Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, medicinsku pomoć u slučaju katastrofa, odnosno u slučaju epidemija zaraznih bolesti pružaju teritorijalno nadležne ustanove zdravstvene zaštite, a u opštini Nova Varoš to su Dom zdravlja i istureno odeljenje Opšte bolnice Užice.

Saradnjom Vlade Republike Srbije i opštine Nova Varoš, u ove dve zdravstvene ustanove u poslednjih nekoliko godina, uloženo je preko 80 miliona dinara. Nabavljeno je sedam sanitetskih i terenskih vozila, renovirani i adaptirani svi objekti ustanova, rekonstruisana kotlarnica, izgrađeni parkinzi, otvorena služba fizikalne medicine, otvorena apoteka, kupljena brojna medicinska i računarska oprema.

Ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu podiže se nivo zdravstvene zaštite građana, ali istovremeno dodatno se podiže nivo spremnosti svih činilaca u sistemu zaštite od katastrofa. Posebno treba istaći nemerljivost pozitivnih efekata koji se očekuju u vezi sa povećanjem nivoa zaštite ljudskih života od katastrofa kao dela sistema nacionalne bezbednosti.

Realizacija ovih projekata pokazatelj je da Vlada Republike Srbije stremi sveukupnom razvoju države i podizanju životnog standarda svih njenih građana. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, poštovana ministarko, na član 4. podneo sam amandman kojim kažem i sugerišem Vladi da ovaj zakon, koji se suštinski ne tiče ekonomije, ne direktno, indirektno svakako ima veze, jer utiče na rast i razvoj Srbije. Ako pogledate ono što mi napravimo u BDP u toku jedne godine, onda ako pogledate konkretno 2000. godinu, imali smo za oko 850 miliona dolara manje kao posledicu suše. Godine 2003. imali smo milijardu dolara minusa, 2007. godine imali smo 700 miliona dolara kao posledice suša, 2012. godine blizu dve milijarde dolara. Za toliko je bio umanjen BDP kao posledica suše. Ako pogledate poljoprivredne grane, ako pogledate, na primer, konkretno proizvodnju kukuruza, onda je to bilo, recimo, 20% po pojedinim godinama sojine sačme, repe, znači 20%, 30% imamo kao posledicu loših vremenskih uslova, odnosno kriza koje postoje u oblasti poljoprivrede.

Ne samo to, već i činjenica da u posledice požara svakako utiču na ono što stvaramo u toku godine, i ako imate 40 hektara u poplavama, odnosno blizu 80 hektara imate zahvaćene požarom u jednoj godini, od toga 16 hiljada pod šumama, svakako jesu ozbiljni problemi za budžet Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije čini brojne napore. Sedamdeset hiljada parcela praktično se navodnjava, oko 44 hiljade se intenzivno navodnjava, 50 miliona kubnih metara vode, od toga 95% direktno iz reka se navodnjava, ali Vlada Srbije je svesna da u budućem vremenskom periodu mora da učini još napora, Ministarstvo poljoprivrede, da učini da sistemi za navodnjavanje izgledaju bolje i drugačije. To se ne može učiniti ako nemate dobre ekonomske rezultate, ako nemate suficit u budžetu, ako nemate odakle da investirate.

Zato Vlada Srbije, kada čini napore u oblasti finansija, ono čini napore i u oblasti poljoprivrede i zaštite od elementarnih nepogoda koji mogu da nam se dese u narednom vremenskom periodu. Ja vam se zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Kovačeviću.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman sam podnela na član 4. Predloga zakona i moj amandman ima za cilj da ukaže koliko zapravo Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama utiče na smanjenje troškova i kod poljoprivrednika i kod privrednika. Dakle, ulaganje u preventivu iziskuje daleko niže troškove nego što je to slučaj za sanaciju štete koje nastaju usled elementarnih nepogoda bilo da su u pitanju olujni vetrovi, grad, poplave, požar ili druge elementarne nepogode i katastrofe.

Ovim zakonom se, dakle, podstiče buđenje svesti ljudi na značaj prevencije. Do sada smo imali situaciju da i osiguravajuće kompanije i potencijalni osiguranici nisu zainteresovani za sklapanje polisa osiguranje za slučaj elementarnih nepogoda, i zakon će svakako podstaći da se sklapaju ugovori za osiguranje u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa i to u delu tako što zakon zapravo predviđa izgradnju nasipa za odbranu od poplava, zatim zabranu izgradnje objekata na prostorima izloženih riziku, itd.

Vlada Republike Srbije do sada je uložila značajna sredstva u sistem za predviđanja elementarnih nepogoda i hidrometeorološki sistem za rano upozorenje.

Republički hidrometeorološki zavod ima izuzetno jaku mrežu za osmatranje i sve navedeno će podstaći da i osiguravajuće kompanije u budućem periodu nude aranžmane za osiguranje u slučaju elementarnih nepogoda, koji će biti znatno povoljniji, a to će motivisati i privrednike i poljoprivrednike i samim tim imaćemo mnogo manje štete u slučaju elementarnih nepogoda, a cilj SNS je da naša država bude institucionalno razvijena. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Izvolite, kolega Filipoviću.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena ministarko sa saradnicima, bližimo se polako kraju ove, rekao bih za nas, lake diskusije, jer nismo sa strana opozicije čuli gotov ni jedan argument, evo, ja sam dve godine narodni poslanik, ništa nisam konkretno čuo sa te strane što može u bilo kom smislu da nam pomogne da poboljšamo još više neki zakonski predlog koji predlažemo. To, naravno, ne može da me raduje, ali me raduje što imamo sve bolje rezultate.

Ja sam u prethodnom izlaganju govorio o onome zbog čega smo i kako smo izgubili stotine miliona evra zbog kojih nismo imali sisteme za odbranu od poplava, zbog kojih nije bilo dovoljno protivgradnih raketa i svega onog što bi nam pomoglo u vanrednim situacijama. Ali, daću vam jedan primer, most na Adi nas je koštao 400 miliona evra. Realna cena tog mosta je mogla da bude 150 miliona. Znači, 250 miliona je završilo u nečijim džepovima. Za 250 miliona evra smo mogli da izgradimo otprilike tri ili četiri klinička centra, kao što je Klinički centar u Nišu. Znači, mogli smo da imamo tri, još tri nova klinička centra. Mogli smo da imamo umesto tih 250 miliona evra, koji su ko zna gde završili, mogli smo da imamo 100 novih vrtića za naše mališane, mogli smo da imamo na stotine obnovljenih škola, bolnica, domova zdravlja, ambulanti. Znači, moglo je mnogo toga da se uradi, ali je našim prethodnicima, kojih ova rasprava ni danas ne zanima, bilo preče šta će biti u njihovim džepovima, kako će oni da žive. Nije im bilo važno da li će oni koji treba da spasavaju našu decu i živote naših građana, kakve će čizme imati u vanrednim situacijama, kakvu opremu, bilo im je važno kakve će oni cipele nositi.

Nama nije važno kakve će naši poslanici, funkcioneri nositi cipele, ali nam je važno da naši policajci, da naši lekari, da naši profesori i drugi koji se brinu o budućnosti naših građana i naše dece, imaju adekvatnu opremu i siguran sam da ćemo u svemu tome uspevati na dalje. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Filipoviću.
Želite da se javite koleginice Radeta?
(Vjerica Radeta: Da, po Poslovniku.)
Po Poslovniku, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Morala sam da reagujem i da vas upozorim na primenu člana 27.

Više puta smo rekli da ćemo svaki put reagovati kada narodni poslanici vlasti govore o poslanicima opozicije koji ništa ne rade, koji nikad ništa nisu rekli, koji nikad nisu izneli neki argument itd. Uvek ćemo da vas opominjemo da ste u obavezi da upozorite narodnog poslanika da je opoziciona stranka SRS u sali i sada i svaki put, i da podnosimo amandmane, i da govorimo u načelnoj raspravi, i da vrlo strpljivo slušamo kolege koji podnose amandmane, koji govore o svojim amandmanima, da svaki put kada treba intervenišemo po Poslovniku i ne želimo da budemo poistovećeni sa praznim klupama.

Ako su njima prazne klupe opozicija, to je njihova stvar, ali ne mogu zanemariti poslaničku grupu SRS, odnosno vi to ne smete da dozvolite.

A tek obrazloženje amandmana, gledala sam ministarku Kuburović sve je dolazila u iskušenje da klikne da kaže da prihvata amandman, jer zaista cena mosta sa eventualnim katastrofama, to je toliko blisko. Da sam ja na vašem mestu, ja bih mu izrekla opomenu, pošto ste Ružici Nikolić izrekli opomenu za mnogo, mnogo manju povredu i još ste ugrozili njen status pripadnika nacionalne manjine. To vam ne možemo ni zaboraviti ni oprostiti. Podsećaćemo vas svaki dan na to.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Smatram da nisam povredio Poslovnik.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)
Dobro, hvala.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč?
Izvolite.