Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Živan Đurišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Inače, član 4. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama nosi naslov – Načelo integrisanog delovanja i međusektorske saradnje, što je jedno od načela delovanja u sistemu smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama koje ovaj zakon propisuje, određujući njihovu sadržinu.

Ovom prilikom osvrnuo bih se na jedinice lokalne samouprave, s obzirom da elementarna nepogoda prvo nastupa na teritoriji jedinice lokalne samouprave i da se pravovremenim reagovanjem mogu sprečiti ili ublažiti posledice iste. Iz tih razloga, ovim zakonom, kao i do sada važećim Zakonom o vanrednim situacijama, lokalne samouprave stavljaju se u prvi plan.

U Poglavlju 3 ovog zakona, koji nosi naslov – Prava i dužnosti subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama, određene su obaveze jedinica lokalne samouprave i njihove nadležnosti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednih situacija.

Kako i u do sada važećem Zakonu o vanrednim situacijama jedinice lokalne samouprave, u prvi plan, ovim novim zakonom dobile su još veće obaveze, čijom uspešnom primenom će doći do smanjenja štete koje jedinice lokalne samouprave trpe od vanrednih situacija.

U danu za glasanje pozivam narodne poslanike da glasamo za ovaj zakon. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Đurišiću.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Izvolite, doktore Orliću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Ja sam u potpunosti razumeo stav koji smo dobili u odgovoru na predloženi amandman i želim da zahvalim prisutnoj ministarki na učešću u ovoj raspravi. Bila je svakako sadržajna, bila je svakako interesantna, a onima koji su je pratili poruka – znamo da je bila i veoma dobro praćena.

U tom smislu, zahvaljujem na pažnji svima onima koji su ispratili naša izlaganja i koji su preneli naša negodovanja zbog toga što su medijsku podršku dobili Zelenović, Đilas, Dušan Petrović i svi oni ljudi koji su se prihvatili nečasnog posla, da blate pred Savetom Evrope sopstvenu državu i sopstveni narod.

Želim da zahvalim na pažnji i onim velikim političarima koji samo na Tviteru postoje, tim raznoraznim tviterašima koji su i na ovoj sednici sasuli salvu uvreda na račun narodnih poslanika i Srpske napredne stranke. Hvala im na tome. Hvala na pažnji i „danasoidu“ koji je, kako vidim, uspeo i da naše narodne poslanike stavi u neki svoj propagandni film koji sada emituje preko ovih Tvitera, mreža, kako se to već zove i traži neku podršku za sebe.

U tom smislu da poručim – imaju apsolutnu svu podršku da slobodno nastave sa svojim poslom, da što više i što češće objavljuju ove skaradne karikature na kojima predstavljaju kao pse i narodne poslanike i ministre u Vladi i gradske funkcionere, ali i druge novinare koji im nisu po volji, da što više i što češće objavljuju ove sadržaje u kojima reklamiraju Zelenovića, Đilasa i njima slične, sa najgorim mogućim optužbama, a sve samim lažima, izmišljotinama na račun Republike Srbije.

Neka poruče i ostalima, poput ovih iz NIN-a, da nastave što više i što češće da se obračunavaju sa nama na svojim naslovnim stranama, jer dok oni to rade, zapravo svojim delima dokazuju da su njihove žalopojke o tome da je nešto u Srbiji zabranjeno i da je nekome nešto onemogućeno apsolutno prazne.

Dakle, u ovoj zemlji, to ovi sadržaji dokazuju, može ko god hoće, šta god hoće da kaže, napiše, nacrta o bilo kome od nas. U ovoj zemlji to je apsolutno moguće. Ne postavlja se uopšte pitanje sloboda. Postavlja se, na osnovu ovoga, samo jedno pitanje, a to je pitanje profesionalizma i na njega se prirodno nadovezuje i ono – da li ih kojekakvi Lekići i NUNS-ovi podržavaju zato što su tako veliki profesionalci ili je čisto slučajnost činjenica da su ti i takvi, svi do jednog, podržani od strane Dragana Đilasa finansijskim sredstvima? Konkretno, ovaj NUNS, u iznosu od skromnih šest miliona. Da li je to slučajnost ili nije, neka sudi svako po svojoj pameti, a građani to jako dobro vide. Kao što mi to razumemo, razumeju i oni, ma još bolje od nas. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Orliću.
Vreme predviđeno članom 158. stav 4. je isteklo.
Na član 4. amandman je…
(Vjerica Radeta: Povreda Poslovnika.)
Izvolite, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne znam šta vam je, gospodine Marinkoviću, danas? Baš imate problem u vođenju sednice. Mnogo ste nešto brljali.

Izrekli ste opomenu poslaniku predstavniku nacionalne manjine. Poslaniku iz Štrpca, Srbinu iz srpske enklave niste hteli da date reč, pa smo mi odavde intervenisali. Preskočili ste ga samo. Posvađali ste dva poslanika iste poslaničke grupe zato što ste samovoljno pravili redosled, odnosno pomerali redosled. Prosto, ne znamo šta se s vama danas dešavalo?

Sada intervenišem po članu 158. stav 3. Mi smo malopre u e-parlamentu, zapravo pre nekih četrdesetak minuta, videli da ja kao ovlašćeni predstavnik imam 1,27 minuta, koje sam namerno ostavila da vam na kraju postavim još jedanput isto pitanje. Međutim, vi rekoste završeno i pogledamo, zaista nula minuta.

Pa, zar je dotle došlo da nam ne dozvoljavate ni ovih 1,27 minuta da govorimo, koliko je bilo upisano u e-parlamentu? Dakle, ništa nije izmišljeno.

Da li je moguće da se toliko plašite tog našeg pitanja danas više puta ponovljenog i evo i sada, pošto ćete vi sada ostati da čitate još mnogo amandmana. Nadam se da će vam doneti dovoljno vode, trebaće vam. Ima tu da se čita i čita, ali to je vaš izbor. Vi ste ti koji ste uredili parlament tako da se piše ogroman broj, na stotine amandmana, ali, evo, pre nego što se danas raziđemo, a viđaćemo se i narednih dana sa istim pitanjem, naše pitanje predstavnicima vlasti – da li će Rasim LJajić ostati potpredsednik Vlade i član Vlade, odnosno ministar ukoliko uđe u koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom u Nacionalnom savetu? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Znate da mi nije problem da ovo čitam, da sam vredan, da nema problema?
(Vjerica Radeta: Znam.)
Dobro, znate.
Hvala.
(Vjerica Radeta: Ne tražim da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika.)
Dobro, zato nisam ni obrazlagao. Razumeli smo se.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Janjčić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na naziv člana 9. i na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, dr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Nataša Vučković, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović.
Na član 12. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, dr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Nataša Vučković, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović.
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marija Jevđić, Vojsilav Vujić, Đorđe Kosanić i Jelena Vujić Obradović.
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoja Jovanović.
Narodni poslanik Milisav Petronijević, pisanim putem, povukao je amandman kojim je predložio da se posle člana 23. doda novi član 23a.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
Na naziv iznad člana 25. i na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović i dr Danijela Stojadinović.
Narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić podneli su zajedno amandman kojim predlažu da se posle člana 25. dodaju naziv iznad člana i član 25a.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na naziv iznad člana 33. i član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 55. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović.
Na naziv iznad člana 56. i član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 60. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 74. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 78. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović.
Na član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 96. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 99. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDPS.
Na član 102. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 103. amandman, sa ispravkama, zajedno su podneli narodni poslanici DS.
Na član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDPS.
Na naziv iznad člana 116. i član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDPS.
Na član 118. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 119. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Vjerica Radeta.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić i dr Dijana Vukomanović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 3. Amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na član 11. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli Vjerica Radeta, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, Nataša Jovanović, Ružica Nikolić, Sreto Perić, Aleksandar Šešelj, Nikola Savić, Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić, Momčilo Mandić, Petar Jojić i Zoran Despotović.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Sp. Jovanović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Belačić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dubravko Bojić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Momčilo Mandić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Despotović i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i mr Dejan Radenković.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 1. amandman sa ispravkom je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 4. amandman sa ispravkom je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na član 12. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Na član 39. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 40. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 43. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 48. amandman je podnela Vjerica Radeta,
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Sreto Perić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Marina Ristić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Filip Stojanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nikola Savić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Zoran Despotović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na naslov Predloga zakona amandmane u istovetnom tekstu podneli su Božidar Delić i Momčilo Mandić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Petar Jojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 1. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 1. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 1. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 1. amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na član 1. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na član 1. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na član 1. amandman je podneo Božidar Delić.
Na član 1. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 1. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na član 1. amandman je podneo Momčilo Mandić.
Na član 1. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
Na član 1. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 1. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 1. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 1. amandman je podnela Marina Ristić.
Na član 1. amandman je podneo Filip Stojanović.
Na član 1. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 3. amandman, sa ispravkom, je podnela Nataša Jovanović.
Na član 4. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 7. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 8. amandman je podneo Zoran Despotović.
Na član 12. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
Na član 13. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 14. amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na član 15. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 16. amandman je podneo Filip Stojanović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O ISPITVANJU, ŽIGOSANJU I OBELEŽAVANJU ORUŽJA, NAPRAVA I MUNICIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 3. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 4. amandman je podneo Milorad Mirčić.
Na član 7. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 14. amandman je podneo Zoran Despotović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O DOBROVOLJNOM VATROGARSTVU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 13. amandman je podneo Sreto Perić.
Na član 26. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 26. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Na član 27. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
Na član 28. amandman je podneo Nikola Savić.
Na član 29. amandman je podnela Ružica Nikolić.
Na član 29. amandman je podneo Dubravko Bojić.
Na član 30. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
Na naziv iznad člana 31. amandman je podneo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača, ovoga puta ministarku Nelu Kuburović da se izjasni o ovom amandmanu.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Prihvata se amandman.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministarko Kuburović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Sreto Perić, Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Na član 1. amandman je podneo Petar Jojić.
Na član 2. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na Glavu I, naziv glave, naslov iznad člana i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Na naslov iznad člana i član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Na naslov iznad člana i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
Na naslov iznad člana i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na glavu II, naziv glave, naslov iznad člana i člana 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Na naslov iznad člana i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na naslov iznad člana i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na naslov iznad člana i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na Glavu III, naziv glave, odeljak 1, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 2, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Na naslov iznad člana i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 3, naslov iznad člana i član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 4, naziv odeljka, naslov iznad člana i član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na naslov iznad člana i član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na odeljak 5, naziv odeljka i član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nenad Božić i LJupka Mihajlovska.
Na naslov član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
Za reč se javila Maja Videnović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani potpredsedniče, koleginice i kolege, gospođo ministarka, pokušali smo pre nekoliko dana kada smo u načelu govorili o ovom zakonu, koliko nam je vreme dozvoljavalo, da se osvrnemo upravo na ovaj član.

Vreme koje nam je preostalo ću iskoristiti da na ozbiljan način pokušam da ustanovimo, ne zbog nas, ne zbog Demokratske stranke, opozicije, ne ni zbog vas, ministarka, nego zbog građana Srbije, zbog jednog ozbiljnog uznemirenja i zbog činjenice da smo mi podnevši amandman na član 40. Zakona, a čitav Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je neprecizan, nerazumljiv, neprimenljiv i kontradiktoran, mi smo podneli ovaj amandman zbog potrebe da ako neka oblast ne sme u sebi da sadrži prostor za različita tumačenja, prostor za diskrecione ocene, prostor za zloupotrebe, to ne sme da postoji, ne sme da bude sadržano u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na privatnost i pravo na zaštitu podataka o ličnosti nisu apsolutna ljudska prava. Naravno da u svakoj demokratskoj zemlji ona mogu biti ograničena i ona mogu biti suspendovana u vrlo jasnim i taksativno navedenim uslovima i upravo se o tome ovde radi. To su uslovi nacionalne bezbednosti, to su uslovi koji su u svim zemljama, koji su i, ako hoćete, u Evropskoj povelji o zaštiti ljudskih prava navedeni, da oni moraju isključivo biti precizirani zakonom.

Ono što je činjenica i zbog čega je naša intervencija koja je poslužila vama, odnosno predstavnicima, kolegama iz SNS, za obračun sa Poverenikom, to nije obračun sa Poverenikom, to je obračun, ako hoćete, sa predstavnicima građana, sa predstavnicima opozicije i sa preko 40 nevladinih organizacija koje su zajedno uputile svim narodnim poslanicima apel da se amandmanom na član 40. spreči neverovatan prostor za zloupotrebe. Niko ovde neće nikoga da optužuje da je ovo namera da se tako nešto čini, ali ako u nekom zakonu, a posebno u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ne postoji potpuno taksativno sprečavanje svakog prostora za zloupotrebe, to je ovaj zakon.

Dakle, Ustav kaže da samo zakonom može da se uređuje oblast zaštite ljudskih prava, odnosno podataka o ličnosti, to znači obrada, prikupljanje, dostavljanje, ograničenje, samo i isključivo zakonom. Vlada Republike Srbije je, rekavši da ovaj zakon donosi u interesu građana, odlučila da u Predlogu zakona o zaštiti podataka o ličnosti izbaci reč: „zakon“, što ostavlja, pod jedan, neverovatan prostor za zloupotrebe, neverovatan prostor za diskreciono ovlašćenje, znate, nisu samo državni organi ti koji dolaze u susret sa podacima o ličnosti, to su i bezbednosne strukture, to je preko 300.000 subjekata danas u Republici Srbiji koji dolaze u dodir sa podacima svake građanke i građana.

Građani su danas svedoci da su posebno osetljivi podaci o ličnosti, kao što su medicinski podaci. Završavaju na naslovnim stranama pojedinih tabloida podaci, medicinski podaci, naše sugrađanke iz Kragujevca, ako se ne varam, koja se usudila da se pobuni protiv direktora nekakvog doma zdravlja. NJeni podaci iz zdravstvenog kartona su završili na naslovnoj strani tabloida.

Znate šta, kada Vlada kaže da iz ovog zakona reši da izbaci reč: „zakon“, ja apsolutno odgovorno sa ovog mesta tvrdim da se ovaj zakon ne donosi u cilju zaštite prava građana, nego se donosi u cilju zaštite interesa Bezbednosno-informativne agencije i drugih.

Podsetiću nas sve zajedno, pre tri nedelje je gospodin Parezanović, zvaničnik BIA, u svojstvu institucije i sa autoritetom institucije koju predstavlja, na nekakvom skupu, u prisustvu premijerke Republike Srbije optužio predstavnike medija, predstavnike nevladinih organizacija, predstavnike sindikata i predstavnike pojedinih opozicionih stranaka da oni predstavljaju najozbiljniju opasnost po nacionalnu bezbednost.

Kada neko sa autoritetom institucije tako nešto kaže, to je alarm i pokazna vežba i to je poruka za sve one da se svim tim ljudima, novinarima koji danas hrabro, uprkos svim pritiscima i svemu onome što doživljavaju, nažalost, od poslanika SNS u Skupštini, neko može tu da tumači, ako je neko iz BIA rekao da su predstavnici, da su novinari, da su predstavnici nevladinih organizacija, sindikati i opozicioni političari predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost. Pa, možete da zamislite šta će se dešavati sa njihovim podacima, šta će se dešavati, koliko oni neće biti zaštićeni i, ono što je najvažnije i što se dešava već sedam godina, koliko će takvi podaci biti zloupotrebljeni unutar stranačkih, odnosno u političkim borbama protiv političkih protivnika?

To je nešto što nije novost. To je nešto što se ne dešava prvi put. To je nešto što se dešava sedam godina, a sada Vlada Republike Srbije dolazi u parlament i legalizuje zloupotrebu ličnih podataka u političke svrhe, neko proglašava da su opasnost po nacionalnu bezbednost Srbije su novinari, nevladine organizacije, predstavnici sindikata i pojedini opozicioni političari, a Vlada u Predlogu zakona dolazi pred parlament i kaže da se iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti izbacuje reč „zakon“. Te smo i danas ostali uskraćeni za odgovore – čime su propisana ta ograničenja, koja su to tačno ograničenja, u kojim to tačno slučajevima i, ono što je najvažnije, kojim aktom i ko može da propiše ta ograničenja.

Ministarka je pokušala, kada smo razgovarali u načelu, da kaže da se ostavlja mogućnost da se donose drugi zakoni kojima će biti ograničena prava, a biće pravo ograničena samo ovim zakonom. Te vaše reči koje su, ja verujem, i posledica vaše dobre namere ne korenspodiraju sa onim što se nalazi u Predlogu ovog zakona.

Dakle, ovaj zakon ostavlja ogroman prostor za zloupotrebe, koji nije samo prostor za zloupotrebe, već i namera ove vlasti, jer smo svedoci već sedam godina šta se dešava. Ukoliko se ovako nešto ne nađe u Predlogu zakona, ukoliko vi ne usvojite ovaj amandman, biće potpuno jasno da su svi poslanici vladajuće koalicije stali iza toga da se ovaj zakon ne donosi u interesu građana, nego u interesu BIA.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Videnović.
Reč ima ministar u Vladi Republike Srbije, Nela Kuburović. Izvolite.