Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

poštovani ministre, sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, mišljenja sam da zbog ozbiljnosti ovog pitanja i potrebne temeljne analize svih različitosti u pojedinim delovima javnog sektora, treba produžiti rok za primenu novog modela plata, odnosno da ovaj amandman ne treba prihvatiti.

Ja dolazim iz zdravstva, koje je jedan od najkompleksnijih javnih službi, jer brine o zdravlju celokupnog stanovništva i to na tri nivoa. Zato nije jednostavno meriti učinak jednog lekara specijaliste ili lekara opšte prakse ili medicinskih tehničara, pa čak ni medicinskog osoblja, bez koga sistem nije potpun.

Cilj ovog zakona je da bude ista plata za isti posao, a za njegovo pravedno sprovođenje potrebno je još vremena. Želim da iskoristim ovu priliku da pohvalim rad Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, na čijem čelu se nalazi ministar Ružić, koji je za vreme dok je ministar obišao skoro sve lokalne samouprave u Srbiji.

Takođe, želim da istaknem da je donošenje izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi koji smo uradili prošle godine, koji smo doneli prošle godine, unapređen rad lokalnih samouprava. Tako je u Lazarevcu nedavno, u prisustvu ministra Ružića, otvoreno jedinstveno upravno mesto, umesto do sada uslužnog centra i na taj način građanima je omogućeno da na jednom mestu dobijaju sve informacije, ali i svu potrebnu dokumentaciju.

Takođe, moram da kažem da je zahvaljujući budžetu, koji smo ovde usvojili, Republike Srbije, kao i budžetu grada Beograda, koji su stabilni i razvojni, opština Lazarevac, u kojoj živim, dobila ove godine najveći budžet do sada, koji je za 226 miliona dinara veći od prethodne godine, a prema Zakonu o lokalnoj samoupravi građani će imati priliku da na sajtu opštine ili putem ankete ili na neki drugi način, iznesu svoje predloge i svoje mišljenje o tome, kako i na koji način će ta sredstva upotrebiti za razvoj i uređenje grada. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Amandman je odbijen iz razloga necelishodnosti, jer amandman ne menja smisao odredbe, ali iskoristiću priliku da se javim po amandmanu i da kažem da je smisao ovih zakona da se redefinišu rokovi.

Ono što je i ministar u svom uvodnom izlaganju izneo i drugim državama koje su uvodile ove reforme, kada su pitanju platni razredi, bilo je potrebno za primenu i implementaciju i po desetak godina. Iz tog razloga smatramo da je opravdano ovo produženje roka, jer je potrebno da se na pravičan način proceni i odredi platni razredi, a i da se ne ugrozi finansijska stabilnost i budžet, i da na taj način zaustavimo i odliv naših kadrova u javnom sektoru. Radi se od oko 400 hiljada zaposlenih, to nije mali broj.

Ono što želim još da istaknem, to je da svakako Ministarstvo za lokalnu samoupravu, uvođenjem e-uprave, elektronskih prijava, kako rođenja, od 1. januara naredne godine, imaćemo i elektronsku prijavu umrlih. Pored toga, mi postajemo, kao lokalne samouprave, zahvaljujući zakonima koji su usvojeni od strane ministarstva, unapređuju svoj rad, postaju pravi servisi građana, baze podataka su umreženi, građani mogu na jednom šalteru da dobiju sve što im je neophodno, imaju značajnije učešće u odlučivanju kada je formiranje budžeta u pitanju. Ono što je investicioni u budžetu, što se tiče njihovih interesa, kada se donosi, sada smo svi u nekom postupku priprema budžeta za sledeću godinu gde treba da iskoristimo to pravo koje kao građani i demokratsko pravo imamo.

Naravno, ono što je koleginica, dr Danica Bukvić rekla, da ste vi ministre obišli većinu lokalnih samouprava, bili ste i u našoj lokalnoj samoupravi, u opštini Vrbas. Ali, ja želim da vam se zahvalim i vama i vašim saradnicima, državnim sekretarima i pomoćnicima, kada god je nama bila potrebna vaše mišljenje, tumačenje, kada smo imali neku nedoumicu po pitanju primene pojedinih zakonskih odredbi, uvek smo nailazili na vaše razumevanje i na brz odgovor, što je nama u lokalnoj samoupravi izuzetno važno. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vesna Ivković.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, predlažem da se amandman odbije, jer se istim ne menja smisao odredbe.

Ovaj zakon, kao i ceo set zakona o čijim amandmanima raspravljamo, jeste potreba da se definišu rokovi od kojih počinje primena odredaba Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, kao i potreba da se reguliše radno pravni status istih.

Reforma sistema plata ne samo da će doprineti pravedno obračunatim platama, već će biti i stimulans za efikasan i stručan rad administracije i motivisaće već zaposlene stručne kadrove da ostanu u ovom sektoru i mlade da se zaposle u istom.

Javna uprava ili kako to umemo da kažem državna administracija, jeste važan činilac u sprovođenju zakona. Reforma javne uprave je jedan od stubova evropske budućnosti i zato je ona visoko među prioritetima Vlade Republike Srbije.

Sve pohvale za ministarstvo koje vi vodite, gospodine Ružiću, i vaše savetnike, jer činjenice pokazuju da se ovo ministarstvo trudi da obezbedi visok kvalitet usluga građanima i privrednim subjektima. Napominjem da je potvrda ovoga što govorim utemeljena na činjenicama da je više od 98% podataka o građanima za poslednjih sto godina prebačena u elektronski oblik. Zahvaljujući tome, građani danas mogu u bilo kojoj opštini ili gradu, bez obzira na mesto rođenja, da dobiju svoj izvod iz matične knjige rođenih.

Isto tako, reforma javne uprave donosi i veći broj stručnih usavršavanja svih zaposlenih u upravi kako bi građani dobili što profesionalniju uslugu u kontaktu sa administracijom. I naziv kampanje uprava, po meri svih nas, opravdava svoj naziv, jer je njen cilj profesionalan i dostojanstven odnos zaposlenih u upravi prema građanima Republike Srbije. Iz tog razloga treba i stimulisati građane donošenjem ovih zakona kako bi im dali vetar u leđa za pružanje što kvalitetnije usluge građanima.

Ovde je važan i socijalni aspekt reforme, jer će veći broj usluga građanima biti besplatan povezivanjem svih baza podataka o građanima, a imajući u vidu da pripadam partiji u čijem je centru politika socijalne pravde, podržavam da se sistem plata precizno uredi i sagledaju svi aspekti različitosti u pojedinim delovima, kao što je zdravstvo, pravosuđe, obrazovanje i drugo.

Iz tih razloga podržavam pomeranje rokova kako bi se suštinski, a ne samo formalno, doprinelo boljem ekonomskom položaju svih zaposlenih u javnom sektoru. Grad Smederevo, iz koga ja dolazim, se zahvaljuje na saradnji sa ovim ministarstvom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Bogatinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima, pred nama je još jedan set zakona o sistemskim zakonima, kojim se dodatno rasterećuje privreda sa jasno definisanim ciljevima, uvećanje investicija, otvaranje novih radnih mesta i povećanje zarada u privatnom sektoru.

Imajući u vidu da već sedam godina postavljamo privredni ambijent, koji će omogućiti bolji život naših građana, moram se osvrnuti na činjenicu da taj posao nije bio ni malo lak imajući u vidu nasleđeno stanje 2012. godine. Opljačkana i prezadužena država, na ivici bankrota, ne uvažavana u svetu, gotovo bez investicija, korumpirana i kriminalna vlast koja nam je ostavila u amanet jako loše stanje državnih poslova, odnosno državu na ivici bankrota, ogromnu nezaposlenost, minimalne zarade na nivou afričkih zemalja, nezavršene projekte. U takvu državu niko nije hteo da ulaže, ni domaći, ni strani investitori.

Kakve su pozitivne promene nastale u periodu od 2012. godine do 2019. godine pokazuje činjenice, da je 620 hiljada ljudi zaposleno u tom periodu. Ni najogorčeniji protivnici SNS, njenih koalicionih partnera nisu sposobni da kažu bilo šta protiv ovakve činjenice. Naš posao na pokretanju zamajca privrede i na postizanju vrlo visoke stope zaposlenosti za samo sedam godina je pri kraju. Ovaj set zakona treba da omogući ono što je naredna faza projekta, a to je stvaranje održivih uslova za povećanje zarada i životnog standarda naših građana.

Sa zadovoljstvom navodim da je prošle godine opterećenje na zarade bilo 63%, da je sada 62%. Kada se usvoji ovaj set zakona, opterećenje će pasti na 61%. To deluje kao mali pomak, ali u stvari ogroman pomak, rasterećivanja privrede. Pomak koji predstavlja umanjenje poreskih prihoda na državu od 13,1 milijarde dinara, ali se država svesno odriče tih sredstava, kako bi ostavila više privredi za povećanje plata zaposlenih. To je još jedno ispunjenje obećavanja ove vlasti, jer se uštede koje su nastale u budžetu i to domaćinskim i racionalnim raspolaganjem parama poreskih obveznika ne troše bilo gde, već idu direktno na stvaranje uslova za održivo povećanje plata privatnom sektoru.

Veće plate dovode do veće motivisanosti zaposlenih, pa samim tim i produktivnost raste. Rast produktivnosti daje mogućnost za novo povećanje zarada i za veću novoostvarenu vrednost koja dalje povećava prihode u budžetu. Tako se vodi zdrava i poštena politika. Tako se razvija ekonomija na zdravim osnovama i na održivom rastu.

Pored toga, a sa tim i završavam, rast zaposlenosti i poreski podsticaj do čak 70% oslobađa od poreza i doprinosa na plate u prvoj godini, pa u drugoj i trećoj i tako dalje, treba da podstakne zapošljavanje posebno mladih, a jedan od fokusa politike SNS, Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića je upravo to, stvaranje uslova da mladi ljudi ostanu da žive i rade u svojoj zemlji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam predsedavajući, gospodine Arsiću, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predlozi koji su pred nama ponovo nam ukazuju na to da Vlada nastavlja sa sistemskim reformama u javnom sektoru, kako bi se očuvala i finansijska stabilnost, a naravno ostaviće se i određeni period za prilagođavanje i poslodavaca i zaposlenih.

Sada postoje kod nas 23 različite osnovice za utvrđivanje plata u javnom sektoru i stremljenje ka primeni principa za isti posao, ista plata, treba podržati, jer ste nam ponudili utemeljenje i činjenično i pravno, kako bi na pravi način ove izmene u praksi zaživele u punom kapacitetu.

Još jedan Predlog zakona za koji možemo da kažemo da prati budžet, jer se odnosi na plate zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje osniva Republika Srbija, odnosno AP ili jedinica lokalne samouprave, odnosi se na izmenu roka u kome će važiti troškovi za plate kretaće se u okviru raspoložive mase sredstava za plate koje su utvrđene finansijskim planovima i naravno Zakonom o budžetu.

Govorili smo već o povećanju plata u javnom sektoru u rasponu od 8 do 15% i o tome kako će prosečna plata do kraja godine biti iznad 500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Realni rast zarada u prvoj polovini godine bio je 7,3% i vođen je pre svega rastom zarada u privatnom sektoru.

Od 1. januara 2020. godine biće povećana i minimalna zarada za 11% i bez obzira na to što to mnogi kritikuju, to je ipak najveće povećanje minimalca ikada, a kritikuju oni koji su imali prilike da taj minimalac povećaju ranije kada su bili na vlasti.

Kada je SNS 2012. godine preuzela vlast mi nismo znali da li će uopšte biti para za plate, a sada ima para za redovno isplaćivanje plata, ali ima para i da se plate povećavaju. Upravo je u tome razlika između vlasti do i posle 2012. godine. Tada je sve bilo neizvesno. Nikakvu sigurnost nismo imali. Plate i penzije bile su pod velikim znakom pitanja.

Nezaposlenost je bila 26%, sada je 9,5% , fabrike su bile puste i upravo oni koji su tako i na taj način vodili državu danas kritikuju rešenja koja samo i jedino donose benefit građanima. Da smo zadovoljni rezultatima, jesmo, ali je tačno da mislimo da možemo bolje. Sasvim sigurno je da ćemo se truditi da tako i bude. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? Izvolite.