Dvanaesto vanredno zasedanje , 27.06.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

3. dan rada

27.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se.

Javio sam se zbog pominjanja SPS i podrške koju je SPS davala raznim vladama, između ostalog, bili smo i u Vladi u kojoj je sa nama bila i SRS, pa tu nisam čuo da je pomenuto, iako je to bila uspešna Vlada.

(Milorad Mirčić: Rekao je.)

Pa nije rekao, ali u svakom slučaju mi nemamo ničega ni da se stidimo, a možemo da se osvrnemo unazad i da potpuno svesni svega onoga što se dešavalo prihvatimo i ono što je bilo dobro i ono što je bilo loše, ali ukazivanje na pljačkaški Zakon o privatizaciji i vezivanje za SPS je stvarno besramno.

Besramno zbog toga što je upravo SPS bila protiv tog zakona i upravo zbog toga što su poslanici SPS glasali protiv tog zakona i zbog toga što smo bili, ako ništa drugo, onda taoci tog zakona, a da ne govorimo o svemu onome što je trpela i SPS i njeni članovi kroz pogrom, katarzu i sve ostalo kroz šta smo prolazili. Prema tome, to je trebalo, ako ništa drugo, zbog građana barem iskreno reći.

Imajući u vidu da sam pomenut i u prethodnom govoru prethodnog govornika, moram samo da skrenem pažnju zbog javnosti, uvažena predsednice, da je veoma bitno da se izbegne ovaj politički egzibicionizam, koji je ovde sve vreme prisutan, a ne znam zbog čega?

Evo samo nekoliko razloga zašto to ističem. Prvo, službena radnja se preduzima od svakog službenog lica, naročito ovlašćenog službenog lica, bez obzira da li je u uniformi ili nije u uniformi. Može da bude i u civilu, a dužan je da preduzme službenu radnju, ne vidim šta u tome ima loše, odnosno šta je to što je protivpravno.

Drugo, nije komunalna policija JP „Srbija putevi“ ili „Beograd put“ da krpi asfaltne rupe, odnosno pokriva asfaltnim zastorom. Jasno su definisana ovlašćenja komunalne policije, pa vas molim da kritiku zarad kritike i želje da neko bude kritičan izbegnemo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Zadatak poslanika je da kritikuju, to nam je osnovni zadatak, i da kontrolišemo rad vlasti. Ništa se nije strašno desilo zbog nečije diskusije.
Da li se još neko od ovlašćenih javlja za reč? (Da)
(Nemanja Šarović: Replika.)
Ne, nije bilo osnova.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre svega želim da istaknem zadovoljstvo što u dosadašnjem toku rasprave nismo čuli ni jednu jedinu zamerku, kada je reč o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji.

Dakle, osnovni cilj ovog zakona jeste uvođenje komunalnog reda u gradovima i opštinama u Srbiji. U toku primene dosadašnjeg Zakona o komunalnoj policiji uočili smo brojne nedostatke i nemogućnosti da se u praksi efikasno zaštite građani od bahatosti svake vrste, bilo da je reč o nelegalnoj gradnji, bilo da je reč o bacanju smeća i otpada na mestima koja nisu predviđena za to, bilo da je reč o nepropisnom parkiranju, glasnoj muzici ili bilo kom drugom nepoštovanju komunalnog reda i pravila.

Čuli smo neke paušalne ocene. Imali smo i neke neprimerene izjave, o tome ćemo nešto kasnije, ali ono što je suština, to je da ovim zakonom otklanjamo sve ove nedostatke i uspostavljamo jedan savremen, funkcionalan i efikasan sistem čuvanja komunalnog reda u Srbiji i unapređujemo kvalitet života građana Srbije. Dakle, u svakoj opštini, u svakom gradu.

Da krenemo redom. Ovim zakonom se omogućava obrazovanje komunalne milicije na nivou opštine ili grada kao jedinice lokalne samouprave. Dakle, svaka opština ili grad će moći da u okviru sopstvene opštinske ili gradske uprave oformi komunalnu miliciju. S tim u vezi, ukida se dosadašnje ograničenje jedan milicioner na 5.000 stanovnika. Dakle, to je benefit, kako za velike gradove i opštine, ovde prvenstveno mislim na Beograd, koji je i inicijator ovog zakona, ali je to benefit i za opštine sa malim brojem stanovnika. Veliki gradovi i opštine će moći da imaju veći broj komunalnih milicionera, što do sada nije bio slučaj, čime će se povećati direktno efikasnost delatnosti, a manje jedinice lokalne samouprave, koje do sada nisu mogle da ostvare ovo pravo, sada će moći da obrazuju komunalnu miliciju.

Zašto apostrofiram Beograd? Zato što je Beograd do sada imao nešto preko 300 komunalnih policajaca. Svako će se složiti da je to apsolutno malo i nedovoljno da se otklone svi komunalni problemi sa kojima se suočava grad od dva miliona stanovnika. Apsolutno je bilo nemoguće otkloniti svaki komunalni problem sa ovako malim brojem komunalnih policajaca. Zato je dobro što se ukida sada ovo ograničenje. Opet ponavljam, dobro za velike gradove, za velike opštine, za grad Beograd, ali je dobro i za male opštine, odnosno opštine sa malim brojem stanovnika.

Dalje, omogućava se formiranje zajedničke službe komunalne milicije od strane jedinica lokalne samouprave. Dakle, stvaramo mogućnost da se zaključi sporazum više jedinica lokalne samouprave o formiranju zajedničke službe, što će značajno doprineti racionalizaciji, pod broj jedan, efikasnosti, pod broj dva, ali i ekonomičnost.

Pooštravaju se kriterijumi za zapošljavanje komunalnih milicionara. Dakle, sistem odabira kandidata za obavljanje poslova komunalnog milicionara od sada podrazumeva da, pored ispunjenih uslova poput psihofizičke sposobnosti, stečenog obrazovanja, položenog odgovarajućeg ispita, sada postoji uslov da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje ovih poslova. To znači da se neće desiti da neko zasnuje radni odnos za koga se utvrdi da se protiv njega vodi nekakav postupak po službenoj dužnosti, ili da ima već odgovarajuću pravosnažnu presudu.

Dalje, uvodi se i novina, a to je rad u civilu. O tome smo dosta već raspravljali. Ovo podrazumeva rad u civilu isključivo i izuzetno po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije, i to za određene slučajeve u određenim oblastima, kao što su bespravno zauzeće javne površine, nelegalna prodaja, nelegalni taksi prevoz, i slično. Ovo će značajno doprineti efikasnijem radu komunalnih milicionara u pogledu suzbijanja i sankcionisanja navedenih prekršaja.

Dakle, šta hoću da kažem, kada je reč o ovome? U dosadašnjoj praksi, rad u uniformi se pokazao nedovoljno efikasnim, jer se prekršioci uočavanjem obeleženih vozila i milicionara na terenu udaljavaju sa lica mesta. Dakle, sada će to raditi ljudi u civilu i samim tim efikasno sprečiti ovakve pojave o kojima smo govorili.

Ono što je jako važno, uspostavlja se i unutrašnja kontrola kao posebna organizaciona jedinica u sastavu komunalne milicije, a koja za cilj ima unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionara i svih drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji. Sve ovo doprinosi konačnom uspostavljanju komunalnog reda u Srbiji i stvaranju efikasnog sistema u kome će se tačno znati ko je za šta odgovoran, ko šta radi, a najveći benefit od ovoga upravo će imati građani Srbije.

Poštovanje komunalnog reda i povećanje bezbednosti građana je nešto što je veoma značajno i što direktno utiče na kvalitet života građana, kako u prestonici tako i u svim ostalim opštinama.

Imali smo jednu kontradiktornost, a to je da se s jedne strane konstatuje veliki broj komunalnih problema u Beogradu, a s druge strane se kritikuje davanje većih ovlašćenja komunalnim milicionarima. Kaže – šire se ovlašćenja. Naravno, da širimo ovlašćenja, naravno da je dobro što će komunalni milicionari imati veća ovlašćenja i što ćemo imati veći broj komunalnih milicionara. Da smo imali veći broj komunalnih milicionara, možda se ne bi desilo ovo u Borči što se desilo – zatrpani kanali, zatrpani odvodi, baca ko kako stigne razni otpad. Da smo imali veći broj komunalnih milicionara upravo u tim prigradskim opštinama, možda bismo sprečili, ne tvrdim da bi, ove scenarije koje smo imali pre nekoliko dana.

Naravno da želimo komunalni red, naravno da želimo veća ovlašćenja komunalnih milicionara. Sve to doprinosi efikasnijoj borbi protiv svih ovih vidova komunalnog nereda.

Zakonom o policiji je izričito omogućeno da termin policija mogu da koriste samo Vojska i policija. Dakle, i tu prosto nema ništa sporno. Otuda ova terminološka promena i otuda uvođenje ovog termina milicija.

Želeo bih zbog građana da razjasnim neke nedoumice. Hajde jednom za svagda da naglasimo, kada je reč o komunalnoj miliciji, nema upotrebe vatrenog oružja. Ovo, sada gledam u neke poslanike, ali ovo nikom od vas nije upućeno lično, nego u javnosti je postojala jedna nedoumica, neko je pokušao da kaže kako će komunalna milicija imati vatreno oružje itd. Dakle, nema vatrenog oružja. Komunalni milicionari će imati lisice, palicu, sprej. Ništa više. Vršiće asistenciju redovnoj policiji. Dakle, nema nikakvog vatrenog oružja.

Još jedna stvar, Zakon o komunalnoj policiji je donesen pre 10 godina. Donela ga je jedna druga Vlada. Donela ga je Vlada DS, a u vreme kada je Đilas bio gradonačelnik. Sve optužbe, svi pokušaji da se na neki način SNS prikači ta odgovornost kako pokušavamo da napravimo partijsku vojsku ili kako je ovo vid stranačkog zapošljavanja, a postoje dežurni stručnjaci koji su se oglasili u medijima kada je reč o ovoj temi, kako je ovo, ne znam, represija, kako je ovo novo aparat prinude itd, kako je ovo stranačko zapošljavanje, želim da kažem da SNS, od kako je preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu, zaposleno je svega 10 komunalnih policajaca, svega 10, i to govori u prilog tome da ovde nema nikakve partijske vojske. Ne sporim da je to možda bio cilj Draganu Đilasu, dok je bio gradonačelnik, da napravi partijsku vojsku. Zapravo sam siguran u to. Ovaj podatak govori u prilog u tome da nema nikakvog stranačkog zapošljavanja. Deset komunalnih policajaca smo zaposlili od kako je SNS preuzela odgovornost za vršenje vlasti u gradu Beogradu.

Imamo jednu vrlo malicioznu i tendencioznu izjavu onog bivšeg Poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića, koji je tvitovao, pa kaže – komunalna policija ubuduće će ponovo biti milicija, dobiće pravo da deluje i bez uniformi, sledeća ideja biće tajna komunalna policija. To kaže Rodoljub Šabić. Pokušao je da bude duhovit, ali ovo je jedan pokušaj da se unese zabuna u javnost, pokušaj da se uvede panika i pokušaj da se vlast prikaže kao autoritarna itd. Na svu sreću, takvi pokušaji im neće proći za rukom.

Ono što želim da kažem jeste da ovaj zakon nalikuje na slične zakone u Evropi i sadrži slična rešenja kao i u mnogim zemljama EU.

Na samom kraju želeo bih da podelim sa vama jednu lepu vest, dobru vest za Srbiju i da čestitam građanima Srbije otvaranje Poglavlje 9 u pregovorima o članstvu u EU. Poglavlje 9 o finansijskim uslugama i mislim da je to još jedna potvrda da je Srbija na dobrom putu i da Srbija ide napred onim putem koji je zacrtao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije.

Iz svih ovih razloga, želim da pružim snažnu podršku Predlogu zakona. Poslanička grupa SNS će u danu za glasanje glasati za ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prelazimo na listu.
Prvi na listi je Jahja Fehratović. Izvolite poslaniče.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, jedan je od važnijih zakona Zakon o komunalnoj miliciji, koji donosimo u ovom zasedanju i nadamo se da će on doprineti da mnoge stvari koje do sada ne funkcioniraju, pogotovu u lokalnim sredinama koje nisu blizu centralnim vlastima, da mnogo što šta krene u boljem pravcu.

Međutim, imajući iskustva kakva mi imamo iz Sandžaka, vrlo ozbiljno se pitamo kako će to doprineti rešavanju nekih od gorućih problema.

Komunalna milicija ima svoje nadležnosti koje su definirane zakonom i koje će u mnogome da pospeše organizirani otpor mnogim stvarima koje nisu baš ovoga momenta na zavidnom nivou.

Međutim, postoje stvari koje oni ne mogu sami rešiti, a tiču se organizacije lokalnih i izvršnih vlasti u pogledu, recimo, hajde da kažem otvoreno, deponija koje nisu baš adekvatne.

Recimo, u našem Sandžaku imate jako lošu situaciju kada je u pitanju deponija koja opslužuje Novi Pazar, koja je u jednom zaista kvalitetnom, ekološkom delu, zbog toga što ta deponija nije kako treba urađena, a u potpunosti devastirana. Zatim, Sjenica koja ima deponiju u blizini Zlatara, dakle jedne prelepe planine. Prijepolje koje ima deponiju pored reke Lima. Priboj isto tako. Dakle, to su ključni problemi. To je nešto što u ovom trenutku se mora nekako napravi sistem da ono što su ovlasti komunalne policije bude zaista na nivou da im zaista organizaciono lokalne vlasti uz podršku i pomoć državnih vlasti daju puni kapacitet da mogu raditi, obnašati svoj posao onako kako treba, a posebno što imamo situacije da su naša komunalna preduzeća jako loše opremljena.

Recimo, ja se zgrožavam time da svake zime se desi da so posipa sa nekih prikolica, da mi još uvek nemamo kvalitetna vozila kojima se to može valjano raditi. U takvim situacijama komunalni policajci su nemoćni.

S druge strane, ovaj član 5, koji je takođe važan kada je u pitanju angažiranost komunalne milicije u hitnim situacijama i elementarnim nepogodama. Svi se ovde dobro sećamo požara koji su prethodne godine odneli nekoliko života u Novom Pazaru i što je još grđe, scene požara se nastavljaju i prije nekoliko dana ili nedelju, dve, imali smo takođe požar u kojem je otišla ili izgorela u potpunosti jedna porodična kuća.

Tu još uvek, pored obećanja ministarstava, pored obećanja ministra unutrašnjih poslova, nismo iznašli pravo rešenje da se osposobe vatrogasne jedinice da mogu adekvatno odgovoriti svim tim izazovima. Kako će onda komunalna milicija doprinositi da se to sve umanji, posledice takvih događanja, ukoliko još uvek nemamo opremljene sve one primarne institucije koje se trebaju baviti tim poslovima?

Naravno, druge elementarne stvari kojima se bave, nadležnosti koje dobijaju komunalni policajci su korektne i u mnogo čemu će doprineti da se poveća svest običnog čoveka da se malo više povede računa o zaštiti životne sredine, o uređenosti prostora i na koncu da se sve to dovede u neki sklad.

Međutim, da bismo to tražili od građana, moramo im obezbediti elementarne uvjete na osnovu kojih možemo od njih zahtevati da poštivaju sve ono što se od njih traži i ovim zakonom i svim drugim zakonima, jer, nemoguće je da komunalni milicajci u gradu iz kog ja dolazim, obnašaju kvalitetno svoju uslugu ukoliko nemate dovoljno parking prostora, pa onda ko god stigne parkira gde god stigne, jer nije jednostavno obezbeđeno dovoljno parking mesta za svakoga i na taj način zapravo vozači ugrožavaju pešake, pešaci ugrožavaju vozače, a u tom će momentu ti komunalni policajci ili milicajci biti u vrlo nezavidnom položaju.

Kako iznaći način, time završavam, da se njima obezbede adekvatni uvjeti i mehanizmi na osnovu kojih mogu obnašati svoje poslove, na taj način da budu na opštu korist građanstvo, a da sa druge strane ne ugrožavaju niti prava ostalih građana? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Fehratoviću.
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, gospodine ministre sa saradnicima, osnovni razlog za donošenje novog Zakona o komunalnoj miliciji leži u potrebi da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama, pre svega, jer su potpuno tačno ocene da su dosadašnjim funkcionisanju opština prisutne znatne teškoće u održavanju komunalnog i drugog reda kao i o zaštiti životne sredine u celini.

Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće uvođenju komunalnog reda, a građane ćemo zaštiti od bahatosti svake vrste, nezavisno od toga da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju i deponovanju smeća van mesta koja su za to određena, nelegalnoj gradnji ili nepoštovanju drugih pravila koja uređuju ovu oblast.

Obrazovanjem komunalne milicije u skladu sa ovim zakonom opštinama se obezbeđuje da u saradnji sa policijom i drugim subjektima preuzmu i realizuju sopstvenim deo odgovornosti i time stvore sve uslove za bezbedno i uređeno okruženje svojih stanovnika.

Ono što je od posebne važnosti jeste cilj kojim se teži da komunalna milicija svojim delovanje i izvršavanjem zadatih poslova, pre svega preventivnim radom, pomogne da se smanje i kontrolišu negativni uticaji i rizici u odnosu na životnu sredinu. Briga o životnoj sredini je sa gledišta nas iz SNS prioritet od visokog značaja. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan je faktor za nivo života stanovništva.

U ostvarenju prioriteta značajnu ulogu imaće upravo komunalna milicija koja mora uspostaviti tesnu vezu sa građanima, sa običnim ljudima i koja će dokazati da ona postoji da brine o tome da se život svakog čoveka odvija u uređenom komunalnom okruženju i zaštićenoj životnoj sredini.

Preduslovi za ostvarenje ovog cilja sadržani su u Predlogu ovog zakona rešenjima počev od obrazovanja komunalne milicije, sve do unutrašnje kontrole kao posebne organizacione jedinice.

Modifikovano rešenje sa bitnom dopunom zaustavljanja vozila po kojem je komunalni milicionar ovlašćenje da zaustavi vozilo zatečeno u kršenju propisa, da izvrši pregled vozila i lica i predmeta zatečenih u vozilu primenjivaće se najčešće kod neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta, otpada i drugog materijala i daće za rezultat da se smanji broj divljih deponija, ali i spreči nelegalan prevoz posebno opasnog otpada.

Isto tako, zaustavljanje i kontrola nelegalnih taksi vozila doprineće u borbi protiv sive ekonomije koja je takođe prioritet, nadam se, svih nas. Dok će kontrolisani rad u civili sprečiti bespravno zauzeće javne površine, nelegalne prodaje, kao i buke u ugostiteljskim objektima.

Mogućnost obrazovanja komunalne milicije na nivou opština je dobrodošlo rešenje za nas koji dolazimo iz manjih jedinica lokalnih samouprava, a kojima je stalo do komunalnog reda i zaštite životne sredine, ljudi i dobara.

Brojne su lokalne samouprave, koje na svojim teritorijama imaju u vlasništvu spomenike, pejzažne arhitekture, vrtne arhitekture, prelepe parkovske i javne, zelene i rekreacione površine, kod kojih usled nedostatka komunalne milicije, komunalni red nikada nije uspostavljen, a kamoli kontrolisan.

Briga o njima je neadekvatna i najčešće prepuštena lokalnim komunalcima, bez praćenja i kontrole, pa su tako značajni objekti, u većini slučajeva, zapušteni i zaboravljeni i često služe za odlaganje smeća i otpada.

Park u Novom Kneževcu, iz kojeg dolazim, zbog svoje vrednosti stavljen je pod zaštitu države još 1975. godine, kao spomenik vrtne arhitekture. Nakon izvršene revizije prirodnih vrednosti, proglašene još 1990. godine, kao spomenik pejzažne arhitekture, pod imenom „Stari park“ prostire se na površini, od skoro 10 hektara. NJegov nastanak vezan je za period od 1793. do 1804. godine, nesporna je vrednost „Starog parka“ u Novom Kneževcu, a na sreću svih nas ovakvi primeri postoje i u drugim lokalnim samoupravama širom Srbije.

Komunalni red na tim objektima mogu sačuvati samo pripadnici komunalne milicije, primenjujući upravo odredbe ovog Predloga zakona. Oni koji su u Vojvodini sve do 2016. godine pravili partijsku vojsku od članova DS fiktivnim zapošljavanjem eko-redara, a koja je služila za perfidnu pljačku lokalnih budžeta, danas nam govore kako nemamo pravo na jednog milicionera na pet hiljada stanovnika, zapravo osporavaju pravo manjim jedinicama lokalne samouprave na obrazovanje komunalne milicije koja je više nego potrebna.

Na kraju, svakako da ovaj Predlog zakona o komunalnoj miliciji u predloženom tekstu treba podržati, pri čemu zaista mislim da će se njegovom primenom u svim jedinicama lokalnih samouprava, gradova i opština obezbediti komunalni i drugi red, a time i uređeno životno okruženje, koje zaslužujemo. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jančiću.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislio sam da je ovo veoma važna debata, posebno za naše političke protivnike, koji ni danas nisu tu. Direktiva njihove stranke glasi da više ni na odborima, a ni u Narodnoj skupštini ne mogu da vode dijalog sa vladajućim strankama.

Neko ko se žali i suze roni do Evrope, do Brisela, ko lobira o tome da u ovoj Skupštini ne postoji dijalog, danas ponovo nije tu. Posebno je značajno reći da, recimo DS izda nalog svojim poslanicima da ne mogu prisustvovati sednicama i da ne mogu prisustvovati sednicama odbora i da će zbog toga biti kažnjeni. Kakva je to stranka koja zabrani svojim članovima da vode dijalog sa političkim protivnicima? Da li ona sebe može smatrati demokratskom?

Da bi stranke bile demokratske, one moraju biti demokratske iznutra. Tužna je ova DS koja danas nije tu. Ovo je bila njihova tema, oni su uveli komunalnu policiju, danas su trebali biti ovde. Oni su danas živi dokaz da se DS, još samo zove demokratska i da to odavno nije. Ja nisam protiv DS, ja sam protiv onoga šta je ona postala i danas to i vidimo.

Dame i gospodo narodni poslanici, pročitao sam pažljivo ovaj zakon, komunalna milicija, Boga mi mnogima od poljoprivrednika ona neće biti mila, teško će prevaljivati preko jezika milicija. Naime, iz nekih ranijih iskustava ne bih voleo da se komunalna milicija pretvori u progon i progonitelje seljaka koji prodaju lubenice i paprike. Nadam se da će komunalna policija biti ravnomerno raspoređena između gradova i prigradskih mesta, odnosno sela, da neće biti grupisana u gradu, a mogu da se kladim da će komunalna milicija biti pretežno u gradu, gotovo u 100% sastavu.

Zašto to kažem? Mislim da na selu ima daleko više posle. Divlje deponije su obično na selu, zakopava se i baca sve i svašta. To bitno ugrožava zdravlje ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljišta. Zato mislim da u nekim pravilnicima mora da se napravi raspored srazmerno teritoriji jedne opštine i mesnih zajednica, odnosno sela u tim gradovima, odnosno u tim lokalnim samoupravama. Ne može svako sebi da napravi put, ne može svako sebi da sadi i da se stara o zelenilu. Ne može svako sebi da skuplja smeće i da pravi sebi deponiju. Zato se narod udružuje u komunalne uprave u opštine, gradove, pa i u državu.

Narod bira na lokalnim i gradskim izborima. Bira predstavnike koji će se starati o tome. Oni zapošljavaju druge ljude i svi zajedno imaju plate. To bi trebali da rade kvalitetno u korist svih stanovnika. Recimo, na selu bi trebali da kontrolišu uzurpirane površine pored puta, gde je obično bačeno smeće ili poorano. Danas ptičica nema gde da sleti. Divljač je ugrožena. Zato što su uzurpirane pored puta, posebno u Vojvodini ogromne površine. Ili su uzorane ili su pokrivene smećem i više divljač nema gde da boravi.

Takođe, te uzurpirane površine da se uzurpiraju u Evropi, kazne bi bile astronomske. Kod nas je to dozvoljeno. Pošto je jedan od zadataka komunalne milicije, koliko vidim i kontrola zemljišta i puteva, ja bih voleo da se ta komunalna milicija rasporedi i po selima, srazmerno površini, a ne samo da vreba prekršioce koji na ovaj ili onaj način to moraju ili ne moraju. Znam i naš narod. Naš narod hoće pošteno, ali malo preko veze. To malo preko veze, baš i nije pošteno. Naš narod bi sve po redu, ali bi i malo preko reda.

Po lokalnim samoupravama i gradovima, komunalna policija bi mogla da se stara malo i o tome, ali pretežno treba da se stara i o vlastima. Nemoj da nam se desi opet neki lokalni ili gradski kabadahija, tipa Đilasa, zauzme deo garaže, uzme nekoliko parking mesta u javnoj garaži i proglasi to privatnom garažom, jer bože moj, on ima zmiju u džepu i neće da troši ništa od onih 500 miliona evra, nego želi da javnu garažu pretvori u privatnu i da ne vadi za to novac. On od svog bogatstva ima samo strah da ga ne izgubi.

Zato, ne bih želeo da se takva komunalna milicija pojavi, kakvu je policiju imao Dragan Đilas. Hvala.