Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.10.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

3. dan rada

26.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne mogu da vam dam odgovor na povredu Poslovnika na član 107, koja nije bila povreda Poslovnika nego šansa …
(Balša Božović: Niste bili u sali.)
To me baš sprečava da pratim prenos.
(Balša Božović: Gde, na telefonu?)
Ne, nego u kafiću sa vama, Balša Božoviću, odakle vi pratite dešavanja. To je moj odgovor na lažnu povredu Poslovnika člana 107.
(Balša Božović: Sa vama ne bih sedeo.)
Nemojte da budete drski i bezobrazni. Znači, ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo je zloupotreba Poslovnika.
Reč ima Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 27, gospođo Gojković.

Juče sam pozvao Balšu Božovića da ponese svoj indeks, evo ja sam svoj poneo. Vidite kako su nervozni. Čim se pominju indeksi, oni koji stalno pričaju kako smo mi iz SNS pokupovali neke diplome, doktorate itd, odmah se unervoze. Evo mog indeksa, gospodine Božoviću, a ja sada pitam – gde je vaš?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, pustila sam vas tačno 27 sekundi koliko i Balšu Božovića. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Želim da kažem, gospođo Gojković, da mi koji smo kupili diplome, koji smo falsifikovali doktorate, koji ne pripadamo ovoj građanskoj eliti kojoj pripada Balša Božović imamo za predsednika stranke čoveka koji je, evo, ovo je kopija indeksa Aleksandra Vučića. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče. To ćemo dalje u diskusiji. Tačno sam vas pustila onoliko koliko je Arsić pustio Balšu Božovića i nije bilo povrede Poslovnika. Hvala vam.
(Balša Božović: Sedi dole.)
Nemojte da vičete i „sedi dole“ ne možete da govorite drugim poslanicima. Ne znam koliko dole treba da sedne, Balša Božović, pošto sedi. Nemojte, molim vas, ovo nije nivo parlamenta koji predstavlja građane Srbije. Nemojte da vičete.
(Nemanja Šarović: Replika.)
Niste dobili repliku.
Reč ima Srbislav Filipović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajuća.

Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, svedoci smo jedne istorijske reforme danas u Srbiji, reforme obrazovanja. Reforma obrazovanja je za naše društvo možda i najvažnija jer od toga kako će naše obrazovanje u ovom veku da izgleda i kako će naša deca da se školuju i kakva će znanja da stiču i koliko će spremna za tržišnu utakmicu da izlaze iz svojih škola i sa fakulteta, od toga zavisi to kako će naša zemlja da izgleda i da li će postojati u narednom veku.

Dok sam slušao primedbe, ako to mogu da se nazovu primedbe, to je više demagogija iz redova opozicije, mogu da kažem, hvala bogu što je njihovo vreme isteklo, jer time vreme za Srbiju i za građane Srbije i za dobro Srbije …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemanja Šarović dobija opomenu zato što ometa rad parlamenta, time što viče na predsednika parlamenta dok govori poslanik.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dobro je, kao što sam rekao, da je njihovo vreme isteklo jer to je vreme da građani Srbije pobeđuju, da naša deca uče, da nam škole budu sve bolje i kvalitetnije i da ova država bude sve uspešnija.
Čuo sam primedbu da mi kao vlast nemamo viziju. Ono što sigurno oni imaju viziju, imaju viziju da njihove ruke budu u našim džepovima, ponovo u džepovima građana Srbije. To više nikada neće da se ponovi u ovoj zemlji. Nikada više neće lepljivi prsti opozicije biti u džepovima građana Srbije.
Zbog čega je dualno obrazovanje za nas i za decu u Srbiji izuzetno važno? Važno je zato što smo mi u prethodnim vremenima imali slučajeve da deca iz srednjih stručnih škola izađu, a praktično znanje nemaju. Naša su deca uglavnom bila dobri ili odlični teoretičari, ali slabi praktičari. To je ono što moramo da promenimo u svom obrazovnom sistemu, da naša deca kada izađu iz škola imaju konkretno znanje, da imaju određeno radno iskustvo, da kada konkurišu za radna mesta i kada prolaze testiranja pokažu da imaju i praktična znanja i da će biti od koristi privatnom poslodavcu, a ako i ne rade kod nekog poslodavca, ono što je još bolje za njih, da su spremna za tržišnu utakmicu, kao što sam rekao na početku, i da pokrenu svoju kompaniju, svoj privatni biznis i da od svog života učine nešto dobro.
Dobro je i to što smo videli za ova dva dana diskusije da neki ne žele da se bilo šta promeni u našem obrazovnom sistemu jer u tome vide svoju šansu. Ako nema nikakvih promena, ako je ovom društvu loše ili ako tapka u mestu, to je prilika za njih da se možda nekada i vrate i da ih možda neko ponovo izabere. Svaka promena, promena na bolje, njih udaljava otprilike da se vrate na grbaču građana Srbije i da ponovo pljačkaju ovaj narod. Uveren sam, ako budu imali priliku, na nekim narednim izborima, da neće uspeti i da će građani i kroz ove diskusije i upravo kroz to kako oni vide sistem obrazovanja videti na koji način oni vide budućnost ove zemlje.
Siguran sam da naša država predvođena Aleksandrom Vučićem i Vladom kakvu imamo danas može samo da ide napred i da se u njoj sve bolje živi i da će biti sve bolje mesto za učenike da ostaju u našoj zemlji i da ovde otvaraju svoje privatne kompanije i da se naše privatne kompanije sa tim mladim ljudima šire dalje po svetu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, povredili ste čl. 103, 104. i 27. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Ja ću krenuti od prava na repliku, to je prvo pravo koje ste povredili.

Ja sam se za repliku javio još dok vi niste bili u sali, dok niste ušli. Na tu repliku sam imao pravo. Diskutovao sam u normalnom i civilizovanom tonu sa ministrom. On se javio nakon mene, pogrešno protumačio moje izlaganje i meni ste uskratili pravo koje ste pre toga dali svim poslanicima. Dakle, nikakvog razloga nije bilo da se diže tenzija, a tenziju su dizali ponovo predstavnici vladajuće koalicije koji se javljaju da zloupotrebljavaju Poslovnik, što vi tolerišete i dozvoljavate.

Zatim ste gospodinu Martinoviću rekli – evo, dala sam vam 27 sekundi, pa se to onda produžilo dalje, i dalje i dalje, iako je bilo potpuno jasno da ne govori o zakonu niti o bilo kojoj konkretnoj povredi od strane predsedavajućeg, na šta je jedino mogao da ukaže, u skladu sa Poslovnikom.

Ja sam rekao vašem kolegi Arsiću, koji je predsedavao u tom trenutku, da vam to kaže. Prethodno sam se javio za repliku, kada ste vi odgovorili – nema prava na repliku, odlučila sam u skladu sa članom 27.

Ja vam moram reći jednu stvar – vi kad odlučujete u skladu sa članom 104, vama on ne daje pravo da to odredite na osnovu svoje slobodne volje ili trenutnog raspoloženja, pa da kažete da sad ima replika, sad nema replika, sad mogu povrede Poslovnika, sad ne mogu. Vi odlučujete na osnovu normi koje su u Poslovniku. Ako su one ispunjene, vi ste dužni da omogućite pravo na repliku, a pravo da se ukaže na povredu Poslovnika uvek postoji. Nikad ga ne možete uskratiti. Morate prvo saslušati.