Deseto vanredno zasedanje , 27.09.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

5. dan rada

27.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:00 do 19:05

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Zašto Tomislav Nikolić koristi državnu rezidenciju, nereagovanje Tužilaštva i MUP-a povodom afera sa fondacijom Dragice Nikolić, hoće li zadržavanje rezidencije postati praksa za sve predsednike, ovlašćenja predsednika u Brisleskim pregovorima
 • Nenadležnost predsednika da vodi državnu politiku, koje ovlastio predsednika da predleže podelu KiM, kršenje Ustava od strane predsednika Republike Srbije
 • Stara planina i nepokrivenost Internetom i mobilnom mrežom, razvoj zadrugarstva
 • Narušavanje autorskih prava na konkursu Ministartsva kulture, rekonstrukcija Topličinog venca bez dozvole, odgovornost za urušavanje potpornog zida na Grdeličkoj klisuri, zaštita vodnih resursa na Staroj planini i Savskom nasipu
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju, obezbeđivanje uslova da pripadnici nacionalnih manjina govore na svojim maternjim jezicima, prevođenje dokumenata na jezike nacionalnih manjina
 • Pedijatar u Rušnju, Zakon o finansijskoj podršci porodicama, rijaliti program
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Krivični postupak protiv onih koji su uništavali državnu imovinu 5. oktobra, nestabilnost snabdevanja električnom energijuom privrednog društva "Divi"
 • Neobeležavanje 100 godina od proboja Solunskog fronta, Briselski sporazum i ZSO, neobaveštenost Vlade, poslanika i građana o pregovorima sa Kosovom
 • Zaštita radnika i bezbednost na radu, odgovornost za odron brda u Grdeličkoj klisuri
 • Procesuiranje onih koji na Internetu zagovaraju nasilje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem koleginice Grubor.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Ivana Nikolić, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ivana Nikolić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o kome danas govorimo svakako je rezultat posvećenog odgovornog i marljivog rada rukovodstva, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je pre svega imao hrabrosti i volju da se suoči sa nagomilanim problemima. I u vreme kada je sprovodio teške mere, tako radeći, dobijao i dan danas dobija neuporedivo veću podršku od građana Srbije i poverenje u odnosu na one koji nude i rade, odnosno šta sad rade predstavnici raznoraznih političkih oblika.

  Po pitanju ekonomskog rasta, smanjenje javnog duga i generalno stanje u budžetu, Srbija je lider u regionu. S ponosom, a što je još važnije i sa jasno definisanim pokazateljima, činjenicama koje priznaju i svetske nadležne institucije danas izlazi pred građane Srbije.

  Činjenica je takođe da je nezaposlenost danas daleko manja u odnosu na pre šest godina i to uzrokuje jednu zdravu atmosferu, jer kako je mnogostruko veći broj zaposlenih u odnosu na ranije, danas govorimo o isplati penzija po osnovu doprinosa i poreza.

  Takva politika na zdravim osnovama dovela je do situacije da sada govorimo o pravom dugoročnom realnom načinu izmirenja zakonskih obaveza i sada postoji siguran model za isplatu penzija

  Kada imamo takav stabilan budžet, kada imamo suficit, kada imamo sve veći broj otvorenih fabrika, kada imamo sve veći broj zaposlenih lica u našoj zemlji, kada se obeležava ekonomski rast, kada se beleži realizacija infrastrukturnih projekata, takav ambijent doprinosi privlačenju novih investicija. Svako će poželeti da investira u zemlju sa parametrima koje ima Srbija i čije rukovodstvom sprovodeći program SNSm doprinelo je da ona danas uživa ugled jedne nezavisne suverene, slobodne i poštovane zemlje.

  Takva Srbija je poželjna destinacija i za realizaciju infrastrukturnih projekata i za život, a ne onakva kakvu bi želeli da je vide oni koji promovišu nasilje, napade na vojsku, na policiju, na žene, itd. To ne žele građani Srbije oni su pokazali da žele da ostanu na ovom putu koji ih vodi u sigurnu budućnost. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala koleginice.
  Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
  Sledeći govornik.
  Na član 1. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Đorđe Komlenski. Izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na član 1. zakona, odnosno Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, sa namerom da pokušam da doprinesem nameri predlagača ovog zakona, a to je da se na jasan i precizan način izmenom odredbe člana 12. ona usaglasi i sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

  Naime, ono što ja predlažem jeste da se pored onoga što je Predlogom zakona nama ovde stavljeno na razmatranje, a to je da se brišu reči kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova u upravljanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava, da se one brišu iz stava 2. člana 12, da se pored toga brišu reči „ i zastupanje“.

  Naime, smatram da je ovakva korekcija nužna da bi ovo bilo u potpunosti usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima i ovim je jasna intencija predlagača zakona da se osim ovog usaglašavanja ovo eksplicitno odnosi samo na osnivače ili članove društava koji obavljaju ovakve poslove u korist društva.

  Znači, komentari koje smo mi slušali juče ili su zlonamerni ili kolege uvažene nisu ni pročitale Predlog zakona jer su govorili o tome da će ovo otvoriti manipulativni prostor da se gazda kao poslodavac i radnici dogovore da se fiktivno piše manja plata, itd. Ne. Ovo nema nikakve veze sa zaposlenima u ovim privrednim društvima, ovo se isključivo odnosi na osnivače ili kako mi to žargonski volimo da kažemo – odnosi na vlasnike.

  Ovim će se ispraviti jedna nepravda, a to je da oni koji nisu mogli da budu u radnom odnosu, a mogli su da dobiju inostrane penzije upravo zbog odredbi iz Zakona o privrednim društvima i ovom kolizijom kojom se otklanja, ovim zakonom, a mislim da se sa ovim amandmanom otklanja u potpunosti, će moći da ostvare prava koja mogu da povuku iz stranih država kada je penzija u pitanju. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Komlenski.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Izvolite koleginice Turk.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milena Turk

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na prvi član Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kako bi se dodatno definisao ovaj član, ali i poseban akcenat stavljam na održivost finansijskog sistema i jedan stabilan način i model finansiranja penzija.

  Kada govorimo o reformskim procesima koji su sprovedeni u Srbiji, sigurno je da je i ovaj današnji predlog o kome danas raspravljamo deo tog procesa jer se radi o uspostavljanju efikasne, moderne i uređene države.

  Ovim predlogom se unapređuje materijalni položaj svih korisnika penzija i predviđa mogućnost za povećanje primanja i korisnika sa najnižim primanjima, ali generalno svih kategorija penzija.

  Ovim predlogom je predviđen pravedniji način obračunavanja prevremene penzije, ali isto tako i prostor za jednokratne isplate novčanih iznosa, uz sam iznos penzije.

  Predviđeno je da se kroz ove modele unapredi materijalni položaj korisnika penzija i to smo omogućili kroz reforme koje su sprovedene, kroz uštede koje su ostvarene pa mi sada imamo realan osnov, realan prostor i realne mogućnosti, opravdano, da ovako planiramo i ovako sprovodimo ono što je predviđeno današnjim zakonom. Akcenat je, naravno, na pozitivnim ekonomskim kretanjima i održivosti sistema i većim mogućnostima koje su u skladu sa postignutim rezultatima.

  Međutim, kada govorimo o reformama, ovo nije jedini prostor u kojem se reforme sprovode. Može se govoriti i o reformama u prostoru i u sferi privrede jer će kroz ovaj zakon i poslodavcima biti smanjeni administrativni nameti. Čak se predviđa smanjenje 16 obrazaca koji su poslodavcima bili stavljeni na teret. Dakle, kroz jedno rasterećenje sistema, kroz uštede koje se ostvaruju biće sigurno postignuti pozitivni efekti u sferi privrede. Umrežavanje sistema i efikasniji rad PIO fonda je ono čemu se teži i to je još jedan segment strategije Vlade kada govorimo o unapređenju državne uprave.

  Konačno, penzioneri koji su podneli najveći teret kroz uštede, kroz reforme, kroz ceo ovaj proces će konačno moći da osete korist jer je sistem oporavljen, finansije stabilne i konsolidovane. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala koleginice Turk.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Izvolite kolega Mićin.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Mićin

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem se ,predsedavajući.

  Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na zakon o izmenama i dopunama Zakona o PIO i ovo je zakon koji će obradovati sve naše penzionere kojima smo zbog neodgovorne politike žutog preduzeća morali privremeno da smanjimo penzije.

  Mislim da je važno da podsetimo naše penzionere zašto smo 2014. godine morali da im privremeno smanjimo penzije. Pa, zato što su gospoda iz žutog preduzeća 2008. godine, zarad dobijanja izbora, usred ekonomske krize povećali penzije za 10%, a sa redovnim povećanjem to je čak bilo za 15%. Ovim su napravili ogromnu rupu u budžetu i doveli državu do bankrota 2012. godine.

  Da bih vam pokazao kako su se amaterski odnosili prema budućnosti ove države, pročitaću vam šta je rekao 2008. tadašnji premijer Mirko Cvetković. Kaže Mirko: „Ima para za povećanje penzija. U toku je rad na rebalansu budžeta i prve procene pokazuju da rebalansom neće biti probijen budžet za 2008. godinu.“ A, onda samo mesec dana posle toga, imamo vest – Ministarstvo finansija je prošle nedelje objavilo da je budžet na kraju avgusta prema novoj međunarodno uporedivoj metodologiji, koja se primenjuje od jula ove godine, bio u deficitu od čak 17,4 milijarde dinara. Tako se prema staroj metodologiji planirani ovogodišnji budžetski deficit povećava na 44,9 milijarde dinara.

  Dakle, Mirko Cvetković, iako je znao da ovo vodi u bankrot države, on je ipak smatrao da ima para za povećanje penzija.

  A, kako je to izgledalo? Kako je izgledao taj odlazak u bankrot do 2012. godine? Pa, evo. Godine 2008. žuto preduzeće je planiralo deficit budžeta od minus 45 milijardi, a ostvareni minus 45 milijardi, a ostvareni deficit je bio minus 72 milijarde. Zatim, 2009. godine su planirali minus 49 milijardi, a ostvarili su minus 127 milijardi. Godine 2010. planirali su minus 82 milijarde, a ostvarili minus 141 milijardu. I, onda 2011. godine opet se javlja Mirko Cvetković i kaže – neće nam se desiti Grčka. A, ono što se desilo je da su planirali 93 milijarde, a ostvarili su deficit od minus 163 milijarde. Na kraju, 2012. godine planirali su deficit od 124 milijarde, a završili smo sa deficitom od minus 245 milijardi dinara.

  Naravno, javni dug je uvek dobar pokazatelj kako vodite državu. Javni dug se od osam milijardi evra, koliko je bio 2008. godine, povećao na čak 17 milijardi evra 2012. godine. E, tako su oni vodili državu, gospodo.

  I, da, desila bi nam se Grčka da nije bilo SNS i zahvaljujući SNS nikad nam se neće desiti Grčka i penzioneri će imati penzije veće nego ikada. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Mićin.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
  Izvolite. koleginice Marković.
  Vi ste se javili po amandmanu?
  Izvinjavam se, koleginice Marković, doktor Jokić se javio po amandmanu, pa ako dozvoljavate.
  Evo, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Mihailo Jokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Samo da dopunim svog kolegu, da bi izlaganje bilo u potpunosti.

  Tadašnja vlast 2008. godine povećala je penziju četiri puta. Sve što je kolega rekao, to je tačno, ali treba reći i sledeće – da su oni jurili 60% prosečne plate i da su tu platu pogrešno izračunali, jer nisu uzimali u obzir platu kod preduzetnika. I, tada su penzije, u toj 2008. godini, povećali za 70 milijardi. Tada su oni u bruto domaći proizvod ušli sa 13,4%.

  Znači, jednostavno, totalno neznanje ili totalna nedobronamernost prema državi. To su takve greške i takvo uvaljivanje države u nepogodnosti, da je to nezapamćeno u istoriji itd. Ne mogu da shvatim da su takvi diletanti mogli da vode državu. Hvala.