Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 27 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka

Liberalno demokratska partija

...

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Demokratska stranka Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka