Odbor za evropske integracije

Saziv: Aktuelni saziv

Predsednik: Elvira Kovač

Datum početka rada: 01.04.2024.

"Odbor za evropske integracije:

- razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evrope i daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenog postupka;

- razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine;

- predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama;

- razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 64. Poslovnika Narodne skupštine

Članovi odbora

Predrag Bandić
Srpska napredna stranka
Član
Usame Zukorlić
Stranka pravde i pomirenja
Zamenik

Sanja Džajić
Srpska napredna stranka
Član
Ljubica Vraneš
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dubravka Filipovski
Srpska napredna stranka
Član
Ivana Stamatović
Zdrava Srbija
Zamenik

Ana Jakovljević
Narodni pokret Srbije
Član
Đorđe Stanković
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Stanislava Janošević
Srpska napredna stranka
Član
Nikola Lazić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Života Starčević
Jedinstvena Srbija
Član
Zagorka Aleksić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Dragan Jonić
Narodni pokret Srbije
Član
Milica Marušić Jablanović
Narodni pokret Srbije
Zamenik

Branislav Josifović
Srpska napredna stranka
Član
Vesna Savović Petković
Srpska napredna stranka
Zamenik

Elvira Kovač
Savez vojvođanskih Mađara
Predsednik
Akoš Ujhelji
Savez vojvođanskih Mađara
Zamenik

Robert Kozma
Zeleno-levi front
Član
Radomir Lazović
Zeleno-levi front
Zamenik

Ksenija Marković
ZAJEDNO
Član
Nebojša Novaković
ZAJEDNO
Zamenik

Goran Milić
Srpska napredna stranka
Član
Ivan Rajičić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Član
Miroslav Petrašinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Zdravko Ponoš
Srbija centar
Član
Tijana Perić Diligenski
Srbija centar
Zamenik

Milan Radin
Srpska napredna stranka
Zamenik predsednika
Željko Rebrača
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Član
Dijana Radović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Marinika Tepić
Stranka slobode i pravde
Član
Pavle Grbović
Građanska demokratska partija
Zamenik

Poslednji put ažurirano: 30.03.2024, 20:49