Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 26.12.2016.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

3. dan rada

26.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam puno.
Reč ima Branislav Nedimović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovana predsedavajuća, želim nekoliko stvar, pre svega zbog javnosti da istaknem, a tiču se jako važnih stvari u vezi „Petrohemije“ i u vezi sa kreditom Eksim bankom za rad izgradnje puta Surčin – Obrenovac.

Pre svega, mislim da je jako važno zbog građana reći kolika je važnost „Petrohemije“ i čitavog tog kompleksa i koliko je on bitan za Republiku Srbiju. Da ova stvar se sad ne radi na ovakav način, da se ne pokušava dovesti stvar u red, imali bismo situaciju kao 1992. godine ili 1996. godine kada „Petrohemija“ nije radila. Zato je jako važno da na ovaj način pokušava se ozdraviti ovaj petrohemijski kompleks, dati šansa za sve ljude koji tamo rade.

Važno je jako reći da dug je mnogo veći, da je ispregovarana mnogo manja količina duga od 105 miliona evra i na ovaj način se stvara preduslov da se na kvalitetan način reši problem „Petrohemije“, isto onako kako je kvalitetno rešen problem i sa „Železarom“ u Smederevu kada je „Hestil“ preuzeo i danas imamo gotovu stvar. Danas imamo pet hiljada ljudi koji tamo rade. Mislim da je to mnogo važnije da ljudi rade, od prostih imovinskih karti, sabiranja i oduzimanja podataka.

Drugu stvar koju sam želeo isto da kažem, jeste da je „Petrohemija“ u 2015. godini ostvarila poslovnu dobit. Takođe, 2016. godine isto tako, na nivo prvih 11 meseci ostvarena je poslovna dobit. Jedna po jedna kompanija će biti rešavane. Mislim da je to jako važno i time se pokazuje odlučnost da se rešava ovaj problem.

Što se tiče jednog pitanja, odnosno jedne konstatacije koja je bila malopre, koliki će udeo biti srpskih firmi u izgradnji dela auto-puta Surčin-Obrenovac? Dakle, 49%, toliki udeo će imati srpske kompanije u izgradnji puta Surčin-Obrenovac.

Malopre sam ostao dužan još jedan komentar vezano za koleginicu Filipovski - dokle se došlo sa zakonom o platama, koji je vezan za lokal i autonomnu pokrajinu? Gotov je predlog zakona, javna rasprava je gotova 7. decembra, sa sindikatima je dogovoreno da se tokom januara još jedna runda sastanaka održi i onda će on biti upućen prema Narodnoj skupštini.

Što se tiče zaposlenih u javnim službama, radna grupa je formirana, priprema se predlog zakona, tako da će ovi okviri koji su predloženi u okviru zakona biti ispoštovani. Hvala vam puno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Aleksandra Tomić, ovlašćeni predlagač. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, znate, kolege koje govore o bilo kojoj državi da su banana država u javnosti, nisu kadri uopšte da nose bilo kakve javne funkcije, jer tako se ne razgovara u javnosti o bilo kojoj državi, jer to jednostavno pokazuje jedno političko nevaspitanje.

S druge strane, kada govorimo uopšte o dugovima „Petrohemije“, mi rešavamo probleme iz prošlosti ne samo „Petrohemije“, nego svih onih firmi, kupaca i dobavljača koji su vezani za „Petrohemiju“, a dugovanja od 600 miliona dinara su dugovi koji su nastali u proteklih 20 godina, ne u protekle četiri godine, ne u protekle dve godine.

(Saša Radulović, s mesta: Po kom je ovo osnovu, predsedavajuća?)

Tako da, ono što pokazuju bilansi, a to je da ovo preduzeće iskazuje dobit, znači pokazuje samo da postoji sposoban menadžment i da postoje ljudi koji zaista mogu da vode ovakva preduzeća i da prave jednostavno određene benefite za ovu državu, a benefiti sigurno neće biti oni koji se odnose na zatvaranje firmi u restrukturiranju i bacanje firmi u stečaj, kakav je bio koncept onih koji su bili ministri i sedeli i danas daju predloge, a to je da se sve baci u stečaj, da se zaposleni pošalju kući, da se jednostavno isplate sve plate i da ne postoji način na koji uopšte mogu da funkcionišu takve firme.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, vi niste ovlašćeni za ovu tačku, nego samo za…
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Izvinjavam se, objedinjena je rasprava, a Odbor za finansije je…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da, ali dobili ste reč kao ovlašćeni, samo kao predlagač određenih tačaka dnevnog reda…
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Predstavljam Odbor za finansije koji je dao svoju saglasnost.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, uz moju dobru volju da danas potpuno u duhu Poslovnika prođe ova rasprava, nemam zlu nameru, nego vam samo kažem da ste dobili reč kao ovlašćeni predlagač, ali ne za zakone čiji vi niste predlagači, odgovorio je ministar, nego za tačke dnevnog reda koje jeste predložili.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.