Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 29.03.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predsednik Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Izvolite.

Ana Brnabić

Samo sam htela da vas zamolim, mislim da nemaju halucinacije, mislim da je to stvar, da ne mogu da isprate i ne razumeju, i ako kažete dva puta, i ja bih možda trebala da pričam polako, jer ako pričamo polako, razumeće, na slogove.
Druga stvar je da je potpuno u redu da neko ne zna iako je narodni poslanik, da je posao ministra spoljnih poslova da se viđa sa ambasadorima, tako da, opet kao što kaže ministarka Joksimović, sve je to deo edukacije i verujem da Skupština za to služi hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Dodatna dva minuta narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Ja sam se stvarno iskreno nadao da se radi o halucinaciji i da ćemo mi dotičnom poslaniku moći pomoći, ali evidentno je onda da je to neka mržnja prema sopstvenoj zemlji, mržnja prema svima nama ovde, tj. većini ljudi, tako da očigledno da je čovek neizlečiv. Ali, ništa borićemo se. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Elvira Kovač.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana predsednice Vlade, dame i gospodo ministri, narodni poslanici, u svom pitanju bih se vratila na Strategiju podsticanja rađanja.

Naime, na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 18. marta 2018. godine objavljeno je saopštenje da je Vlada usvojila Strategiju podsticanja rađanja i da sledi tehnički deo, akcioni plan koji podrazumeva konkretne mere i objavljivanje u „Službenom glasniku RS“.

Budući da je javnosti jedino dostupna Strategija podsticanja rađanja iz 2008. godine i da tekst novousvojene strategije mi nismo videli, znači, nije dostupan ni sajtu Ministarstva, ni na sajtu Vlade, mi se informišemo iz brojnih izjava. Na osnovu ovih izjava koje je većina vas davala ovih dana znamo da između ostalog deo ove strategije je roditeljski dodatak koji će iznositi za prvo dete 100 hiljada dinara, jednokratno, za drugo dete – 10 hiljada mesečno, u roku od dve godine, za treće dete – 12 hiljada mesečno, u toku deset godina ili kako su novinari izračunali 12 hiljada evra, a za četvrto dete – 18 hiljada mesečno, u toku deset godina, ili ti 18 hiljada evra.

Podsetila bih sve nas da je ovaj uvaženi dom Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom doneo krajem prošle godine, tačnije 14. decembra 2017. godine, a stupio je na snagu 22. decembra 2017. godine. Naravno da se primenjuje od 1. jula ove godine. Na osnovu ovog zakona kažemo da majka ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za prvo, drugo i treće dete i spominje se i paušal za opremu za dete, a tada smo čuli da se spominje iznos ovog paušala za svako rođeno dete u iznosu od pet hiljade dinara.

Kako je predlogom zakona predviđeno da visinu, način usklađivanja isplate roditeljskog dodatka zapravo određuje i ovog paušala za nabavku opreme za bebe, određuje sama Vlada, na predlog ministra nadležnog za socijalna pitanja, moja konkretna pitanja su – Kada je Vlada utvrdila ove iznose i da li je i kada će, znači, znam da je rok od šest meseci, ističe krajem prve polovine ove godine, kada će početi isplata? Kada je Vlada utvrdila iznos ovog paušala za opremu za bebe i kada će početi njegova isplata? Ono što je najznačajnije pitanje, zbog raznih izjava na koju decu se odnose sva ova davanja, jer je bilo izjava da se one odnose na svu decu koja su rođena od početka ove godine, od 1. januara.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Poštovani poslanici, prvo da se zahvalim na pitanju i da pojasnimo da bi građani znali još jednom.
Kada je u pitanju primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, on je na snazi od 27. decembra. Trenutno smo izradi izmena i dopuna tog zakona koji će da predvidi ovako kao što ste i vi rekli te iznose i oni se primenjuju od 1. jula. Što znači da za prvo dete i za paušal će se primenjivati od 1. jula, a za drugo, treće i četvrto retroaktivno od 1. januara 2018. godine. Znači, biće nadoknađeno svim porodiljama koje u međuvremenu dobiju drugo, treće i četvrto dete.
Kada je u pitanju strategija, moram da vam kažem da će biti objavljena vrlo brzo, mislim možda već i sutra ili koliko u ponedeljak i biće i na sajtu Vlade i na sajtu Ministarstva.
A što se tiče akcionog plana on je u fazi izrade, mislim da ćemo ga vrlo brzo doneti na Vladi, tako da ćete imati uvid i u to, ozbiljno se radi, pošto nije samo naša akciona strategija ove mere koje radimo, one će pratiti niz nekih drugih stvari koje će i drugi državni organi morati da rade i koji će ući u taj akcioni plan. Takođe potreban je i revizija, s obzirom da se tu radi i izdavanju određenih finansijskih sredstava koje trba pažljivo odraditi kako bi u narednim godinama to bilo izbudžetirano i kako ne bi došli u situaciju da nemamo izbudžetirana sredstva što bi dovelo u problem isplatu nekih nadoknada koje će biti ka porodiljama.
U svakom slučaju, ono što je najveća novost jeste da majke i porodilje očekuju neka mnogo bolja vremena, da ćemo mi u narednim mesecima, naročito kada počne primena ovog zakona, gledati kako i na koji način se on primenjuje. Niz mera od vrtića, škola i svega ostalog će pratiti sprovođenje ovog zakona.
Ja mislim da ćete biti zadovoljni sa onim kako i na koji način Vlada vidi rešenje celog ovog problema. Očekujemo u narednim godinama i promenu demografske slike Srbije u jednom pozitivnom pravcu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre Đorđeviću.
Reč ima ministar, dr Slavica Đukić Dejanović.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Strategija za podsticanje rađanja još uvek nije stupila na snagu osam dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“ i upravo će za dan-dva isteći tih osam dana, tako da će biti, naravno, dostupna svima, ali su delovi strategije na dosta popularan način prezentirani i građanima i zapravo su svi članovi Vlade učestvovali u izuzetnom doprinosu da ta strategija dobije konkretizaciju.

Da bi mogla da bude konkretno primenjena, dakle da bi akcioni plan mogao da bude primenjen, neki zakoni će se menjati iz domena zdravstva, Zakon o finansijskoj podršci porodice, o čemu je govorio sada ministar Đorđević i mi ćemo imati na veliko zadovoljstvo i nadam se jednoglasno priliku da o ovom merama razgovaramo u ovom parlamentu, pre 1. jula kada mere stupaju na snagu.