Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Neverovatno, štitićemo budžet Republike Srbije, svakako, budžetom treba raspolagati pažnjom dobrog domaćina, ali je to nemoguće obrazlagati na ovaj način. Nećemo vraćati izvršitelje u sudu zato što ćemo na taj način zaštititi budžet. To jednostavno nije rešenje i molim vas, ko govori o podrivanju pravnog sistema, ko poziva na građansku neposlušnost? Nemojte da nas ni približavate nečemu takvom. Dakle, mi smo državotvorna stranka i sve ovo što radimo, radimo da pomognemo i narodu i da pomognemo i državi.

Gospođo Kuburović, u međuvremenu mi se javio, evo poruka je u telefonu, čovek koji kaže da niste u pravu kada ste rekli ono što ste mi objašnjavali ako imam neki dug infostana vidim kada dobijem račun. Da li znate šta rade? To im je zabranjeno tek pre dva, tri meseca. Vi ne platite račun za jul pre tri godine, a platili ste račun za maj ove godine i vi sledeći račun dobijate bez obaveštenja da imate dug za taj jun od pre tri godine. Da li razumete?

Ovo što sam rekla da se desi da posle tri godine, iako je zastarelost nastupila, da se nekome naplaćuje taj dug. Dakle, evo sada sam vam opisala kako se to radi.

Evo, čovek kaže da su mu od minimalne penzije 120.000 izvršitelji skinuli i ništa mu nisu ostavili od penzije, jer je tužio za neke neisplaćene zarade, pa ispostavilo se da je sud rekao da tužba nije u roku podneta, pa je morao da plati sudsku taksu i platio je na ovaj način što nisu vodili računa o visini penzije, nego su dobili da skinu 120.000 plus sve njihove troškove i oni su to lepo uradili i baš ih briga za interese građana, a mi vodimo računa i o interesu naroda i o interesu države i ne pozivamo na građansku neposlušnost. Nismo od te grupe stranaka i nemojte nam to stavljati u usta.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Ja nisam rekao da bilo ko poziva na građansku neposlušnost, nego da može da se stvori opasna posledica, a to znači da građani percipiraju sve ovo o čemu mi pričamo na pogrešan način, jer smo etiketirali, odnosno predlagači amandmana kvalifikuju javne izvršitelje u krajnje negativnom kontekstu. Kakva posledica iz toga može da proistekne? Može da proistekne posledica istog tog negativnog konteksta i od strane građana Republike Srbije. To treba u svakom slučaju izbeći.

Daleko od toga da je neko bilo šta imputirao u smislu pozivanja. Ne. Ono što se vezuje za dostavljanje, nije samo stvar izvršitelja. Da li JKP uredno dostavljaju račune, to nije stvar javnog izvršitelja. Da li JKP imaju dokaze da su račune dostavili, odnosno da ih izvršni dužnik račun primio, opet se posmatra kroz prizmu ostalih odredaba ovog zakona o kome mi razgovaramo, a to znači da ukoliko izvršni dužnik kaže – nisam primio račun, onda izjavljuje adekvatan pravni lek protiv rešenja kojim je određeno sprovođenje izvršenja i na osnovu toga čak može da se izrodi i parnica.

Prema tome, svaki izvršni dužnik ima na raspolaganju delotvorna pravna sredstva i ta delotvorna pravna sredstva uvek može da koristi i na taj način da zaštiti svoj interes. Nemojmo mešati ono što se vezuje za izvršitelje u sprovođenju izvršenja u odnosu na ono što podrazumeva procesne odredbe ovog zakona koje su vrlo dobro normirane. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je zaista neverovatno. Sada mi treba ovde da razgovaramo ne znam kakvim to biranim rečima da ne bi neko bio ozlojeđen na nekog izvršitelja.

Svi mi ovde možemo da kažemo – izvršitelji su dar božiji, izvršitelji su najbolje što se Srbija ima, a narod očima ne može da ih vidi i ne pozivamo mi nikoga da izvršitelje ni bije, ni da ih linčuje ni ne znam šta, ali mi kažemo - da, narode, izvršitelji, u pravu ste, su zlo, javni izvršitelji moraju da se ukinu, javni izvršitelji zloupotrebljavaju to što im je dato kao mogućnost da rade, javni izvršitelji pljačkaju kroz svoje naknade, kroz kamate koje ne znam ni ja kako obračunavaju i sve je to istina. Mi nemamo potrebe da govorimo na drugačiji način o tome.

E sada, kolega, ako na vas to utiče ako ja kažem da su javni izvršitelji zlo neviđeno i vi dobijete želju da izmlatite nekog javnog izvršitelja kada ga sretnete, šta ja mogu što tako utičem mojom diskusijom na vas, ali ne verujem da tako misle i ostali građani.

Već tri dana, rekla sam, nikada više zamene teza nego oko ovoga, a samo zato što nama to potvrđuje koliko smo mi u pravu i vi onda nemate argumente da se suprotstavite našim argumentima i onda kažete - kako vi tako kvalifikujete javne izvršitelje. Tačno onako kakvi jesu, tačno tako ih …

Evo kolega Milija, da li dolaze javni izvršitelji u vaša sela tamo? Čovek koji je kupio traktor, ne dobije ni obaveštenje zato što mu ne radi pošta, šta se dešava? Samo mu dođe ono od izvršitelja da mora da plati ne znam koliko sa svim njegovim silnim troškovima. Svakog pojedinačno mogu to da pitam da li mu se to dešava u mestu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo ministar, vi kao da živite izdvojeno u odnosu na ovu realnost. Da ste toliko vremena vi i vaši saradnici, evo ga gospodin Ćosić, koji je čini mi se od 2000. godine u Ministarstvu pravde, gospođa Jelena Deretić koja zaista dobro barata ovom materijom, uložili u kvalitetniji rad sudskih izvršitelja, ja mislim da ne bi bilo više nikakvih problema, a na drugi način, osim na ovo što ću ja sada iskoristiti, mi ne možemo da vam dokažemo da nismo za podrivanje sistema i bilo čega drugog. Evo, ja sada pozivam sve dužnike da ulože napor da stegnu kaiš, da izmire svoje obaveze kako ne bi došli pod udar, ponavljam, bahatih, osionih i u većini slučajeva loših javnih izvršitelja.

Vi se ovde hvalite kako ste smenili tri, četiri ili pet izvršitelja u odnosu na oko 200. Ima 217 ukupno sa tri pomoćnika koji skoro ujednačeno rade. Znate, to nije ništa.

Poštovani građani, kada god možete, kada ste u prilici da ispunite svoje obaveze, vi to uradite da bi sebe sačuvali i zaštitili.

Ja ne znam šta je tu vezivno tkivo između vas i DS, koja je prvi put uvela javne izvršitelje? Ako nije EU, ako nije neki drugi lični interes, ne znam šta bi moglo da bude da vi toliko, ja bih rekao i bezuspešno. Ovo nema utemeljenja i ovo neće dugo trajati. Potpuno je besmisleno pokušavati da u tome istrajavate.

Evo i dva amandmana koje je podneo Zaštitnik građana. Nema potrebe da govorim ovde u njegovo ime. On je tražio praktičnu stvar, a da li ste videli u njegovom izveštaju da je najviše pritužbi od strane građana koji se obraćaju Zaštitniku građana na lokalnu vlast i na javne izvršitelje? Da li znate šta je on tražio? Tražio je da, pored elektronske table, ostane i ona tabla u sudu. Sve ono što se izneli kao nedostatak te table, tačno je, ali ja ću navesti nekoliko sela – Gornje Košlje, Gornja Komarica, Gornje Kominjenje, Gornji Konjuci, Gornji Kordinci. Da li ti ljudi imaju ikakvog dodira i da li mogu da pročitaju na oglasnoj tabli da javni izvršitelj postupa po njihovom predmetu?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, izvršitelji, sama reč "izvršitelji" znači da oni izvršavaju nešto za čega poseduju nalog, odnosno da izvršavaju ono što je prethodno sud odredio.

Ja uporno hoću da vam kažem da sudski izvršitelji i sudovi nisu svetinja, da sudovi greše i za te greške sudije ne odgovaraju. To je po zakonu. Za bilo koju odluku koju donese sud, sudija ne snosi nikakvu odgovornost. Izvršitelj snosi. Osim što im smanjujemo tarifu i zaoštravamo neke odnose u izvršenju, ništa drugo se ovde ne radi.

Nisu opasni izvršitelji po građane. Nisu opasni zakoni po građane. Opasni su sudovi i sudije. Ako sudija donese odluku i rešenje o izvršenju, izvršitelj to izvršava. I zato reč izvršitelj znači da on samo vrši nešto što je neko drugi prethodno odlučio. Zato su, po meni, argumenti da probleme treba tražiti u pravosudnim, odnosno sudskim odlukama, a ne samo kod izvršitelja.

Niko ne voli izvršitelje, tu možemo da se složimo. Ali, oni samo dolaze na kraju. Prethodno je neko drugi odlučio da se neka imovina podvrgne prodaji, da se namiri poverilac, itd. To ne rade izvršitelji. To rade sudovi. Hvala.