Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 31.10.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

2. dan rada

31.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 12:50 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Aleksandar Marković: Poslovnik.)
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Jako visoko cenim vašu poznatu toleranciju kada je reč o narodnim poslanicima. Moram da vam skrenem pažnju da ste prekršili član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine.

Dakle, mi smo ovde 12 ili 13 minuta slušali najstrašnije moguće, potpuno neosnovane optužbe i na račun SNS, i na račun Vlade, i na predsednika države, ali od koga dolaze te optužbe? Dolaze od čoveka koji je u svom političkom angažmanu poznat samo po ulozi u toj čuvenoj njihovoj, po zlu čuvenoj, reformi pravosuđa.

To je jedino kako ga znaju građani, katastrofalnoj reformi pravosuđa. To nije ocena SNS, to je ocena Venecijanske komisije. Venecijanska komisija je reformu pravosuđa ocenila kao katastrofalnu. Razorili su i on, i onaj Homen njegov, i ona Malovićka, i onaj Boško Ristić, razorili su pravosuđe, dok je šef njihove stranke razorio celu državu. Obećali 200.000 novih radnih mesta, pa nije bilo ni tih 200.000 novih radnih mesta, nego ste još 400.000 ljudi ostavili bez posla u vaše vreme.

Kaže čuveni otporaš, on će da se bori za bolju državu, da se bori za bolju Srbiju. Pa, ko te je sprečavao godinama dok si bio na vlasti da se boriš za Srbiju? Ko te je sprečavao u tome? Ko te je sprečavao da jednu jedinu stvar dobru za državu uradiš? Ali, to ih tada nije zanimalo. Tada ih je zanimalo samo pravljenje kombinacija, tada ih je zanimalo lično bogaćenje, dok su građani naglo siromašili. Zato mislim da ste trebali minimum opomenu da mu izreknete. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Markoviću.
Ako ste primetili, kolega Konstantinović je u svom govori rekao kako želimo da sprečimo demokratsku raspravu i demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ja sam mu omogućio da govori, iskoristio umesto 20 koliko ima, 12 minuta.
Koliko je u pravu ili ne, o tome će suditi građani. Da li ste vi u pravu ili ne, o tome se izjašnjava Narodna skupština u danu za glasanje.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.) Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam dirnut govorom kolege koji je govorio o korupciji.

Nema onih koji se bolje razumeju u korupciju, a reklamiram član 103, 106, 108, 109, i verujem, bez obzira na vašu tolerantnost, da ste mogli izreći neku meru iz članova 108. i 109.

Oni se najbolje razumeju u korupciju. Kada smo svojevremeno 2000. godine rušili režim Saše Jankovića, Vuka Jeremića, Borka Stefanovića, koji su bili sastavni deo tog režima, mene su uhapsili sa tri letka, a pored mene sa vrećom para iz Segedina je prošao upravo kolega koji je malopre govorio. On sa vrećom para iz Segedina za Beograd kod Homena, a ja sa tri letka u policijski pritvor. Tako da verujem da je on veoma kvalifikovan da govori o korupciji, jer je sa korupcijom ušao u politiku.

Odemo ti mi u stan Ćuruvije da uzmemo majice, otporaške sa pesnicom, kaže on – nema šta vi mislite, nema majica, ovo-ono, a da bi opravdali onu vreću para, sutradan objave kako je nestalo 100 hiljada majica i ne znam koliko propagandnog materijala, itd, kao da su oni to odštampali pa nestalo, a s obzirom da nisu ni imali nisu ni štampali, znači sav novac je završio u njihovim privatnim džepovima.

Kao politička stranka su eksperti za korupciju i mora da ga podsetim da stvarno u Srbiji ponovo jenjava borba protiv korupcije, a znate zašto? Zato što ste vi pali sa vlasti, pa sve je manje ima, ne tvrdim da nema, ali ima je manje 10 puta nego što je bilo kod vas. A što se pravosuđa tiče, pa vi ste bre mrtvo čoveka izabrali za sudiju. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Rističeviću.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, ovlašćeni predstavnik SNS, obzirom da je viša puta pomenuta SNS, narodna poslanica Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, baš kao i sinoć u jednoj emisiji na RTS-u tako i danas, trudim se da budem maksimalno tolerantna i da saslušam sagovornike, da slušam činjenice i ono što mi se sinoć nije dozvolilo, a to je da ukažem koliko se laži izgovara da se ubedi narod da je to istina.

Slažem se da nam treba dijalog jači i da treba da jačamo dijalog, to je potrebno svakom društvu. A kako da jačamo dijalog, ako vi kad god imate priliku govorite laži? I, kad ja treba da odgovorim kao drugi u dijalogu da je to laž, činjenicama da vas ubedim da govorite neistine, vi meni ne date prostora. E, tu se dešavalo sada kada je prethodni govornik nas ubeđivao da su ovi zakoni loši, a da je bio u sali i da je pratio današnje zasedanje video bi da su listom svi predstavnici opozicionih stranaka rekli da su zakoni jako, jako dobri. Mali broj zamerki kojih ima, maltene leksički. Nema suštinskih zamerki, to su rekli mnogi drugi koji su davali komentare na ove zakone.

E, vi možete da se igrate sa javnošću, pa da govorite kao što je prethodni govornik govorio i da kažete – ja stvarno ovo ne razumem. Prvo, sramota je da neko ko toliko dugo ima advokatsku kancelariju kaže da ne razume neki predlog zakona, pravi se lud, ali ako se pravi lud za skupštinskom govornicom, ja onda vređam sve one koji prate ovo zasedanje i čiji sam ja predstavnik. Apsolutno je jasno sve u zakonima i u predlozima kako funkcioniše, ali to je to zgodno za izlaganje.

O tome da je naš izbor sudija i tužilaca bio loš i da je ovo pravosuđe loše funkcioniše, pa to su sve vaši sudije i tužioci i zbog toga imamo problem da ono što MUP uradi, što su podaci sa terena, svi skidaju i ne može da najveći deo slučajeva se vraća i ne može da uđe u pravosudnu proceduru.

Samo jedna stvar, kako ste vi birali sudije i tužioce? Predsednik Demokratske stranke iz Vlasotinca piše predsedniku SO Vlasotince i daje mu spisak podobnih ljudi sa detaljnim opisom šta raditi sa tim čovekom. Ovo vam je objavljeno u medijima, šta je sa onim što ne stigne u medije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima predstavnik predlagača, ministarka Nela Kuburović.

Nela Kuburović

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.
Dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što neko za koga sam smatrala da je dobar advokat kaže da ne razume tekst Predloga zakona, ali možda će imati prilike da se bolje upozna, pa da to kasnije i ne govori.
Kada je reč o političkom uticaju na postupak izbora sudija i predlogu amandmana koje je radilo Ministarstvo pravde u proteklih godinu dana, moram da pre svega istaknem, da nikad niste imali takav jedan transparentan proces donošenja bilo kog akta, a pre svega Ustava koji je trajao još od maja prošle godine.
I, ono što je najbitnije da Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srbije se obavezala da će u postupku izmene Ustava u potpunosti poštovati mišljenje i preporuke Venecijanske komisije. Venecijanska komisija, tela Saveta Evrope koja je jedina merodavna da oceni da li je neki akt koji se tiče sudske organizacije, vlasti podoban, odnosno da li je u skladu sa evropskim standardima ili nije.
Podsetiću vas da ste imali dosta susreta sami sa Venecijanskom komisijom 2008/2009. godine kada ste Venecijanskoj komisiji slali predloge Pravilnika o izboru sudija i tužilaca, kada ste podmetali odredbe koje su kasnije naknadno brisane i nisu se pojavljivale u postupku usvajanja u Republici Srbiji. Kada je podmetnuto Venecijanskoj komisiji da će svaki sudija koji bude razrešen imati pravo žalbe na odluku koja bude doneta, a kasnije, gle čuda, te odredbe apsolutno nije bilo kada se pravilnik usvajao.
Pričate o političkom uticaju, a zaboravljate da su 2008. godine izabrani prvi članovi Visokog saveta sudstva isključivo po političkim kriterijumima. Pričate o periodu i uticaju političkog izbora sudija, a zaboravljate da se u to vreme vrlo često gosti Ministarstva pravde. Danas u Ministarstvu pravde apsolutno ne dolazi nijedan narodni poslanik, niti predstavnik bilo koje političke partije da određuje kako će se vršiti izbor sudija ili zamenika javnih tužilaca.
Vrlo je čudno da pominjete odnos pet – pet, da će neko da vrši politički uticaj na izbor pet pravnika od strane Narodne skupštine. Očigledno niste videli dobro da treba da postoji dvotrećinska većina da bi Narodna skupština izabrala buduće članove Visokog saveta sudstva. Ali, dobro verovatno ćemo imati prilike da o Ustavu i amandmanima pričamo kada dođu na red i ukoliko uopšte Narodna skupština usvoji inicijativu Vlade Republike Srbije da uđemo u postupak izmena Ustava.
Ono što je sigurno i što odgovorno mogu da tvrdim i kao član Visokog saveta sudstva, da se danas sudije i zamenici javnih tužilaca i javni tužioci ne biraju kao pripadnici ili podanici odgovarajuće političke partije, da danas naši koalicioni partneri ne uslovljavaju opstanak u vlasti da li će neki sudija ili zamenik javnog tužioca biti izabran, što se dešavalo 2008. godine. I to je vrlo vidljivo, jer je konstatovano u samim zapisnicima Visokog saveta sudstva kada su se pojedini članovi Visokog saveta sudstva izuzimali iz postupka izbora pojedinih sudija, smatrajući da su pod političkim uticajem i da se nalaze na spisku odgovarajućih političkih partija.
Kada govorimo o Zakonu za Agenciju za borbu protiv korupcije, on danas nije na dnevnom redu, ali verujem da će i to biti uskoro u Skupštini s obzirom da smo ispoštovali sve preporuke GREKA, poštujemo analize eksperte Greka i on će biti u potpunosti usklađen sa onim što se zahteva od nas, a to je da ispoštujemo preporuke svih 13 preporuka koje ste sami naveli da se nalaze u GREKO izveštaju.
Vrlo me čudi da pominjete direktora Agencije za borbu protiv korupcije, a podsetiću vas da imamo direktora Agencije za borbu protiv korupcije protiv koga se vodi krivični postupak, da imamo vrlo sumnjivu kupovinu zgrade Agencije za borbu protiv korupcije, da smo imali vrlo česte budžetske inspekcije u Agenciji za borbu protiv korupcije, da je direktor koji ste vi birali imao naplate duplih dnevnica prilikom odlaska u Strazbur i od strane Republike Srbije iz budžeta, ali i od Saveta Evrope. Nisam čula da ima takvih primedbi na rad današnjeg direktora Agencije za borbu protiv korupcije.
Ono što želim da istaknem, a očigledno da se niste dovoljno bavili samim tekstom zakona, o lobiranju. Govorite o lobiranju na donošenje pojedinačnih akata. Lobiranje se odnosi isključivo na donošenje opštih akta, što će reći na donošenje zakona. Ukoliko neko lobira da se donese pojedinačna odluka, reč je ipak o krivičnom delu i ne može uopšte da se govori o lobiranju i uvođenju lobiranja u zakonske tokove. Tako da volela bih da budete malo više informisani i nije samo da se govori o formalnom lobiranju, ukoliko vi pročitate sam predlog zakona videćete da se govori i o neregistrovanim lobistima, a da funkcioner ima obavezu i u slučaju da postoji kontakt sa neregistorvanim lobistima, da to takođe prijavi Agenciji za borbu protiv korupcije i da sastavi izveštaj o tome.
Preporuke GREKA odnose se pre svega na preventivno delovanje u borbi protiv korupcije i najveći deo tih preporuka se odnosi upravo na izmenu Ustava, tako da ne bi bilo zamajavanja javnosti da su preporuke represivnog karaktera, one su pre svega preventivnog i odnose se na donošenje zakona, o borbi protiv korupcije, na ustavne promene koje se upravo odnose na postupak izbora sudija i tužilaca koji podrazumeva da se taj postupak izbora izmesti iz Skupštine i verujem da ćemo uskoro, u narednim mesecima imati upravo priliku da usvojimo ustavne amandmane, a samim tim da ispunimo i ove preporuke bez čijih usvajanja svakako preporuke ne mogu ni biti u potpunosti ispunjene.
I, ponovo se vraćam na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i član 40. gde se pozivate na mišljenje Poverenika, na mišljenje Poverenika koje nije bilo dostavljeno prilikom dostavljanja zvaničnog mišljenja Ministarstvu pravde na tekst odredbe koji postoji od decembra 2017. godine, koji je objavljen na sajtu Ministarstva pravda, tako da je još jedna netačna informacija da je neko naprasno menjao tekst pre mesec dana, nakon održavanja jednog foruma.
Ono što je bitno da ovim zakonom, odnosno Zakonom o lobiranju su upravo predviđeni izuzeci kada dolazi do ograničavanja prava građana prilikom obrade podataka, isključivo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti može da ograniči to pravo, što je i navedeno u samom zakonu.
Ta, takođe, ista odredba Zakona o zaštiti podataka o zaštiti ličnosti usklađena sa članom 23. Uredbe, koja je ocenjena od strane Evropske komisije i za koju je rečeno da je u potpunosti u skladu sa evropskim standardima. Tako da bih volela da je Poverenik na vreme, možda, reagovao i ukazao na neke nedoslednosti na koje se sada poziva i tvrdi da je nešto neustavno.
Ponovo, ponavljam, jedino je Ustavni sud merodavan da ceni da li je jedan zakon u skladu sa Ustavom ili ne. Vrlo mi je čudno da se ceni ustavnost Predloga zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Dakle, svakako neću odgovarati na one smešne napade da je pre 10 godina nešto bilo ovako ili je bilo onako. To govorite već šest godina, u nedostatku bilo kakvih argumenata, kako je stalno neko drugi kriv. Samo, zaboravljate da ste 2012. godine došli na vlast. Sedam godina ste imali da promenite.

Što niste ukinuli Visoki Savet sudstva? Što niste ukinuli Agenciju za borbu protiv korupcije? Što ne ukinete Poverenika za ravnopravnost, Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti? Sve to je donete pre vas, sve to negirate da valja. Ne valja mišljenje Poverenika, jer ga nije dostavio na vreme. Ne znam kada vam je dostavio izveštaj i mišljenje, ali to mišljenje postoji u javnosti i neko ko treba da primenjuje i kontroliše primenu tog zakona kaže da zakon ne valja. Prema tome, ako ne valja Povereniku, neće valjati ni građanima.

Što se tiče amandmana na Ustav i, pomenuli ste dve trećine treba u Skupštini da se složi ko će da budu članovi Visokog Saveta sudstva. Pa, svejedno, kolika god većina da se složi, to znači da politički su ti ljudi izabrani, jer se biraju u Skupštini.

Preporuka nije da se Ustav menja na gore, preporuka je da se Ustav menja na bolje. To što nije valjalo u Ustavu koji je donošen kompromisom u kome je učestvovala tad i SRS, to treba da se promeni sada, a ne da sada donesete da bude gore.

Ministarka, od 10 članova, pet će birati Skupština. Svih pet su političari samo što nemaju završen Pravni fakultet. O čemu dalje imamo da pričamo? Petoro će biti političari. Šta misli o tome Venecijanska komisija, čitajte u tim izveštajima, ali šta misle građani? Zašto nama, zašto donosite rešenje koje je gore od sadašnjeg? Pa, ne počinje svet od vas.

Mi imamo neku situaciju u ovoj zemlji, a to je da imamo dva politička predstavnika u tom telu. Zašto sada uvodite pet, umesto da izbacite i ona dva? Zašto u DVT da budu četiri iz Skupštine, plus ministar pet, plus vrhovni tužilac, šest biranih u Skupštini?

Whoops, looks like something went wrong.