Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

3. dan rada

27.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić, nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, razlozi za donošenje zakona o komunalnoj miliciji nisu samo u promeni termina – policija, a koji se koristi, već ima mnogo izmena i novina sa kojima najpre moramo odavde upoznati građane.

Ja ću se baviti samo nekima od njih. Pre svega, cilj donošenja ovakvog zakona je veća efikasnost i odgovornost komunalne milicije, kako bi se građanima pružila bolja zaštita, od onih koji narušavaju komunalni red.

Trudiću se da očekivane efekte primene ovog zakona sagledam kroz njegovo primenjivanje na lokalu, odnosno u jedinicama lokalne samouprave kako bismo na konkretnim primerima mogli da vidimo šta to komunalna policija sada radi i šta će biti njena ovlašćenja i obaveze.

Komunalna milicija će biti formirana na nivou gradova i opština, kao deo gradske, odnosno opštinske uprave. Ukidanje dosadašnje odredbe da se broj komunalnih policajaca određuje tako što na 5.000 stanovnika dolazi po jedan policajac, imaće direktan pozitivan efekat za građane, ali i za zaposlene koji će efektivnije i rasterećenije obavljati svoje dužnosti. Sada će svaka lokalna samouprava prema potrebama određivati broj komunalnih milicionera.

Ja ovde ispred sebe imam izveštaj komunalne policije u Nišu za period januar-jun ove godine, za prvih šest meseci iz koga možemo da vidimo da upravo postoji potreba za većim brojem zaposlenih.

Trenutno, komunalna policija u Nišu ima 40 komunalnih policajaca. Iz ovog izveštaja, možemo da vidimo da je bilo 195 asistencija, sa Direkcijom za javni prevoz grada Niša, sa Direkcijom za izgradnju grada i sa gradskom upravom, tačnije sa Sekretarijatom za omladinu i sport, a takođe je bilo asistencija u komunalnim inspekcijama u gradskim opštinama grada Niša i asistencija sa Sekretarijatom za inspekcijske poslove grada Niša, dakle ukupno 195 asistencija.

Takođe, možemo da vidimo da je bilo 708 prekršajnih naloga. Najviše prekršajnih naloga, tačnije 163 je bilo za bacanje komunalnog otpada van posuda, što se odnosi na javnu higijenu i 153 naloga za parkirana vozila na javnoj zelenoj površini.

Zašto sam ja sada iznela sve ove podatke? Složićete se da održavanje komunalnog reda, biće mnogo bolje sa većim brojem zaposlenih, naročito uzimajući u obzir da Niš ima pet gradskih opština koje nisu jedinice lokalne samouprave i da će praktično grad određivati broj komunalnih milicionera prema aktuelnim potrebama.

U tom smislu će ovaj zakon mnogo pomoći i mnogo učiniti. I ostala predložena rešenja uticaće na rasterećeniji rad komunalne milicije sa jedne strane, i na bolji kvalitet života građana sa druge strane, jer će otkrivanje i sankcionisanje prekršaja komunalnog reda biti veće, ali biće veće i sprečavanje tih prekršaja i rad komunalne milicije će biti efikasniji, na primer rad u civilu po nalogu načelnika komunalne milicije, snimanje dokaza o prekršajima, zaustavljanje i pregledanje vozila, izdavanje naloga za uklanjanje bespravno parkiranih vozila i nelegalnih deponija, i to su samo neka od novih ovlašćenja budućih komunalnih milicionera.

Iz svih navedenih razloga, pozivam koleginice i kolege da podržimo ovaj predlog zakona, jer će apsolutno uticati na kvalitetniji život naših građana.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Momo Čolaković, nije tu.
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, dva su ključna razloga kako stoji u obrazloženju zbog kojih se pristupilo novom zakonu o komunalnoj miliciji. Jedan zakon je zbog same promene imena, a drugi zakon zato što, po ranijem zakonu, lokalne samouprave, odnosno opštine nisu mogle da formiraju komunalnu policiju, odnosno miliciju, iako je postojala potreba za tako nečim.

Bila je osnovna dilema koji naziv da ponese ovaj organ. Pa, vi ste nekako gledali i pokušavate da od svih ponešto preuzmete i na kraju dobijemo miks. Ova Vlada je poznata po tome, a to ne daje nikakav dobar rezultat. Možda bi najbolje bilo da se zove komunalna narodna milicija, valjda najmanje boli.

Sad kolegi Zukorliću, pa nije ni strašan taj naziv milicija. Ovde u sali nije trenutno kolega Petar Jojić, kada se zvala milicija. On je taj posao organizovao, obavljao ga. Neki građani Srbije i mesta u kome je on živeo imali su maksimalno poverenje u tu miliciju pa su ostavljali kad odlaze od svojih kuća, ostavljali su ključeve od stanova, kuća, upravo toj miliciji.

Imam osećaj, gospodine ministre, da vi i vaši saradnici, ovo se ne odnosi lično, niste znali zapravo šta hoćete da postignete ovim zakonom. Većina kolega kaže, ima mogućnost sada da i lokalne samouprave, tj. opštine uvedu komunalnu miliciju. Od 29 gradova komunalnu policiju osam gradova nije imalo uopšte i posle deset godina primene ovog zakona, ne znam status Bora, on je nedavno dobio status grada, pa možda iz tih razloga nije mogao ni da ima komunalnu policiju. U to vreme komunalnu policiju tri grada nisu uopšte dostavila izveštaj. Jel to moguće? Jel to jedna ozbiljnost. O tom uređenom sistemu mi želimo malo i da govorimo.

Drugo, kada kažete uniforma. Odluku o izgledu, boji i oznakama donosiće lokalne samouprave. Ja mogu samo da zamislim našto će to ličiti, naravno uz saglasnost Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, mogu da zamislim našta će to da liči. Drugo, tri policajca, tri lokalna milicionara, odnosno komunalna, šta oni mogu da urade?

Ima ovde jedan problem. Ovo ne bi trebalo gledati sa aspekta represije, nego pre svega preventivno. Koliko su lokalne samouprave, i kolege su ovde iznosile koji problemi stoje u lokalnim samoupravama? Koliko lokalne samouprave, odnosno njihovi izabrani kadrovi imaju potencijala i mogućnosti da doprinesu rešenju ovih problema?

Gospodine ministre, vi ste bili u jednoj lokalnoj samoupravi, čije ime neću sada da kažem, i vi kao ministarstvo uradili ste dosta. Neki objekti su posle toga procvetali, videlo se prisustvo. A šta su ljudi koji su ostali tamo da vode tu lokalnu zajednicu, šta su oni dalje uradili? Pa su posle imali potrebu da vas posete u Beogradu. Jel se problem razrešio? Nije. Tako se problem neće razrešiti ni sa uvođenjem, odnosno ostavljanjem mogućnosti da lokalne samouprave imaju svoje komunalne milicije. Znači, taj problem ni izbliza se neće rešiti na taj način.

Posao uniformi. Nama je to neprihvatljivo, odnosno mogu da obavljaju i bez uniforme uz posebnu saglasnost načelnika komunalne policije. U malim mestima se svi poznaju, i znaju da je neko komunalni policajac ili da nije. Šta treba da očekujemo komunalne milicionare i u sobama? Šta to vi hoćete da kažete? I gospodine Mogiću, znate da su vam na tim javnim slušanjima ili kako se to sada moderno i popularno kaže, a za nas je najbitnije da određeni zakon dođe u proceduru na taj način što ga je određena komisija radila, nadležna ministarstva, ponekad je potrebno više da daju saglasnost odbori, i ono što dođe u skupštinsku proceduru.

Javna slušanja, javna predavanja i ostalo, za nas to nije toliko bitno. Ali, koliko se prihvatilo tih sugestija koje su vama na tim javnim slušanjima. Obratio sam se vama zato što ste vi redovnije pratilo to, pretpostavljam. Ministar dođe kada su ta javna predavanja ili slušanja, otvori taj skup, i onda zbog nekih obaveza ode dalje, vi ostajete. Koliko se prihvati tih sugestija?

Ovde otprilike komunalni milicionar može da prisustvuje, odnosno da omogući lokalnom preduzeću vodovod, kanalizacija ili druga komunalna aktivnost da se naplate potraživanja od građanina uz pomoć lokalnog milicionara. Zar su malo tzv. javni izvršitelji koji oguliše građane Srbije, sada to treba da rade i uz pomoć komunalne milicije.

Vi znate da u početku, i možda je to DS uvela tu komunalnu policiju da bi zaposlila svoje aktivne ili interesantne kadrove. Ali vi se niste odrekli toga. Vi ste nastavili, prihvatili to. Evo sada malo to modernizujete još. To nema nikakav rezultat. A u početku, naprotiv, vrlo negativna reakcija građana Srbije je bila na te komunalne policajce. Ne kažem uvek da je ona bila potpuno opravdana. Niste vi razumeli kolegu Nemanju Šarovića kada je on rekao, koji ljudi se pojavljuju tamo kada prodaju, oni dođu pod udar komunalne policije. Niko to ne opravdava, nego govorimo samo kakva je situacija.

Kada ste rekli 40.000 nepropisno parkiranih vozila itd. Ja ne mislim na vozača koji je parkirao na tramvajskim šinama, ne mislim na vozača koji je parkirao na zelenoj površini, ili na ulazu, ali mislim na one koji nemaju druge mogućnosti. Zar ne sagledamo situaciju, pa tu preventivno rešavamo, pa tek onda ako nam bude zatrebala ta komunalna policija, ili neki drugi represivni organ da ga uvedemo.

Znači, treba napraviti analizu zbog čega nešto što jeste, jeste tako. Postoji mogućnost da komunalni milicionar zaustavlja sad i vozila. Vi kažete da li vozi komunalnu, građevinsku ili neku drugu u otpad, pa gde će to deponovati i slično, u jednom danu od Loznice do LJubovije 70, 75 kilometara, šest patrola pogranične redovne policije je zaustavilo mene i nije problem, pošten čoveka i ne treba da ima tu nikakav problem, a šest puta neko kada zaustavi uzme neko vreme i samo je trebao još jedan komunalni milicionar u nekoj šarenoj ili nekoj drugoj uniformi da zaustavi, ne mene, nego bilo kojeg čoveka.

Na šta će to ličiti sutra kada bude takva situacija? Vi ostavljate mogućnost ili jeste ili nije, ili ima potrebe za nečim ili nema.

I, nije tako davno bilo kada su komunalni policajci privodili građane koji nisu imali bus-plus karticu i nisu hteli da napuste vozilo ili kada je čovek posle sukoba sa komunalnom policijom imao infarkt i okončao svoj život.

Trebali ste izvršili analizu već postojećeg stanja, videti šta može da se učini bez ove represivne mere, pa onda pristupiti ovim izmenama. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Periću.
Kolega Markoviću, da li želite repliku? (Da)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jako kratko predsedavajući.

Dve stvari su ovde dovedene u pitanje. Meni je drago što je prethodni govornik priznao da je, i to je sam rekao da je Đilas pokušao svojevremeno od komunalne policije da napravi partijsku vojsku, ali ovo što ne mogu da prihvatim, to je što je rekao da smo mi to nastavili.

Iznosio sam podatak i želim zbog građana da iznesem, dakle SNS od trenutka kada je preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu je zaposlila, odnosno grad Beograd je primio 10 komunalnih policajaca. Kakva partijska vojska, 10 policajaca je primljeno u radni odnos od kako je SNS na vlasti u Beogradu.

Podatak koji ide tome u prilog je da u ovom trenutku u Beogradu postoji oko 360 komunalnih policajaca, a realna potreba je za oko 1000, i to kao minimalna cifra 1000. Pa, da smo hteli da stvaramo partijsku vojsku, pa valjda bi zaposlili do sada više ljudi.

Čuli smo kako nismo znali šta tačno želimo da postignemo ovim zakonom. Jasno smo znali šta želimo da postignemo ovim zakonom, a to je komunalni red. Dakle, hoćemo komunalni red, hoćemo uređen sistem, hoćemo da se spreči i sankcioniše komunalni nered i haos! To je ono što je osnovni cilj ovog zakona! Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Periću, da li želite repliku? (Da)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja se nisam obraćao kolegi Markoviću. Naravno, znamo kad je donet ovaj zakon, kad je prvi put uvedena ta komunalna policija i kako je ona funkcionisala. Ja sam ovde želeo neke dileme koje ima Srpska radikalna stranka, pre svega koje izviru iz potrebe građana Srbije, da podelim sa nadležnim ministrom, da vidim šta on misli i da ukažemo na to. Mi imamo i neke amandmanske intervencije i one su vrlo stručno i detaljno objašnjene. To ćemo da iznesemo kad bude rasprava u pojedinostima, da se to vidi, postoji li mogućnost da se reši, ako se već pristupa određenom načinu rešenja problema.

To ko će se zapošljavati i kako, nama je to potpuno jasno. Vidimo mi iz drugih radnih mesta ko se zapošljava i kako se zapošljava. I vrlo često ministri ovde kažu da nema ograničenja u zapošljavanju, da oni kad god imaju potrebu, kad postoje kvalitetni stručni kadrovi da mogu da se zaposle. A u toku jučerašnjeg dana ministar za prosvetu je rekao da nemaju skoro nikakvu informativnu službu gde bi mogli da se afirmišu izuzetno dobri uspesi naših učenika i studenata na međunarodnim takmičenjima. I nije tačno da nema zapošljavanja. Ima ga, ali ono je kontrolisano i ono ide isključivo preko ispostava Srpske napredne stranke ili drugih stranaka koje čine tu vlast. Hoćete li sigurno zaposliti u nekoj lokalnoj samoupravi, ne vi, valjda će odlučivati te lokalne samouprave, ali tamo u mestima gde bude potrebno, gde na osnovu ovog zakona lokalne samouprave budu stekle uslove i dobile mogućnost da zapošljavaju, zaposliti najboljeg komunalnog milicionara ili će tu biti istaknuti aktivista Srpske napredne stranke ili neke druge stranke koja podržava vlast. To je bilo do sada, to će biti i u budućnosti.

Odavno mi, odnosno režim, i pre vas i vi, vodite isključivo, ne mogu reći negativnu tu kadrovsku selekciju, ali ona je prisutna. Znači, potrebno je biti član Srpske napredne stranke.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Markoviću, želite repliku?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja ne znam, predsedavajući, po kom osnovu ste dali sada prethodnom govorniku repliku, jer ja nisam pomenuo ni njegovu poslaničku grupu, ni njega lično, samo sam odgovorio na neke nedoumice koje očigledno i dalje postoje.

Dakle, kada je reč o zapošljavanju, ja stvarno nemam nameru da ponavljam po treći put - Srpska napredna stranka nikog nije zaposlila, 10 komunalnih policajaca je primljeno za godina koliko već Srpska napredna stranka upravlja Beogradom. Dakle, nema govora ni o kakvom zapošljavanju, ni o kakvoj partijskoj vojsci.

Kada je reč o budućem zapošljavanju, naravno da će biti. Ovim zakonom stvaramo pretpostavke da dođe do tog budućeg zapošljavanja, jer Beogradu treba veći broj komunalnih policajaca i tu ništa nije sporno. Treba hiljadu, a imamo 300 i nešto.

Kriterijumi za zapošljavanje su nešto drugo i oni su pooštreni upravo ovim zakonom. Dakle, do sad su bili slabiji kriterijumi, ako tako mogu da kažem, a upravo sada ovim zakonom pooštravamo kriterijume i uvodimo određene novine u tom smislu.

Kad je reč o zapošljavanju na nekim drugim nivoima itd, konkretno, spomenuta je prosveta. Pre neki dan smo ovde raspravljali o Zakonu o nauci i istraživanju i taksativno smo čitali koliko država, ne mogu da kažem zapošljava, ali uzima u neku vrstu radnog odnosa upravo naučne istraživače. I upravo smo izneli podatke koliko ljudi kojima je to možda i jedini izvor prihoda je, na neki način, zaposleno u svojstvu naučnih istraživača. I ako želite da kažete da je to loše, ja ne mogu da se složim sa tim. Ako želite da kažete da je loše što 12 i po hiljada trenutno ima naučnih istraživača koji su na neki način finansirani od države, da li kroz projektno finansiranje, da li preko Ministarstva prosvete, ja ne mogu da se složim s tim. Ja mislim da je dobro.