Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

5. dan rada

27.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:00 do 19:05

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Zašto Tomislav Nikolić koristi državnu rezidenciju, nereagovanje Tužilaštva i MUP-a povodom afera sa fondacijom Dragice Nikolić, hoće li zadržavanje rezidencije postati praksa za sve predsednike, ovlašćenja predsednika u Brisleskim pregovorima
 • Nenadležnost predsednika da vodi državnu politiku, koje ovlastio predsednika da predleže podelu KiM, kršenje Ustava od strane predsednika Republike Srbije
 • Stara planina i nepokrivenost Internetom i mobilnom mrežom, razvoj zadrugarstva
 • Narušavanje autorskih prava na konkursu Ministartsva kulture, rekonstrukcija Topličinog venca bez dozvole, odgovornost za urušavanje potpornog zida na Grdeličkoj klisuri, zaštita vodnih resursa na Staroj planini i Savskom nasipu
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju, obezbeđivanje uslova da pripadnici nacionalnih manjina govore na svojim maternjim jezicima, prevođenje dokumenata na jezike nacionalnih manjina
 • Pedijatar u Rušnju, Zakon o finansijskoj podršci porodicama, rijaliti program
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Krivični postupak protiv onih koji su uništavali državnu imovinu 5. oktobra, nestabilnost snabdevanja električnom energijuom privrednog društva "Divi"
 • Neobeležavanje 100 godina od proboja Solunskog fronta, Briselski sporazum i ZSO, neobaveštenost Vlade, poslanika i građana o pregovorima sa Kosovom
 • Zaštita radnika i bezbednost na radu, odgovornost za odron brda u Grdeličkoj klisuri
 • Procesuiranje onih koji na Internetu zagovaraju nasilje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Ognjen Pantović.
  ...
  Srpska narodna partija

  Ognjen Pantović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala.

  Dame i gospodo narodni poslanici, danas kada govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO mora se spomenuti da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno leži u razvoju zemlje, ekonomiji, novim investicijama i novom zapošljavanju jer se time popravlja odnos između broja osiguranika i broja penzionera.

  Sigurno je da mi danas ne bi mogli da raspravljamo o ovom zakonu da u proteklom vremenu nije bilo dobrog rada, novih investicija i novih radnih mesta. Koje su to investicije koje su dovele do toga da mi danas imamo ove veoma dobre rezultate? U toku su veliki infrastrukturni projekti, gradi se auto put prema Crnoj Gori, prema Bugarskoj, prema Grčkoj. U planu su koridori koji spadaju u Koridor 11, Koridor 10 ka Sarajevu i Republici Srpskoj. Sva ova područja gde prolaze ovi auto putevi dodatno utiču na njihovu atraktivnost i dolazi do novih investicija.

  Pomenuću jedan projekat koji je veoma aktuelan, sada prilikom posete i predsednika Vučića Kini, potpisan je ugovor o izgradnji industrijskog parka u Borči, gde se očekuje dolazak najvećih tehnoloških giganata iz Kine.

  Takođe, prilikom posete i ministra Popovića Kini, već 40 kompanija iz Kine je potpisalo sporazume o zainteresovanosti za učešće u ovom projektu. Očekuje se dolazak oko 1.000 kompanija i preko 10.000 novih radnih mesta.

  Ovo su najbolji načini, kao što sam na početku rekao, da se popravi odnos između broja osiguranika i penzionera i da mi danas možemo da usvajamo jedan ovakav zakon. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Pantoviću.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nikola Jolović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Uvaženi ministre sa saradnicima, u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se vrše izmene u članu 12. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju dodaje se novi stav 2. koji glasi – Ovim zakonom podstiče se razvoj Republike Srbije, a vezano za bolji pristup ekonomskim resursima.

  Amandmanom se dodatno definiše član 1. ovog zakona i predloženi amandman ima za cilj da podstakne razvoj Republike Srbije da se bolje iskoriste ekonomski potencijali i ekonomski resursi kojima raspolaže naša zemlja.

  Razvoj Republike Srbije je prioritet ove Vlade i razvoj se podstiče kroz borbu za smanjenje sive ekonomije i rada na crno, a ljudi kao ekonomski resurs postaju više cenjeni i zaštićeniji.

  Osiguranici samostalnih delatnosti u smislu člana 12. Zakona o PIO predloženim izmenama i dopunama postaju cenjeniji ekonomski resurs, više doprinose razvoju zemlje i mogu biti sigurni da se njihova prava poštuju u skladu sa zakonom.

  Razvoj zemlje i bolji pristup ekonomskim resursima, u ovom slučaju ljudima kao delu ekonomskog resursa jedne zemlje, ostaje prioritet ove Vlade koja i kroz donošenje ovog zakona to potvrđuje. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Joloviću.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima kolega Igor Bečić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Igor Bečić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, ova je Vlada za razliku od „žutog preduzeća“ vratila dostojanstvo i budućnost penzionerima.

  Dok Đilasovi „jurišnici“ koji pokušavaju da sakriju činjenicu da njihov predvodnik danas poseduje 24 miliona evra i da je uništio finansije grada Beograda i da devastirao PKB i oni sada žele da vrate Srbiju u blato i beznađe u kojem su građani bili do 2012. godine, opljačkani u privatizaciji, ostavljeni na ulici bez mogućnosti da se zaposle, uništenih javnih finansija, devastirane privrede i sa svim parametrima u istorijskom padu.

  Sada kada predsednik Vučić sprovodi reforme koje pozdravljaju svi evropski i svetski zvaničnici, koji ima hrabrosti da otvori sve teme i govori o onome što danas nije popularno, govoriti u politici, boreći se za svako otvoreno radno mesto, dovodeći i svetske kompanije koje otvaraju stotine i hiljade radnih mesta.

  Sada imamo jasan priliv stranih investicija, stopu privrednog rasta, smanjenje javnog duga, a stopa nezaposlenosti je oko 12%. Sada takođe imamo drugačiju privrednu sliku Srbije, dok lideri Đilasovog saveza za promene ponovo pokušavaju da promene sliku Srbije koja je snažno u reformama i poboljšanju kvaliteta života građana.

  NJihova politika je da se Srbija ponovo prepoznaje po beznađu, korupciji, pljački državnih fondova i po pretnji političkim neistomišljenicima koji toliko dosežu da ti lideri poput Obradovića koji tuče žene u RIK, a njegovi prijatelji poput Željka Veselinovića premijerki prete silovanjem. Zahvaljujem se.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Bečiću.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik docent dr Mihailo Jokić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Mihailo Jokić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Mihailo Jokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Evo ja ću se potruditi da kažem ono što prethodnici nisu rekli, jer ja sam 111 po redu.

  Mislim da treba reći da su stvoreni uslovi da penzije više nikada, dok smo mi na vlasti, ne budu manje nego da budu veće ili jednake, što je za penzionere i za radnike koje primaju plate vrlo bitna stvar.

  Druga stvar koju želim da kažem jeste da penzije direktno utiču na povećanje BDP-a i zato je mnogo lagano i mnogo mekano povećavati penzije. Najprofitabilnije je povećavati penzije. Zašto? Zato što se novac isplaćen iz budžeta, iz fondova, penzionerima u velikom procentu, ja bih tvrdio 90%, vraćaju u budžet i u fondove. To je ta lična potrošnja, to je taj sabirak, odnosno jedan od četiri sabirka koji povećavaju BDP. Zato penzioneri moraju biti optimisti da će u narednom periodu država sigurno kada bude bilo sredstava u budžetu povećavati penzije. Zašto? Zato što će se taj novac ponovo vratiti u budžet.

  Sad koristim ovu priliku da kažem, to niko nije rekao, vrlo bitno za penzije, za plate jeste da je dinar stabilan. Dinar je stabilan, jer ja mislim sad, imam podatak da mi u Trezoru imamo negde 20,73 tone zlata. Prošli put sam govorio o dolaru i o zlatnoj podlozi.

  Sada ću da kažem nešto vezano za BDP. Tu je ministar, pa neka čuje šta ja mislim o tome. Ministre, samo jedan momenat. Dakle, BDP je američka kategorija, uvedena zbog multinacionalnih kompanija. Za naš razvoj, za ocenu našeg razvoja i našeg napretka mnogo je bolje da se vratimo na bruto nacionalni dohodak, jer bruto nacionalni dohodak iskazuje vernije situaciju ekonomsku u kojoj se nalaze zemlje u razvoju. Znači, trenutno je obračun po nametnutom odelu, to je američki trezor uradio. Hvala. Toliko od mene.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, profesore Jokiću.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Studenka Stojanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, mere fiskalne konsolidacije koje smo preduzeli kada nam je zemlja bila u jako teškom stanju sa opljačkanim Penzionim fondom, sa uništenom privredom, sa ogromnom nezaposlenošću, dugovima i kreditima dale su svoje rezultate.

  Nije štednja jedina mera koju smo preduzeli. Čitav paket mera morao je biti primenjen da bismo danas, odnosno već nekoliko godina zaredom u budžetu imali suficit, gradili autoputeve, gradili bolnice, otvarali fabrike.

  Naši penzioneri, koji su dali najveću podršku državi u trenucima kada je to bilo najvažnije za državu, moraju biti sigurni da su svojom podrškom pokazali nama mlađima šta je zapravo odgovornost. Sada je odgovornost na nama mlađima da kroz povećanje penzija poboljšamo njihov kvalitet života, a kroz otvaranje fabrika jačamo privredu Srbije, jer jedino jaka privreda Srbiju vodi napred.

  Srbija je druga po stopi rasta u Evropi i jasno je da će zemlja nastaviti da se ekonomski razvija, a upravo je to osnov za podizanje životnog standarda naših građana.

  Povećanja penzija će biti i nakon ovogodišnjeg, a biće ga jer ćemo raditi na tome da nam ekonomija raste. Moćna ekonomija sama po sebi biće garant boljeg životnog standarda, jer daje sigurnost da možemo trošiti pošto smo zaradili. Zahvaljujem.