu košnicu koja se zove Srbija, želimo da doprinesemo napretku, a ministarka kao muva, ona samo leti, poređenja radi, i nije suština u tome koliko ko leti, suština je gde ko sleće, mi na saće, a ministarka kao muva.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Ni građanima Srbije, ni SRS nije nemoguće objasniti nešto što je normalno i nešto što je sa dobrom namerom, a što dolazi od ministarstva i od ove Vlade, ali da bi to bilo tako nama ministar Nedimović mora da odgovori na sledeće pitanje – ko će odgovarati za potporni zid na Koridoru 10 za čiju sanaciju će biti potrebno sedam miliona evra? Lepo pitam ministra Nedimovića koji stvarno ne gleda, niti sluša pitanja, niti ga ovo interesuje, a mislim da ga ni njegovo ministarstvo nešto posebno ne zanima, osim u delovima gde je bitna subvencija za neke njegove bivše glasače, jer je on bio predstavnik DSS i vrlo je i DS i njegovim članovima blizak. Tako da ono što znamo, znamo da je tako i delio subvencije i naša centralna Srbija je uglavnom ostajala bez toga i naši seljaci gore u ruralnom i brdskom području su uglavnom ostali uskraćeni i bez toga.

Da se vratimo na ovo pitanje. Ja vas Nedimoviću pitam u ime građana Srbije – ko će nadoknaditi štetu za potporni zid koji je obrušen na Koridoru 10, a znamo da je sadašnji direktor Koridora rekao da će za njegovu sanaciju biti potrebno najmanje sedam miliona evra? Pitam – odakle ćete dati tih sedam miliona evra, zašto nemate odgovornost u svojim ministarstvima? Nema odgovornosti ni u Ministarstvu za infrastrukturu, nema odgovornosti ni u Ministarstvu za poljoprivredu, nema odgovornosti ni u jednom, neću reći ni u jednom, možda u retko kom ministarstvu.

Kako vi mislite da možete da upravljate javnim životom bez odgovornosti i kako vi mislite da će to građani trpeti i dalje? Skoro da je nemoguće, a vi morate da shvatite na vreme da je to nemoguće da vas ne bi iznenadilo. Srpska radikalna stranka vas upozorava na takve stvari i upozoravamo vas da to tako neće ići.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, najpre želim da istaknem da je za sve građane Srbije bilo neuporedivo važnije i korisnije da smo u ovoj raspravi u pojedinostima danas govorili o Predlogu zakona o planiranju i izgradnji ili o Predlogu zakona o ozakonjenju objekata.

U pokušaju predlagača da potvrdi predmet uređivanja ovog zakona izdvajaju se dva jasno odvojena i veštački spojena segmenta. Prvi je ekonomski ili tržišni i drugi čisto tehnički. Zar nije stavljanje neke robe, proizvoda na tržište više u domenu Ministarstva trgovine, a sve ove tehničke stvari mogle bi da se stave u dopune i izmene već nekog od postojećih zakona iz ove sfere? Ali, da bi se stvar zabašurila dato je i 210 stranica podrške tehničkih priloga kako bi se naglasila sva zakonodavna impozantnost Ministarstva građevine. Pravni osnov za donošenje ovog zakona je takođe tanak i na nivou je neuspelih pravnih odrednica.

Kaže se da nije usklađen sa EU, evropskim zakonodavstvom, što za nas iz SRS nije ni bitno. Pravni osnov ovog zakona ne potvrđuje, ne uvažava specifičnost građevinskih objekata.

Sve u svemu, ovaj Predlog zakona je više stvar nečije ambicije, u konkretnom slučaju Ministarstva građevine nego što je stvarna i realna potreba privrede. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Bojiću.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih voleo da narodni poslanici iz bivšeg režima ne samo što pričaju nego da nas uvere da se zaista bore za interes građana Srbije. Evo, njih nema ni jednog ovde u sali u ovom trenutku. Ni jednog jedinog. Znači, njima je do interesa građana Srbije stalo nekih 15 minuta koliko sede u sali da optuže, iznesu svoje neistine, izađu napolje.

Ovde je jedan kolega, ne mogu da kažem uvaženi zato što jako dobro zna šta govori, šta je istina, šta neistina, izneo određene sumnje po pitanju javnog duga i nazvao Vladu Republike Srbije i narodne poslanike koji podržavaju tu Vladu lažovima, a isto tako je prećutao činjenicu da je ova Vlada i sve prethodne Vlade od 2012. godine da su do sada uplatile devet milijardi evra kamate na kredite koje su oni napravili. To neće da kaže.

Za razliku od njihovih 15 milijardi evra zaduženja koje prikazuju, inače je cifra mnogo veća, nova zaduženja koja ima Srbija mora da budu programska, moraju da imaju analizu efekata i ekonomske opravdanosti, svako zaduženje. Od njihovih zaduženja Srbija je dobijala samo fatamorganu. Autoput od Preševa do Vranja koji je plaćen u potpunosti nije izgrađen za njihovo vreme zato što je izvođač radova kome je plaćeno otišao u stečaj. Ko je pokrao taj novac? U pitanju je najmanje 300 miliona evra, a onda priča kako se oni bore za interese građana Srbije.

Završavam kolega samo sa još jednim pitanjem, da ih pitam – da li je preko 200 km autoputa koji su izgrađeni unazad nekoliko godina fatamorgana i da li su građani Srbije koji koriste autoputeve svemirci ili sa neke druge planete?