Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne možete da objasnite.
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
Da, gospodine.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Tako je, ne možete da objasnite. Dobro.
...
Srpska stranka Zavetnici

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
I vi se pridružujete ovakvim… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dobro. Onda ste uspeli, jer niste ni objasnili.
Šta je još povreda Poslovnika?
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedavajući.

Povredili ste član 106. dok je govorio ministar.

Član 106. kaže – govornik može da govori sam o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ministar je govorio o konverziji, a mi smo sada na prethodnim članovima. Konverzija je član 30. i 31. i tek ćemo tada da govorimo o konverziji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Kozma, šta kaže član 106. za dobacivanje iz klupa?
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Niste morali da govorite ovako nadahnuto, mogli ste da sačuvate.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Jeste li pročitali taj deo člana 106?
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Molim?