Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Mačužić Puzić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

U svetlu ovog zakona, vezano za zemljotres koji je posebno apostrofiran ovim mojim amandmanom, reći ću da je ovakav zakon bio donet i primenjen pre osam godina u Kraljevu, žuta družina ne bi postala popularna po zlu, već po dobru, ali na njihovu žalost građani Kraljeva ih se odlično sećaju.

Ne moramo mi ovde da trošimo mnogo reči podsećajući građane ko im je ukrao budućnost, ko je privatizovao preduzeća na račun njihovih prijatelja i mecena, ko je ispraznio državnu kasu, ko je zatvorio njihova radna mesta i ko je ostavio njih i njihovu decu bez hleba na ulici.

Nije radna mesta zatvorio Aleksandar Vučić. Naprotiv, on ih je otvorio i otvara ih svakoga dana, gotovo. Radna mesta su zatvorili Đilas, Jeremić, Stefanović i ostali im ortaci u tom poslu okupljeni sada oko saveza za silovanje i vešanje.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Taj isti Savez za Srbiju, odnosno savez za silovanje i vešanje, odnosno Savez za promene, kako ga oni nazvaše nadajući se da će neko pomisliti da su oni spremni i rešeni da se promene i vrate Srbiji ono što su im uzeli, savez stvorili sa idejom da izađu zajedno na izbore i pobede SNS, a već su kod prvog ispita odustali. Doneli su odluku da neće učestvovati na lokalnim izborima u Kuli, Kladovu i Doljevcu.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Kako će im poverovati ljudi da žele nešto da promene ako ni oni sami u to ne veruju. Znaju građani ko su oni čak i ako su prerušeni.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Kako to reče jedan moj sugrađanin pre par dana opisujući ih – ovi loši momci što pokradoše sve što su mogli, sad su rešili da budu kobajagi dobri, pa umesto starih i iscrtanih žutih, obukli nove, šarene dresove nekakvog Saveza za promene i pričaju tobož nove priče, pa misle da ih narod tako prerušene prepoznati neće, ali narod sve i da hoće ne može da zaboravi one koji su ima ukrali budućnost što prodadoše sve što može, fabrike, uništiše privredu, ostaviše ljude bez posla. E, dok god Srbija pamti, ima nade za nju, ali nema za Savez. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Cokiću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka, ne možemo svi da se otmemo pozitivnom utisku koji je sinoć stvorila Crvena Zvezda pobedom, a još je bolji utisak koji su naši navijači izazvali na toj utakmici. Mislim da je i to povezano sa zakonom o ponašanju navijača. Upravo su sinoć pokazali kako navijači treba da se ponašaju na jednoj sportskoj priredbi i kako treba da se poštuje zakon.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Ono što je važno kad su vanredne situacije u pitanju jeste da se one dešavaju, prolaze, za sobom ostavljaju posledice, da je to veoma teško otklanjati, pomoći ljudima koji su se našli, konkretno, u poplavnom talasu.

Juče sam govorio da su se često menjale vlasti, nisu uvek bile iste u gradu i na nivou Republike, ali su uvek, ama uvek, MUP i naši vatrogasci bili na visini zadatka shodno opremi sa kojom su raspolagali u datom trenutku. Sada oni raspolažu sa mnogo boljom opremom, jer se mnogo ulagalo u opremanje tih jedinica i bolje su plaćeni i treba da budu bolje plaćeni.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

To je sigurnost za ovu zemlju da ćemo u sličnim situacijama moći da brže rešavamo probleme koji nastanu i da iz njih izlazimo i da omogućavamo drugim segmentima društva da se razvijaju.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Izvolite, kolega Popoviću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, smanjenje rizika od epidemije zaraznih bolesti podrazumeva i investiranje u prevenciju i unapređenje zdravstvene zaštite na svim nivoima.

Opština Nova Varoš kao jedinica lokalne samouprave ostvaruje svoju ulogu u sistemu zaštite od katastrofa, između ostalog i kroz investicije u zdravstvo. Tako je iz opštinskog budžeta u prethodnih nekoliko godina izdvojeno u podizanje nivoa zdravstvene zaštite blizu 20 miliona dinara. Pored rekonstrukcije i adaptacije objekata, nabavke sanitetskih i terenskih vozila, značajna sredstva se opredeljuju za nabavku savremene medicinske i računarske opreme.

Sredstva iz budžeta opštine Nova Varoš za 2018. godinu u visini od pet miliona dinara utrošena su za nabavku terenskog vozila, savremenih EKG aparata, mikroskopa za citološku laboratoriju, kardiotokografa, pulsnih oksimetara i drugih aparata neophodnih za brzu i preciznu dijagnostiku.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Istovremeno Vlada Republike Srbije kontinuirano ulaže u zdravstvene ustanove u Novoj Varoši, pa je prethodnih nekoliko godina izdvojila više od 50 miliona dinara za nabavku sanitetskih vozila za rekonstrukciju objekata, kao i za nabavku savremene medicinske opreme.

Postizanjem ciljeva ovog zakona otpornost društva biće unapređena, a viši nivo spremnosti zajednice da se suoči i odgovori na rizike višestruko će ublažiti moguće katastrofalne posledice. Hvala.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku. Ja tražim reč.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Kolega Kovačeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, poštovana ministarka, na član 3. predloženog zakona podneo sam amandman i u članu 3. predloženog zakona jasno se govori da ne može biti nikakve diskriminacije u uslovima kada je život ljudi ugrožen.

(Nemanja Šarović: Znači nema diskriminacije?)

Ovakav način diskriminacije praktično se nalazi na Agendi 2030 UN koje govore o održivom ekonomskom i uopšte razvoju.

Ako pogledate član 6. Agende, onda shvatite da je jedan od ključnih ciljeva u Agendi broj 6. – obezbeđenje pijaće vode. Ako pogledate tih šest agendi, odnosno sedam podciljeva, možete da shvatite koliki je značaj pijaće vode. U prvom potcilju govori se da pijaća voda mora da bude dostupna svima i da mora da bude jeftina. U drugom cilju govori se o potrebi da voda bude dostupna celoj populaciji i uvodi se pojam ravnopravnosti polne. U trećem cilju govori se o neophodnosti da postoji koordinacija u funcionisanju između organa u okviru države, pa i međugranična saradnja. U četvrtom cilju govori se o potrebi zaštite izvora pijaće vode. Sedmi cilj govori da je neophodno utvrditi međudržavnu saradnju u procesu obezbeđenja funkcionalnih uslova za obezbeđenje pijaće vode. Sedmo, što je strašno značajno i što Vlada Republike Srbije svakako čini, govori se o povećanju lokalnih resursa, lokalnih zajednica da vodotokovi, pijaća voda bude prihvatljiva.

Nesporno je da Srbija u ovom trenutku nema problem sa pijaćom vodom, ali ako pogledate da je u prethodnih stotinak godina samo 17 godina je imalo normalne uslove u funkcionisanju, da je 51 godina bila sušna, onda je svakako normalno da ovaj zakon pokušava da otkloni opasnosti koje prete i naravno, da Vlada Srbije jeste tu da te probleme rešava. Zahvaljujem se.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić. Izvolite.
(Nemanja Šarović: Arsiću, po Poslovniku.
Dužan si da mi daš reč.)
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da se amandman koji sam podnela na član 3. Predloga zakona, odnosi na sanaciju posledice grada, ovu priliku želim da iskoristim da pohvalim Vladu Republike Srbije i odluku Vlade, na ulaganje na sistem automatske protivgradne zaštite.

Naime, Srbija će po prvi put dobiti sistem automatske protivgradne zaštite i za ove namene biće uloženo 25 miliona evra. To je za svaku pohvalu s obzirom da se u zadnjih 60, 70 godina, nije ulagalo u protivgradnu zaštitu. Već se krenulo sa ulaganjima, tako da je zaključen ugovor za nabavku sistema protivgradne zaštite, za radarski sistem Valjevo.

Kada je u pitanju MUP, takođe svaka pohvala za rad ministarstva, zato što je pre nešto više od tri godine, prvi put nakon osam godina naša policija dobila po dva kompleta uniformi i čizama. Prethodni režim je dozvolio da policija koja radi najteži posao za građane Srbije, koja brani pravo našeg naroda na slobodu, koja brine o našoj bezbednosti, bukvalno ide u pocepanim uniformama i cipelama.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)

Takođe je bitno, što je posao za šivenje uniformi upravo dobila srpska kompanija koja se nalazi na jugu Srbije, a to je kompanija iz Vranja JUMKO, što znači da se šire proizvodni kapaciteti srpskih privrednika.

Čestitam ministru policije što je saslušao potrebe ljudi na terenu i što plate u policiji nikada nisu bile veće nego sada. Dakle, sav novac budžeta Republike Srbije je u potpunosti u funkciji građana, bilo da se radi o preventivnom delovanju, bilo da se radi o bezbednosti ili zapošljavanju. Zahvaljujem.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)