Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 27 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka