Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Goran Vesić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Vlasnik se svakako o tome obaveštava i postoji obaveza da bude obavešten. Rekao sam, ne možemo sve da rešimo zakonom, postoje podzakonski akti kojima ćemo detaljno to obrazložiti. Potpuno je normalno da budete obavešteni o tome da se vrši deoba vaše parcele.
Ono što sam takođe malo pre zaboravio da vam odgovorim, to je u vezi javnih beležnika. Znači, nema tu nikakve nejednakosti zato što to nije imperativna odredba. Vi niste upućeni da morate da idete kod javnog beležnika ili drugog fizičkog ili pravnog lica koje je ovlašćeno da vrši te poslove. Vi birate da li ćete otići u nadležni opštinski ili gradski sekretarijat ili ćete otići kod javnog beležnika. Znači, to je odluka svakoga ko sam donosi, gde misli da će brže i bolje dobiti informacije o lokaciji. Znači, ništa osim toga.
Razumeo bih vas i bili biste u pravu da je to imperativna odredba i da je zakon rekao da vi to morate da dobijete kod javnog beležnika. Ne, zakon je rekao da možete sami da izaberete gde ćete dobiti informaciju, tako da nijedan građanin nije uskraćen ukoliko želi da ode u nadležni sekretarijat kao i do sada, da dobije informaciju o lokaciji.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 23. amandman su zajedno podneli svi poslanici poslaničke grupe Narodna stranka.
Reč ima Slavica Radovanović. Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Slavica Radovanović

Narodna stranka
Zahvaljujem se, predsedavajuća.

Narodna stranka je podnela zahtev da se ne usvoji ni jedna izmena ovog Zakona o planiranju i izgradnji zato što smatramo da je on jednostran i da on zaista može da koristi i doprinese samo određenoj kategoriji građana a ne svim građanima.

Takođe, iskoristila bih priliku da pozdravim sve pripadnike Sektora za vanredne situacije koji su danas otišli da pomognu Grčkoj u gašenju požara i da kažem da je to jedna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je uvek na čelu kolone i uvek je prva kada god se desi bilo kakva elementarna nepogoda ili nepogoda bilo koje vrste.

Zato je veoma važno da ovaj Zakon o planiranju i izgradnji bude jedan dosledan zakon i da ovi ljudi i ovi pripadnici Sektora za vanredne situacije imaju što manje posla, jer sa kvalitetnom izgradnjom i planskom izgradnjom za njih će posla biti mnogo manje.

Takođe, osvrnula bih se samo i na jedan vrlo neprijatan gest ministra unutrašnjih poslova Gašića, prošli put kada je sedeo, kada mi se obratio i rekao - Vi ne znate šta je kriminal, vi ste radili u Sektoru za vanredne situacije. Ja sam u tom sektoru bila samo devet meseci i zato što sam sagledala šta sve ti ljudi rade i kako rade, meni je žao što u tom sektoru nisam bila mnogo više i što sa tim ljudima nisam provela mnogo više vremena. To je jedno od najzdravijih i najkvalitetnijih jezgra Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali, ti ljudi rade u zaista teškim uslovima, niti imaju adekvatnu opremu, niti su adekvatno plaćeni, niti imaju adekvatne uslove za rad, a opet kažem, obavljaju najteže poslove i učestvuju u svim nesrećama.

Zato smatram da je ovakva fotografija ministra unutrašnjih poslova gde sam sebe politički brendira vrlo loša poruka svim građanima i ovoj državi. Ovo nigde nisam videla u životu da ministar sebe oblači u ovakve majice, on treba da nosi uniformu i da predstavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su svi poslanici poslaničke grupe Narodna stranka, svi poslanici poslaničke grupe Srpski pokret Dveri-Patriotski blok i deo poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
Reč ima Slavica Radovanović, izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Slavica Radovanović

Narodna stranka
Ja ću zaista da ostanem pri stavu da zaista ovaj zakon ne treba da se usvoji i da zaista treba da krenemo ispočetka i da uradimo zakon koji će biti mnogo kvalitetniji i bolji, nego što je ovaj postojeći što je predložen.

Naime, putujući po Srbiji zaista često pričam sa građanima i susrećem se sa građanima i imaju jako puno problema upravo vezano na temu legalizacije zemljišta i uopšte tog prostornog planiranja. Iznela bih vam ovaj put slučaj porodice Petrović, Novislava i Cvijete iz Petrovca na Mlavi, ulica Srpskih vladara br. 24. To su ljudi koji su povratnici iz Australije i to su ljudi koji su odlučili da svoj kapital ulože ovde u kod nas u Srbiji i da ono što su stekli i zaradili koriste ovde kod nas i doprinose uopšte razvoju našeg područja i našeg budžeta.

Međutim, pored kuće ove porodice nalazi se i stovarište, keramika i gvožđara "Bane". To je stovarište kojeg prema svim saznanjima nema. U katastru uopšte ne postoji i niti imaju upotrebnu dozvolu. Vlasnik tog stovarišta u svakom smislu reči zagorčava život ovoj porodici povratnika. On se totalno proširio na ulaz, na ulicu i ovim ljudima onemogućava da žive normalno. Dana 13. maja 2016. godine u 14.30 časova ova porodica je u svom dvorištu bila napadnuta. Gospodin Novislav i Cvijeta su bili prebijeni samo zato što su se bunili, zato što su tražili svoje pravo da legalizuju svoj posed, odnosno da ne trpe torturu od vlasnika ovog stovarišta. Međutim, to im je potpuno uskraćeno, jer u Petrovcu na Mlavi je jedan potpuno zaštitnički odnos prema vlasniku ovog stovarišta, a prema ljudima koji su povratnici iz Australije, koji žele da kapital ulažu u našu zemlju onemogućeno im je sve. Čak i njegovoj deci koja žele da se vrate tako ovim ljudima zaista treba pomoć u Petrovcu na Mlavi. Molim i vas gospodine Vesiću i SNS da omogućite da ovi ljudi žive normalno, da legalizuju svoju kuću i da ovaj vlasnik stovarišta im više ne zagorčava život. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ministar Vesić ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Hvala na onome što ste rekli.
Ovaj zakon o kome raspravljamo nema veze sa Zakonom o legalizaciji, nema veze ni sa Katastrom. Tako da raspravljamo potpuno o drugoj temi.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Samo želim da se zahvalim na ovoj informaciji jer, gospodine Vesiću, ovih dana smo govorili o tome da se ljudi vraćaju u Srbiju i da se taj trend okreće. Evo, sad imate direktnu potvrdu toga iz opozicije. Polako, jedna po jedna teza koju sam ovde govorio i koja je rezultat naše politike se potvrđuje i sa njihove strane, tako da do kraja mandata ćemo imati potvrdu svega. Priznaće polako jedno po jedno sve da je tačno, dakle da se okreću stvari, da nije da ljudi odlaze, nego se ljudi vraćaju. Evo, sada jednim konkretnim primerom su pokazali da je to apsolutno istina. Hvala na tome.

Whoops, looks like something went wrong.