Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije

Narodna stranka

...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde