Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Borka Grubor.
Izvolite koleginice.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici.

Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama nužno podrazumeva angažovanje velikog broja subjekata i prevazilazi svaki od utvrđenih resora pojedinačnih institucija. Postavljeni principi rada državnih organa, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave zasnovani su na međusobnoj saradnji i razmeni informacija uključujući i partnerski odnos i komunikaciju sa privrednim subjektima i građanima.

Katastrofu na teritoriji grada Loznica koja se ne može ničim sanirati je izazvao prethodni režim bahatim poslovanjem „Farmakoma“ u Zajači nanoseći štetu po zdravlje i životnu sredinu svih meštana Zajače i okoline. Tu će vanredna situacija ostati zauvek. Činjenica da je 80% uzorkovane dece imalo olova u krvi preko dozvoljene gornje granice, da se voda ne sme koristiti ni kao tehnička, da je zemljište puno štetnih agenasa i drugih teških metala, da su najčešća oboljenja u tom kraju maligne bolesti. Ja predlažem da vlasnik i njegovi saradnici svoj profit, koji je samo u Zajači od oko 20 miliona evra podele sa meštanima Zajače i okoline u cilju bar malog obeštećenja za učinjenu im štetu po zdravlje i životnu sredinu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivana Nikolić.
Da li neko želi reč?
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Nikolić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani predstavnici ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici podnela sam amandman na član 3. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kako bi se dodatno definisao pomenuti član. Akcenat posebno je stavljen na smanjenje rizika saobraćajnih nezgoda.

Važno je istaći da je Predlog zakona o kome sada govorimo, a i ostali predlozi zakona koji su na dnevnom redu su tu u cilju zaštite, u cilju očuvanja bezbednosti na čitavoj teritoriji Republike Srbije, podjednako za svakog građanina, svaki grad, svaku opštinu i za svakog gradonačelnika i svakog predsednika opštine koji koriste priliku kada nastupaju u Evropi ili u svetu govore negativno o ovoj državi, o Vladi Republike Srbije, o predsedniku koji svakog dana ulaže napore da dovodi investicije, da dragi nove puteve, pruge, da se ljudi zapošljavaju, da pre svega čuva mir i stabilnost za svakog građanina, pa i za njih same u ovoj državi.

Predsednik Republike, Vlada Republike Srbije sprovodeći program SNS, zaista su doprineli stvaranju jednog dobrog ambijenta za rad, rast i razvoj. A da bi ovo bilo prisutno, pre svega, mora biti što manji nivo kriminaliteta, ne sme biti ozbiljnih, teških, odnosno bilo kakvih krivičnih dela. Moramo raditi na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, bezbednosti dece.

Iskoristila bih priliku da je ministar Stefanović prilikom posete opštini Ub primetio kakva je situacija tamo i izrazio veliko zadovoljstvo što se jednostavno u takav jedan ambijent, da se među građanima oseća stabilnost. Opština Ub i MUP zaista imaju odličnu saradnju. U pogledu preventivnog delovanja opština je uradila mnogo i nadamo se ukoliko dođe do nekih situacija da ćemo odgovorno, koordinisano i efikasno odgovoriti na takve izazove. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
Izvolite koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući, uvažena gospođo Kuburović, dame i gospodo poslanici, ja sam podnela amandman na član 3. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama, gde predlažem da se ovaj član proširi stavom 3. i poseban akcenat stavi na značaj sanacije posledica od elementarnih nepogoda.

Upravo imajući u vidu poplave koje su nas zadesile 2014. godine i ljudske žrtve koje smo pretrpeli, ali i veliku materijalnu štetu, mi smo dužni da iz ovih tragičnih iskustava učimo i da preduzmemo sve da predupredimo i sprečimo da se slične katastrofe i ovi nemili događaji ponove. Definisanje uzroka, poznavanje rizika, ali i podizanje svesti, kada je u pitanju značaj preventive, kao i pravovremeno i adekvatno reagovanje u ovakvim kriznim situacijama su zaista ključni kada su u pitanju vanredne situacije.

Ono što je predviđeno ovim zakonom je svakako jačanje uloge građana, ali i povećana odgovornost kriznih štabova i dužnost postupanja po ovakvim odlukama, kako bi se podigao naš sistem odbrane i odgovori na opasnosti koje su pretnje i koje se potencijalno mogu dogoditi. Zato ja ovim amandmanom želim upravo da istaknem značaj i ulogu lokalne samouprave u ovakvom sistemu zaštite i odgovornost kada je u pitanju saniranje posledica elementarnih nepogoda, jer sve to zajedno čini jedan sistem koji predstavlja adekvatan odgovor naše države u smislu zaštite stanovništva.

Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i procena uticaja svih opasnosti na vrednosti koje treba zaštiti u najboljem interesu građana i zato mislim da bi ovaj član trebalo proširiti stavom koji sam predložila. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović.
Izvolite kolega Stojmiroviću.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, Zakon o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama je jedan zakon koji je Srbiji u ovom trenutku neophodan.

Normalno je da svako ko misli dobro Srbiji ovaj zakon podržava i da će se truditi svim silama da ovaj zakon učini ono što je namenjeno za građane Srbije.

Svake godine, Srbija se suočava sa velikim materijalnim štetama koje su prouzrokovane, kako ljudskim faktorom, tako i elementarnim nepogodama, koje veoma često pogađaju sve krajeve naše zemlje.

Ove godine, Crna Trava je imala tu nepriliku da je bila pogođena jednom elementarnom nepogodom koja je uništila veliki deo infrastrukture, seoske puteve, mostove i slično. Čak je bilo uvedeno vanredno stanje. Procenjena šteta od tih elementarnih nepogoda negde je oko 30 miliona. Možete da zamislite šta to znači za opštinu kojoj je budžet oko 167 miliona. Da bi se to predupredilo, verujem da ćemo proaktivno krenuti u susret, budući susret ovakvim elementarnim nepogodama, i da ćemo to blagovremeno sprečavati.

Crna Trava je podnela i jedan zahtev MUP u kome traži od MUP da se dozvoli otvaranje vatrogasne jedinice u Crnoj Travi. Lokalna samouprava je čak spremna da finansijskim sredstvima i potpomogne tu akciju i sa zebnjom očekujemo da se odobri otvaranje vatrogasne jedinice u Crnoj Travi. Možete li da shvatite, šta će se desiti ako dođe do požara većih razmera, ako treba da čekamo na vatrogasnu jedinicu iz Leskovca, koji je udaljen pedeset i nešto kilometara. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, narodni poslanik Vjerica Radeta.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku, Arsiću. Imam pravo.)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Amandman kolege Stojmirovića bi trebalo prihvatiti, ali malo proširiti obrazloženje. On govori sa posebnim osvrtom na rizik od bujica i zaista to jeste problem. Imamo veći problem, bujice separatizma koja nam stiže iz Novog Pazara. Ono što radi Sulejman Ugnjanin, to više nije ništa drugo nego otvoreni separatizam, otvoreni napad na državu Srbiju, nazivanje Srbije fašističkom tvorevinom, izjave da imamo paralelne organe pravosuđa i policije u Srbiji i šta to drugo govori, nego govori upravo o nabujalom separatizmu.

Vi i dalje nećete da nam kažete da li će vam Rasim LJajić ostati u Vladi ako podrži i ako napravi koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom, koji je trenutno otvoreno u toj antidržavnoj, antisrpskoj bujici separatističkoj.

Ako napravi s njim koaliciju, molimo više, recite da li će Rasim LJajić kao koalicioni partner ovakvog Sulejmana Ugljanina ostati potpredsednik Vlade i ministar u Vladi Republike Srbije? Pa, ne može jasnije pitanje, a odgovor može samo sa da ili ne da se kaže, ako ne smete da obrazlažete, ali recite.