Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Zoran Lutovac

  Demokratska stranka - DS
  Povreda Poslovnika, član 108. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.

  Vi se ne starate o redu u Skupštini. Vi dozvoljavate da šef poslaničkog kluba SNS radi šta hoće. Vi za njega niste očigledno autoritet. On odgovara na poslaničko pitanje. Na poslaničko pitanje ne može da se replicira. On zloupotrebljava ovu govornicu da priča šta hoće, koliko hoće i da vređa. Vi ste ovde izricali opomene za mnogo bezazlenije stvari nego što je on ovde izgovarao. Uopšte ga ne prekidate, niti ga opominjete za uvredljive izraze koje koristi ovde.

  Mislim da to nije u redu i da prekinete s tom praksom. Vidite u vašoj stranci, ako nemate dovoljno autoriteta, idite kod Aleksandra Vučića i tražite da vam on dodatno da.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  I ovo je bilo vrlo duhovito i šta je već trebalo da bude.
  U svakom slučaju, gospodine Lutovac, vidim da niste pratili, niste razumeli. Javio se od vremena koje pripada grupi narodni poslanik, govorio…
  (Ivana Parlić: Vređao.)
  Nemojte da vičete, Parlić.
  Razumeo sam da želite opomenu, ali nemojte da vičete.
  Dakle, govorio. Nisam mu dao pravo na repliku na poslaničko pitanje. Ne znam gde ste to uspeli da smislite, gde ste to videli. Tako nešto ne postoji. Ne.
  Dakle, pitam vas – da li želite da se Skupština izjasni povodom člana 108?
  (Zoran Lutovac: Ne.)
  Ne želite. Dobro.
  Ko je još hteo povredu Poslovnika?
  Izvolite.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Hvala lepo.

  Mislim da je povređen Poslovnik, član 106. – govornik može da govori samo o tačkoj dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

  Htela sam da pitam, znate, 50 minuta psihoterapije je danas došlo do 60 evra. Odlazak na ispovest je besplatan. Ne znam da li ova Skupština predstavlja način da se neka lična anamneza iznosi ovde i da se govori van teme, jer sam čula ovde razne ispovesti koje me zaista ne interesuju, a nisam videla da je u vezi sa poslaničkim pitanjem.

  Da li i tada oduzimate od vremena poslaničke grupe, kao što ste meni na očiglednu repliku koju mi je gospođa Raguš juče tako dobrodušno dodelila, pomenuvši me, da li ste njima oduzeli vreme poslaničke grupe za ono što rade?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospođo Milenković Kerković, Marina Raguš ništa nije govorila danas, ni jednu reč.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Gospodine, da li se mi razumemo?

  Oduzeli ste mi vreme poslaničke grupe za repliku. Pitam – zbog čega koristite duple standarde i to ne radite kada se javljaju poslanici sa druge strane?

  Ja vas to najljubaznije pitam, da bih znala kako da se ponašam, jer ovo nije ispovedaonica političke prošlosti bilo čije.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dakle, samo polako. Vidim da niste razumeli.
  Samo polako, molim vas.
  Ako hoćete da me saslušate, vidim da niste razumeli šta se dešava na sednici.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Jesam dobro razumela.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Niste.
  Dakle, nisam ja nekome dao repliku, niti je reč o povredi Poslovnika, pa da mu onda to vreme nije oduzeto, a on ga koristio za nešto drugo.
  Kad se jave narodni poslanici i koriste vreme grupa, odnosno vreme ovlašćenih predstavnika, svoje vreme troše, ja tu nemam šta više dodatno da oduzimam. Razumete?
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Tamara Milenković Kerković

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Ne, ne razumem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vidim da ne razumete.