Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.03.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Živkoviću izvolite, imate dodatna dva minuta.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Dva minuta za komentar.

Da konstatujemo ovako. „Etihad“ ide, „Fiat“ možda, a gospođa predsednica Vlade ne zna šta joj radi potpredsednik.

Da vam otkrijem jednu tajnu, pre tri dana je potpredsednik Dačić sa svim ambasadorima u Beogradu pričao o Kosovu. Ne, vi ste rekli da on neće da priča. Znači, zbog toga on treba da bude ovde.

Naravno, to je deo politike da vas obavestim, možda to ne znate, ali deo politike je uvek se proživa sa više strana, pa ima veze i sa bezbednošću i spoljnom politikom i sa finansijama, i sa natalitetom.

To što ste vi nervozni, ja to potpuno razumem. Rekonstrukcija Vlade uvek unosi nervozu i to nema nikakve sumnje. To se da prepoznati po tome kako izgledate, to se da prepoznati i po tome ko nedostaje na ovoj sednici. Znači možda se sad dogovaraju ovi koji tu fale, ko će da ostane od vas, ko neće, ali to je vaš problem. Ja od vas samo tražim da date precizne odgovore.

Vama gospođo Joksimović, posebno hvala. Vi ste mi otvorili nove vidike, ja se nadam da će za vas ostati mesto u sledećoj Vladi. Ali, taj nivo nervoze i nepoštovanja poslanika govori samo o tome da ste svesni da politika koju vodite je politika koja će da učini još jedan odlučan korak napred, a da vi stojite na ivici provalije, i taj korak napred će biti provalija i pad u provaliju i ja se nadam da nećete povući Srbiju za sobom. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, pre svega želim da se zahvalim Vladi i ministrima što su uz brojne obaveze, pronašli vremena da danas budu sa nama u Narodnoj skupštini i da odgovaraju na pitanja narodnih poslanika.

Želeo bih da u ime poslaničke grupe Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka, pohvalim Vladu za dosadašnji rad tokom ovih desetak meseci, kao i da izrazim očekivanje da će taj rad u narednom periodu biti još bolji.

Za početak bih imao dva pitanja od kojih je jedno vezano medije, a drugo za zdravstvo. Od ukupno 73 elektronska medija, koji su 2014. godine bili u vlasništvu države, 50 medija je ušlo u proces privatizacije, od čega je njih 34 privatizovano, dok u 16 nisu pronašli svog kupca. Od medija koji su prvobitno imali kupce, u šest slučajeva su ugovori raskinuti, dok je u medijima koji nisu imali potencijalnog vlasnika pokrenut stečajni postupak.

Pojedini mediji nisu imali kupce iz više razloga, npr. zato što nisu imali poslovni prostor, zato što su imali staru i dotrajalu opremu, zato što su imali dugove i u njima je u skladu sa zakonom, kako je i predviđeno, sprovedena raspodela kapitala tadašnjim zaposlenima i bivšim zaposlenima. Sve što sam rekao se odnosi na elektronske medije koji su radili kao javna preduzeća, ali u procesu privatizacije je trebalo da uđe desetak medija koji su osnovani i koji su radili kao javne ustanove i to, uglavnom se radilo o dvojezičnim i višejezičnim radio stanicama od kojih je najveći broj bio na teritoriji AP Vojvodine.

Ti mediji zbog statusa javne ustanove, ali i delatnosti koju u najvećem broju slučajeva, uz informisanje je bila i kulturna delatnost, sem jednog izuzetka, nisu mogli biti privatizovani, pa su svi ili ugasili delatnost informisanja, ali su u potpunosti ugašeni kroz postupak likvidacije.

NJihovim gašenjem došli smo u situaciju da su mnoge opštine i gradovi ostali bez svoj jedinog lokalnog radijskog emitera, a lokalne televizijske emitere nikad nisu ni imali, a novi konkursi za upražnjene frekvencije nisu raspisivani poslednjih nekoliko godina.

Pošto svi znamo koliki je značaj lokalnih medija, interesuje me da li će i kada će biti raspisan konkurs za izdavanje dozvole emiterima radijskog programa na lokalnom nivou, naravno u sredinama gde ne postoji emiter i gde su te frekvencije slobodne.

Drugo pitanje jeste pitanje dokle se stiglo sa uključivanjem vojnih medicinskih ustanova u zajednički zdravstveni sistem, kako bi olakšali lečenje civilnim licima na ovim vojno-medicinskim ustanovama? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Torbica.
Reč ima ministar Vladan Vukosavljević. Izvolite.

Vladan Vukosavljević

| Ministar kulture i informisanja
Dakle, odgovor na vaše pitanje sastojao bi se otprilike u sledećem. Ministarstvo kulture i informisanja je završilo nacrt, teksta medijske strategije za narednih pet godina, radna grupa je potpisala taj tekst i mi očekujemo da će u narednom kratkoročnom periodu, možda sedam do deset dana i početi javna rasprava, koja je predviđena procedurom.
Dakle, jedan deo strategije baviće se i pitanjima koje ste vi postavili, a po donošenju, odnosno usvajanju strategije pristupiće se preispitivanju odredaba medijskih zakona i Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima itd, u smislu njihove usklađenosti sa strateškim opredeljenjima države. Predlog zakona koji Vlada bude uputila Narodnoj skupštini, sadržaće i odredbe koje se tiču rešenja za stabilno i drugo finansiranje i elektronskih medija i štampanih medija.
Prema tome, tek po usvajanju strategije mi ćemo moći da vidimo koje odredbe koji zakona moraju i treba da budu usklađeni sa okolnostima koje ste vi naveli, koje se tiču funkcionisanja elektronskih medija.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre Vukosavljeviću.
Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zlatibor Lončar

Mislim da verovatno znate, da što se tiče vojnih ustanova one već učestvuju u zbrinjavanju i radu sa civilnim stanovništvom. Primer je i recimo, dežurstvo VMA svake srede koje radi. To je jedan zajednički projekat koji već funkcioniše, shodno kapacitetima koje ima vojno zdravstvo mi smo u stalnoj komunikaciji i uvek razmatramo šta je to što možemo još više. Mogu da kažem da je to odlična saradnja i da će se sigurno tako i nastaviti.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica, dodatno tri minuta. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
U suštini, mogu biti zadovoljan odgovorom ministra Vukosavljevića, s tim što bih stvarno želeo da vam skrenem pažnju na te male lokalne medije.

Mi smo imali situaciju da je pre 10, 15 godina zakonom bio dozvoljen ovaj način da mediji koji emituju na više jezika mogu da rade kao ustanove. Prilikom privatizacije nisu prepoznati, to je postao problem. Znači, u Vojvodini, u jednom Temerinu gde ja živim, koji je da ne kažem najjužnija opština u Vojvodini, pored grada Novog Sada gde živi značajan broj građana mađarske nacionalnosti, u ovom trenutku mi nemamo lokalni medij, elektronski. Znači, ni televiziju ni radio, niti na mađarskom niti na srpskom jeziku. Tako da kažem, tu je i Beočin, tu su i mnoge opštine u Vojvodini. Jedna molba, da se sve to prepozna.

Za ministra zdravlja, da kažem, evo, imali ste i sami priliku da vidite da u ovoj sali ima poslanika koji imaju halucinacije o odlasku investitora i koji imaju halucinacije da ministar inostranih poslova treba da govori o stanju na Kosovu, ali mi smo navikli na te ljude. Pošto su se njima do sada priviđali beli miševi i vinske mušice, pa smo mislili ukoliko bude veće saradnje ovih vojno zdravstvenih ustanova i civilni, da bi možda, pošto je evidentno da nema leka u ovim civilnim ustanovama, možda bi vojno zdravstvo, takvim pojedincima moglo da pomogne, pošto se ljudi već mesecima zalažu oko zdravstvenog stanja i poslanika, a i pojedinih drugih političkih funkcionera u ovoj Skupštini i u ovoj Vladi.