Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

3. dan rada

26.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, kolega Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Koliko još imam?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Proteklo je upravo.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Deset minuta, završavam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate deset minuta.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, kao što ste videli, taman kada sam krenuo o prvom zakonu već se završava. Da li vas je sramota gospodine ministre … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar gospodin Šarčević.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nije me sramota, odmah da vam kažem, ničega. Ponosan sam što sam u Vladi Republike Srbije, želim to da vam kažem. Da li je neko gledao šta rade Švajcarci? Lepo je da gledamo šta rade pametniji od nas, ima i šta da se nauči.

Ovo što ste rekli, četiri ova zakona su povezana, čine jednu komplementarnu vezu, dualno je deo srednjeg, osnovno i predškolsko čine celinu sa usvojenim zakonom od onda. Nije moja krivica što ne mogu ući sa svim zakonima, dugo bi trajalo, i ovo je predugo, a to je set zakona koji je vrlo povezan. Konvencije su, naravno, plus, sigurno je da nisu i. Jednostavno, one su morale da uđu na red kad tad jer imamo zaista velike nevolje što to nismo usvojili ranijih godina. Mislim da ne smeta da se odvojeno diskutuje jedno sa drugim.

Inače, ne za vas, nego zbog javnosti, prethodni govornik je rekao nešto, imamo jako zanimljivih dualnih profila, ne samo za avijaciju. Recimo, imate profile koji su vezani za istraživanje nafte i gasa sa NIS, gde se u Zrenjaninu predviđa dalji nastavak školovanja tih dečaka i devojčica u Rusiji na najprestižnijim ruskim univerzitetima. Ta veza je dobra, postoji sa svim zemljama sa kojima dobro sarađujemo i čija iskustva možemo da nađemo. Inače sam vrlo pažljivo sve zapisivao što ste pričali. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku reč ima narodni poslanik Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Reklamiram član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Ministar Šarčević je, gospodine Arsiću, maločas izgovorio da su Švajcarci pametniji od nas i time je uvredio sopstveni narod i građane naše države. Ne mislim da su Švajcarci pametniji od nas, mislim da su njihove političke elite, posebno njihova vlada je pametnija od naše Vlade, pa je uspela da uspostavi vladavinu prava i da preko vladavine prava omogući privredi Švajcarske i ostalim sektorima da se razvijaju, za razliku od Srbije koja ne poznaje vladavinu prava. Dakle, vi ste problem, gospodine Šarčeviću, a ne narod u Srbiji i ne građani Srbije koji su mnogo pametniji od vas. Zahvaljujem.