Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.11.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Cenjena ministarko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, cilj amandmana koji sam podneo na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama jeste da uz sve mere predviđene za zaštitu od posledica katastrofa damo poseban osvrt prevenciji suše. Razlog ovome jeste podatak da je za prvih 13 godina ovog veka zabeleženo čak pet izrazito sušnih godina, dok su se tokom prošlog veka ekstremne temperature i suše beležene u proseku tri puta tokom dve decenije.

Poznato je da Dunavsko-karpatski basen, regija u kojoj živimo, jeste jedna od oblasti koja se najbrže zagreva, a svedoci smo i klimatskih promena koje su evidentne u našoj zemlji. Pošto nauka do sada nije pronašla pouzdanu metodu za sigurno predviđanje suše, nismo u mogućnosti da unapred predvidimo mogućnost nastupanja suše na nekom prostoru, što otežava i primenu preventivnih mera i aktivnosti.

Ipak, prateći i analizirajući brojne meteorološke, hidrološke i hidrogeološke parametre, sušu je ipak moguće nasluti, a time je na neki način predvideti i preventivno delovati. Nasuprot drugih prirodnih katastrofa, suša se pojavljuje lagano, po pravilu traje dugo, uz moguć obuhvat velikog prostora. Suše se, kao što sam rekao, pojavljuju lagano, retko izazivaju brze i dramatične gubitke u ljudskim životima, ali zato često izazivaju katastrofalne posledice u poljoprivredi i imaju drastičan uticaj na smanjenje proizvodnje električne energije, pogotovo u državama kojima su hidroelektrane bitan izvor proizvodnje električne energije. Suše neminovno utiču na smanjenje kapaciteta izvorišta vode za piće, industrijsku i poljoprivrednu upotrebu, pogotovo kada su ona vezana za rečne tokove. Zbog visokih temperatura koje ih izazivaju, suše neminovno utiču na povećanje broja požara, a ono što je najtragičnije, često utiču i na živote i zdravlje ljudi.

Sve ovo je razlog da podržimo i jedan ovako kvalitetan predlog zakona i zajedničkim snagama probamo da stvorimo što bolje uslove za primenu preventivnih mera i aktivnosti kojim ćemo povećati bezbednost građana i njihove imovine. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Torbica.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
(Vjerica Radeta: Preskočio ga je.)
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvažena ministarka, kolege poslanici, podneo sam amandman na član 4, gde se ponovo stavlja akcenat na zaštitu nerazvijenih područja za razvoj istih, jer suština svega jeste da u malim opštinama kao što je opština Svrljig, Bela Palanka, Vladičin Han, opštine na jugoistoku Srbije, tamo se dešavaju uvek veliki problemi, i kad su požari i kad su poplave. Normalno, mi sada donosimo zakon kojim dajemo mogućnost da sve te stvari predupredimo, da zaštitimo imovinu naših ljudi.

Najbitnije od svega toga, primer dobre prakse jeste – današnjeg dana je vatrogasna služba uspela da ugasi požar na Staroj planini, na Svrljiškim planinama, što je znak stvarno efikasnog rada naše policije, naših vatrogasaca i svih nas koji radimo tamo i živimo na jugoistoku Srbije.

Pozivam sve kolege poslanike da podrže moj amandman, gde stavljam akcenat na jugoistok Srbije, gde stavljam akcenat na nerazvijena područja, jer ovakvim angažovanjem mi štitimo imovinu naših opština, naših sela, naših poljoprivrednika i na taj način dajemo šansu za razvoj nerazvijenih područja. Kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, pozivam sve kolege da glasaju za moj amandman, da glasaju za nas i za našeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer znam, siguran sam, da ćemo samo tako uspeti da spasimo te male sredine i male opštine.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
(Nataša Sp. Jovanović: Objasnite sada.)
Da, da, objasniću.
Kao što ja mogu da pogrešim, naravno, tako i gospodin Miletić ima svoju priliku, šansu i pravo da govori. Ja sam ga preskočio i u skladu sa Poslovnikom dao mu mogućnost da govori. Eto, to je objašnjenje.
(Vjerica Radeta: Nisi pogrešio, nego si to uradio namerno.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, molim RTS da me i dalje cenzuriše, neka isključi ton. Predsedavajućem dozvoljavam da ima svoj redosled. Možete da sebi pribavite jednu skupštinu i onda utvrđujte redosled kako hoćete. Ali, što se mene tiče, evo cenzurišite, ja odustajem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Molim vas da budete solidarni prema kolegama.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Izvolite, doktore Rančić.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući gospodine Marinkoviću, poštovani ministre gospođo Kuburović, poštovana gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 4. dodatno se definiše načelo integrisanog delovanja međusektorske saradnje. Odnosi se na upravljanje rizikom od katastrofa, zasniva se na međusobnoj koordinaciji i usklađenim procedurama i planovima delovanja svih institucija i subjekata i vrši se uz međusektorsku saradnju i partnerstvo.

Da podsetim, vanredne situacije se mogu klasifikovati prema poreklu na meteorološke, topološke, kopnene ili tektonske, zadesne, ratovi, terorizam. Znači, masovno bežanje pred terorom, odnosno masovno izbeglištvo. U tom smislu, masovno izbeglištvo nosi sa sobom potencijalnu opasnost od epidemija, odnosno pandemija, u zavisnosti od obima zahvaćenosti, jer nemamo uvid u vakcinisanju, o čemu je govorio moj uvaženi kolega prim. Babić.

Navešću samo jedan primer dobre prakse. Migranti bez roditeljske pratnje koji su smešteni u Nišu odigrali su prijateljsku utakmicu sa svojim vršnjacima iz FK „Radnički“ i štićenicima Zavoda za vaspitanje omladine u Nišu. Cilj nije bila pobeda, već druženje i uživanje u igri. Na taj način animozitet koji je gajila niška opozicija prema dečjem odmaralištu Divljana, kao prihvatnog centra za migrante, pokazala se kao nedobronamerna. U svim državama Evropske unije emigranti su smešteni van grada, tako da je ovo bilo optimalno rešenje za grad Niš, a grad Niš neće koštati boravak migranata ništa. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Rančiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, verovatno ste mislili na član 4, ne smeta.

Govoriću o vanrednim situacijama i reći ću o vatrogasnim spasilačkim jedinicama. Vanredne situacije su ovde posebno naglašene i mislim da treba da budu posebno naglašene i to je nastavak moje diskusije u odnosu na prethodni amandman koji sam podneo. Ovde se jasno definiše kada se proglašavaju vanredne situacije, šta treba da bude ispunjeno da bi se proglasile vanredne situacije, kada se ukidaju vanredne situacije i ko ih ukida, ko proglašava, odnosno ukida vanredne situacije, ko ih predlaže itd. To je dosta jasno i dobro obrađeno u ovom zakonu.

Međutim, da bi vanredne situacije mogle da se prevaziđu na jedan dobar način, bez manje posledica potrebne su dobre vatrogasno-spasilačke jedinice. S obzirom da mi imamo jedno malo šarenilo, moj predlog je bio i ostaje da vatrogasno-spasilačke jedinice kao uniformisana lica budu popunjene sa 100%, a da onaj civilni deo ako treba da trpi, da trpi civilni deo, jer vatrogasno-spasilačke jedinice su motor održavanja i održanja vanrednih situacija. Iz tih razloga predlažem da praktično, i tamo gde imamo vatrogasce koji su iz drugih opština i gradova, da se vrate u svoje gradove i opštine i tamo da rade svoj posao, a da se popunjavaju vatrogasci sa teritorije onih opština i gradova, tamo gde su vatrogasno-spasilačke jedinice.

Još jedan samo jedan detalj, najbolje je kada vatrogasno-spasilačke jedinice ne rade. Znači da imamo dobro stanje, kao i u fabrikama kada održavanje ne radi, to je dobro za fabriku, tako mislim i za vatrogasno-spasilačke jedinice. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.