Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 27 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka