Dvadeseto vanredno zasedanje , 29.01.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

3. dan rada

29.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

Poslanička grupa SRS podnela je ovaj amandman na član 26. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Predlagač ovim izmenama i dopunama želi članom 26. da izvrši izmenu člana 128. zakona, koji je trenutno na snazi i koji obrazlaže teme da je u zakonu nedostajao pojam „profesionalni naziv“.

Bilo ga je potrebno uvesti zbog ujednačavanja za Zakonom o regulisanim profesijama, kojim je u potpunosti preuzeta direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija, koja predstavlja krovni zakon u ovom području i svi sektorski zakoni moraju biti usklađeni sa tim krovnim zakonom.

Naziv licenciranih arhitekata, odnosno licenciranih inženjer uvodi se radi usklađivanja sa direktivom. Opis davanju stručnih kvalifikacija, jer ovaj profesionalni naziv daje licu ovlašćenje za bavljenje regulisane profesije jer znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljio sve propisane potrebne, formalne i stručne uslove.

Srpska radikalna stranka predlaže amandmanom brisanje člana 26. Predloga zakona, o kome Narodna skupština danas vodi raspravu, između ostalog i zbog toga što se u ovom slučaju snižavaju kriterijumi u delu koji se odnosi na to što se smatra stručnim iskustvom.

Predloženo je da se stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi, odnosno saradnji, na izradi projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti za koje se polaže stručni ispit.

Zakon koji je trenutno na snazi, stručnim rezultatima za projektanta smatraju se rezultati ostvareni na rukovođenju, izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta.

Prihvatanje ovog našeg amandman bilo bi od velike koristi, jer stručni ljudi koji će se baviti ovim odgovornim poslovima ne bi bila dovedena u pitanje, kako se to želi ovim predlogom zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine predsedavajući, što se tiče ovog člana 27. traži se takođe njegovo brisanje, kao i ostalih članova ovog zakona iz istog onog razloga koji smo ovde puno puta čuli i sad ne bih da ponavljam to.

Nastaviću tamo gde sam stao o svom prethodnom amandmanu, a radi se o urbanističkom haosu, pre svega u centrima gradova, odnosno u centralnim gradskim jezgrima. Takvu situaciju imamo i u Beogradu i naravno u svim većim gradovima Srbije.

Evo, recimo, kakva je to politika, da navedemo primer, mada nisam Beograđanin, da navedemo primer Novog Beograda. Novi Beograd je grad koji je napravljen, odnosno izgrađen po svim pravilima, u duhu svih pravila urbanističkog planiranja i svega ostalog i zaista jedan prelep grad koji može da bude ponos čitave Srbije. Ali, onaj ko je nekada počeo, planirao određene delove Novog Beograda, znamo svi, pogotovo mi koji imamo malo više godina, da je ovde na ovom poslovnom centru „Ušće“, kako se danas zove, postojala samo jedna zgrada, a to je bila zgrada tzv. CK – Centralnog komiteta, u međuvremenu naravno, to nije samo vaša zasluga, u međuvremenu su podignuti prvo poslovni centar „Ušće“, koji je u osnovi mnogo veći nego ta prvo postojeća zgrada CK, sad vidimo svi da je podignuta još jedna zgrada.

Naravno, ja nisam stručnjak za arhitekturu, ali samo sam hteo kroz ovaj ilustrativni primer da pokažem u kom smeru ide planiranje izgradnje u našoj zemlji.

Možda će, nekom uskoro pasti na pamet ovde u Beogradu da i preko puta poslovnog centa „Ušće“, na onoj drugoj strani, na onoj zelenoj površini, gde se održavaju koncerti i BIR fest i ostalo da pravi još nešto.

Znači, sa takvom politikom mora da se stane, jer prava je navala i pravi, ja bih to nazvao, urbicid na centralna gradska jezgra, gde je samo cilj što više kvadrata, što više novca, a da li postoje prateći sadržaji, da li postoji mogućnost da tu ljudi priđu svojim stanovima, da parkiraju svoje automobile i sve ostalo, o tome niko ne vodi računa.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Saviću.
Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 29. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Slično kao i kod mog prethodnom amandmana gde sam izrazio bojazan da će nesposobna državna uprava ovakvom politikom dovesti građane u ćorsokak ovde izražavam jednu drugu vrstu bojazni. Svaka nova izmena zakona je po pravilu gora od prethodne verzije. Nijedno dosadašnje zakonsko rešenje nije sagledalo kompletnu situaciju na teritoriji čitave naše zemlje. Ovde ima mnogo otvorenih pitanja koje negativno utiču na jednu oblast koja se bukvalno tiče svakog građanina Srbije.

Kao lice koje rođeno i najveći deo života proveo na KiM pitam ministra kakva je dole situacija u ovoj oblasti, koliko je novca izdvojilo njeno ministarstvo za izgradnju stambenih objekata na području KiM? Ovde pre svega mislim na one sredine koje većinski nastanjuje srpsko stanovništvo. Da je samo 10% novca koje je nepotrebno poklonjeno američkoj firmi „Behtel“ uloženo u srpske sredine na KiM danas bi dole imali barem još nekoliko hiljada naših sunarodnika. Ali, ko u ovom ministarstvu još razmišlja o Srbima koji su ostali da žive na teritoriji KiM?

Postojeći zakon nije moguće popraviti bilo kakvim izmenama i dopunama. Osim toga, predložene izmene su u interesu malog broja ljudi i predviđaju izdavanje građevinskih dozvola za mini hidroelektrane bez planske dokumentacije. Ove izmene će biti izvor zloupotrebe i izazvaće nezadovoljstvo velikog broja ljudi u Srbiji. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Stojanoviću.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Izvolite prof. Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u razlozima za donošenje ovog Predloga zakona naveli ste pre svega potrebu da se usaglase odredbe Zakona o planiranju i izgradnji sa propisima EU sa silnim direktivama kao što je direktiva o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, zatim, direktivom regulisanim profesijama, sa direktivom o uslugama i ne znam više sa kakvim ne sve direktivama i komesarima nećemo imati ovde posla.

Navešću ovde najznačajnije izmene ovim predlogom za praćenje stanja u prostoru. Formiran je registar investicionih lokacija. Zatim, predloženo je preciziranje odredbi u vezi pripreme urbanističkog projekta, kao i preciziranje odredbu u pogledu mogućnosti izrade urbanističkog projekta, kao i to da su precizirane odredbe u pogledu kompatibilnosti planskih namera.

Uveden je i termin kondominijum kao oblik organizovanja u zatvorenom stambenom bloku ili kompleksu, kao i mogućnost formiranja revizione komisije.

Jedna od novina je i to da je vraćena nadležnost ministarstvu da odlučuje po žalbama donetim u gradu Beogradu.

Dame i gospodo, rekao bih par reči o neravnomernom razvoju Srbije pa bih spomenuo u tom kontekstu i izgradnju autoputa do Crne Gore koji će proći i zaobići mnoge opštine jugozapadne Srbije, koje bi se tako razvile i infrastrukturno i turistički. Znamo da su komunisti gradili železničke i magistralne puteve do Lima jer je to bilo najjeftinije i najkraći put i samo da se podsetimo da je robna razmena sa Crnom Gorom blizu milijardu evra. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala profesore.
Na član 32. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, kroz prethodne diskusije dokazali smo vam da ovaj zakon nije moguće popraviti nikakvim izmenama i dopunama i da su izmene isključivo u interesu malog broja građana. Moje kolege iz poslaničke grupe su već upitale ministra o pljačkanju građana na naplatnim radnjama, odnosno stanicama, što ćete se složiti, predstavlja ozbiljan problem jer je mnogima putarina naplaćena i pet puta više nego što je trebalo.

Takođe bih iskoristila priliku i pitala ministra Zoranu Mihajlović kako je moguće da na naplatnoj rampi dobijete karticu za plaćanje putarine sa tuđim registarskim brojem, odnosno sa registarskim brojem vozila koje bilo ispred vas? Kako je to moguće, a često se dešava. Postavlja se pitanje kakva je to sada prevara i nova moguća pljačka građana? Svi znamo da se putarina naplaćuje prema kategoriji vozila, pa ukoliko je ispred vas, odnosno ispred vašeg vozila, bio autobus ili kamion, putarinu ćete platiti mnogo puta više nego što bi trebalo.

Ovo vas pitam zato što na naplatnoj stanici u Jagodini dobila sam karticu za plaćanje putarine sa registarskim brojem vozila koje je bilo ispred mene, a bio je autobus ispred i pošto sam tu deonicu u tom periodu često prelazila, prilikom plaćanja videla sam da je putarina mnogo veća nego što je uobičajeno. Zato pitam koliko je građana Republike Srbije na ovaj način oštećeno, odnosno opljačkano i apelujem na sve građane da obrate pažnju, da na ovaj način ne bi bili prevareni.

Pitala bih ministra Zoranu Mihajlović koliki je njen procenat u celom ovom?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Gospodine Miletiću, jeste li se vi javili po ovom amandmanu gospođe Nikolić ili? Jeste.
Izvolite, po amandmanu.