Petnaesto vanredno zasedanje , 25.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

4. dan rada

25.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Već drugog dana rasprave u pojedinostima, gospođo Kuburović, pokušavamo da objasnimo građanima da vi niste u pravu kada kažete da ono za šta se zalaže SRS, a to je da se ovaj posao vrati sudovima i sudskim izvršiteljima, nije dobar i efikasan. Građani moraju da znaju, a mi sada, evo, kako ste vi vršili edukaciju kao pomoćnik ministra 2014, 2015. i 2016. godine, izvršitelja i bili na čelu komisije koja je birala izvršitelje, učestvovali u izradi zakona, vi ste bili osoba koja je učestvovala u izradi pravilnika o njihovom kodeksu ponašanja. Kakav je pravilnik i kakav je kodeks vidimo na grbači građana od strane te mafijaške klike.

Sada je pokušala koleginica, odnosno objasnila je građanima i dala taj primer, juče kolega Mirčić, da objasnimo da je ogromna razlika, jer kada se vodi neki sudski spor, postoji teret dokazivanja za nešto što vi nekome dugujete, zbog čega je to tako, da li je to baš taj dug, kako je taj dug nastao, da li on može da se umanji, da se ospori, a sada, od 2011. godine, od kako postoje ovi javni izvršitelji, građani ništa ne mogu osim da čekaju kad će da im se oduzme penzija, plata i moraju da plate.

Jer, na osnovu verodostojne isprave, kako se zove taj nalog koji oni dobijaju od Elektrodistribucije, u Beogradu od Infostana, preduzeća za komunalne usluge u mom gradu itd, oni uopšte, iako imaju mogućnost da izraze taj prigovor u roku od osam dana, zapravo i nemaju tu mogućnost, jer, nikada im ne dođe ta opomena, ili retko kada, za zastarele dugove i najdrastičniji primeri su i na selima.

U Srbiji, po zvaničnoj statistici elektroprivrede, postoji 200-300 hiljada kuća koje imaju samo brojilo koje se ne koristi. Svakog meseca 736 dinara. Ljudi tu ne žive. Evo, možda tamo u Dobri, odakle su Arsićevi…

(Predsedavajući: Privodite kraju, koleginice.)

Evo, završavam.

Ako oni to ne plate jedan ili dva meseca, ne dobijaju račune, izvršitelj će da naplati deset puta više i to je jedina istina. Takvih je primera na desetine hiljada.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, vi ste ovde intervenisali na član 67. osnovnog zakona i vi ste, kada je sadržina rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, dopunili ovu zakonsku odredbu identičnim pravilima koja važe za sadržinu rešenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave i najpre ste da se izvršenje može odrediti na celokupnoj imovini izvršnog dužnika, a posledično i da ako izvršni poverilac u predlogu za izvršenje nije naznačio sredstvo i predmet izvršenja, da javni izvršitelj bez predloga izvršnog poverioca donese zaključak kojim posle identifikovanja imovine izvršnog dužnika određuje sredstvo i predmet izvršenja.

Vi ste i ovom zakonskom odredbom ovakvim rešenjem zaštitili prava poverioca, na šta vam mi već dva dana ukazujemo, a zakonom jednako mora da se štite prava poverioca i prava dužnika.

Ukoliko posmatramo rad javnih izvršitelja, možemo zaključiti na osnovu svih saznanja o slučajevima zloupotreba, da su javni izvršitelji najveće zlo i nešto najgore što Srbija ima, jer su im zakonom data neograničena prava.

Mi smo za to da se javni izvršitelji ukinu i da se vrati proces izvršenja sudovima. Zbog njihovog delovanja, navešću samo nekoliko primera, odnosno kakve su posledice njihovog delovanja po građane Srbije, pa se kaže - izvršitelji im prodali kuću, decu izbacili napolje na hladnoću; kuća od 170 kvadratnih metara prodata za pet hiljada i 500 evra. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, pohlepa je jedna opaka bolest koja je, nažalost, zahvatila sve pore našeg društva i ogroman broj pojedinaca.

Uvođenjem izvršitelja u naš pravni sistem stvoren je savršen most, savršena konekcija da se sve te vrste tih pohlepa realizuju.

Nisu samo izvršitelji ogromno zlo ovog društva, nego su zlo i svi oni koji čine njihovu logistiku, koji im nabacuju poslove i koji čine da oni budu to što jesu.

Meni se sinoć javila jedna beogradska porodica koju poznajem, par meseci su bili odsutni, van Beograda, došli su pre nekoliko dana i zatekli su račun, odnosno bolje reći opomenu za struju. Reč je o nekom dosta malom iznosu, sedam-osam hiljada dinara je u pitanju i ukoliko taj račun ne plate u roku od mesec dana, biće im isključena struja. Naravno, radi se o vrlo odgovornim ljudima. Čovek je odmah otišao u distribuciju i isplatio to. Kao da je znao, pitao je - da li vam ja još nešto dugujem? Oni su njemu tamo odgovorili - ne dugujete nama ništa, ali dugujete izvršiteljima. I zaista, ako je opomena upućena u roku od 30 dana, da li je morala ta institucija, EPS, da odmah to proslede izvršiteljima, kako bi taj čovek pored tih sedam-osam hiljada, koliko je dugovao, možda, ko zna koliko još platio?

Znači, nisu samo izvršitelji zlo, nego i svi oni koji im pomažu, a mnogo je takvih.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 36. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Predložili smo brisanje ovog člana, a on se odnosi na član 74, zato što nema nikakve suštinske razlike između postojećeg člana i ovog koji vi sad menjate, osim što ste predložili razloge za pobijanje rešenja iz razloga propisanih posebnim zakonom. E, mi smo uvek protiv tih neodređenih situacija, jer to su uvek razlozi za zloupotrebu, osnovi za zloupotrebu.

Vidite kako izvršitelji, evo, stigao nam takođe mejl, Aleksandar Marković, čovek se potpisao, on ima izvršno rešenje od 2014. godine. Dakle, on je poverilac, ali ovaj izvršitelj koji je dobio da u njegovo ime taj trošak naplati, on je u sprezi sa dužnikom. Verovatno je u pitanju, nemam precizne podatke, čovek nije napisao, verovatno je u pitanju radni spor, jer se to tako dešava kada je u pitanju radni spor, na primer, onda zaposleni koji je dobio radni spor, dobio pravo da mu se vrati plata, e onda izvršitelj nije na njegovoj strani zato što će dobiti od tog poverioca, od tog pravnog lica koje treba da isplati te propuštene zarade, on će od njega dobiti veću naknadu nego što bi bila naknada da on to izvrši.

Dakle, oni rade lopovski na obe strane. Prosto, to je ta klika, sekta, kako god hoćete, koje Srbija mora da se oslobodi. To što se oni sviđaju NALED-u, to je razlog više da se ne sviđaju nikome u Srbiji. Sve što je NALED uradio po Srbiji, posledice snosimo i snosićemo godinama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, izvršenje je čudo. Ko su bili najozloglašeniji izvršioci, ovde se ne govori.

Mi govorimo o izvršenju koje sprovode izvršioci, a najuspešniji od njih, na našu žalost, je stranka bivšeg režima. Prodata je imovina, ne baš javno, polu tajno, imovina 7.000.000 građana. Društvena imovina je bila imovina koja je pripadala svim građanima Republike Srbije. Svaki od 7.000.000 je imao deo imovine. Građani nisu dugovali ništa. Podnosili su uglavnom oni teret vojnih i ekonomskih pritisaka na našu zemlju, a potom su došli žuti izvršioci, danas oličeni u savezu lopuža, prevaranata i ljotićevaca, i izvršili prodaju celokupne imovine građana i nisu doveli ih samo bez imovine, već je otpušteno, preko te privatizacije ili grabizacije, od 400 do 600 hiljada ljudi. Nisu im zaplenili pola plate, uzeli su im celu platu, dostojanstvo i mogućnost da ostvare pravo na penziju. Hvala.