Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Anna Oreg

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde