Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, Jedinstvena Srbija smatra da je amandman koji je predložila koleginica Obradović dobar i da se njime upotpunjuje zakonsko rešenje, odnosno Predlog zakona koji je predložila koleginica Gordana Čomić.

Smatram da smo kao društvo sazreli da danas bez ikakvih predrasuda u ovom visokom domu raspravljamo otvoreno o predloženom zakonu i da zajedno sagledamo i stvorimo sliku o ženi koja želi da se uključi u politiku i da svoj doprinos boljoj i modernijoj Srbiji. E, danas mi dajemo podršku toj ženi i svim ženama, onim ženama koje tek dolaze i one danas čekaju da mi njima pošaljemo poruku da su one ravnopravni deo ovog društva, karika bez koje ovo društvo ne bi moglo da opstane.

Dvadeset pet godina sam u sportu i svoje najbolje rezultate na koje sam ponosna sam postigla u sportu koji svi karakterišu kao muški. Borila sam se kao žena na muškom terenu i ako sam za tih 25 godina uspela da ohrabrim makar jednu devojčicu, devojku da se bavi ovim sportom ja sam presrećna, a reći ću vam da u klubu u kojem ja danas treniram ima 25 devojčica, a tek pre nekoliko godina sam bila to samo ja.

Zato verujem da danas postajemo društvo jednakih mogućnosti za sve. Ali ta jednakost ne može biti istinska ako nemamo žene koje su ravnopravni partneri. Ne želim da potenciram na tome da žene treba da budu na datim funkcijama samo zato što su žene, već zato što su to zaslužile svojim radom i angažovanjem, e, to ne smemo da im osporimo. Tu naše kolege i svi koji učestvuju u društvenom životu Srbije treba da budu iskreni i da priznaju, prihvate i podrže ženu koja je dala svoj maksimum i koja se zalagala da bude danas i upravo i u ovoj Skupštini ili na nekoj drugoj funkciji.

Jedinstvena Srbija istinski podržava učešće žena ne samo u politici, nego u svim sferama života. Danas mi od šest poslanika imamo dve poslanice, tako je i po našim lokalnim odborima gde imamo mnoge predsednice naših gradskih i opštinskih odbora, kao i mnogo odbornica u lokalnim parlamentima širom Srbije.

Želim da kažem i da se Jedinstvena Srbija zalaže za tradiciju i za porodicu, a bez žene kao osnovnog stuba porodice ta porodica ne postoji. Zato verujem da ćemo danas svi zajedno pružiti podršku predloženom zakonu i da ćemo upravo, kao što sam i rekla na početku svog izlaganja, poslati podršku ne samo ženama koje su danas u ovom parlamentu, već svim ženama koje čekaju i planiraju i žele da se uključe, ali možda nisu bile dovoljno hrabre jer su mislile i misle da neće naići na podršku ne samo kolega, moram reći u ovom slučaju i koleginica, zato molim sve žene koje van ovog parlamenta na raznim, evo, mi smo moderno društvo i te društvene mreže su jako popularne danas, molim makar žene da se uzdrže od komentara. U redu, nismo za predloženi zakon, nismo za ono što je predložila koleginica Gordana Čomić, ali nemojmo da vređamo žene. Eto, makar tu da budemo jedinstvene.

Hvala. Kao što sam rekla, poslanička grupa Jedinstvene Srbije glasaće za predložene zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Vujić Obradović.
...
Jedinstvena Srbija

Jelena Vujić-Obradović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Zahvaljujem poštovana predsednice, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, put rodne ravnopravnosti, koji vodi putu napretka i unapređenju ne samo položaju žena u Srbiji, već vodi putu bolje i lepše i stabilnije Srbije.

Jedinstvena Srbija, pre svega, kao prioritetan program ima program o porodici, a žena je za nas najvažnija karika i stub društva. Žena je u JS i majka i sestra i domaćica i poslovna žena, a isto tako cenjena i kao žena koja se bavi politikom.

Potvrdiću i stav svoje koleginice Marije, koja je već rekla da je JS na svim nivoima, kao na lokalnom tako i na republičkom nivou, dakle, i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti ima veliki broj žena i na našim listama svakako da ćemo podržati predlog koleginice Marije Obradović o većem učešću i procentu žena, ali na JS to direktno ne utiče, jer mi smo i do sada imali veliki broj žena na našim i lokalnim i republičkim listama tako da imamo i dve poslanice u republičkom parlamentu, a veliki broj žena na mestima i direktora i odbornika i svih drugih institucija i ustanova.

Takođe, ako gledamo na zakon o većem učešću žena u političkom životu, svakako da ćemo postići jedan bolji, da kažem, lepšu sliku, evropsku sliku kojom će Srbija postati jedna od pet zemalja o najvećem učešću žena u parlamentu, parlamentarnom životu, ali mi i do sada imamo i predsednicu Narodne skupštine i veliki broj žena na drugim, vrlo značajnim funkcijama, i svakako da ćemo dati podršku i sada da žene budu više cenjene i da budu i na lokalnim nivoima, koji su možda i najvažniji nivoi i stubovi u političkom životu, gde žene direktno učestvuju i bore se da promene svaki segment u društvu i sve probleme od najsitnijih problema, koje se u lokalnom životu dešavaju, do najkrupnijih problema, a svakako da su oni glavna karika i stub koji utuče na nas u parlamentarnom životu prenoseći nam sve probleme koje trebamo da i iz ovog visokog doma rešavamo na, da kažem, sa parlamentarnog na lokalnom nivou.

Tako da JS svakako da će podržati i ovaj amandman koleginice Obradović, podržaćemo i predlog koleginice Gordane Čomić, koji je svakako revolucionaran. Ovaj predlog prihvatio, da kažem blagonaklono, i predsednik Aleksandar Vučić i naš, tj. moj predsednik Dragan Marković Palma, na prvom mestu uvek stavlja žene, kao domaćice, kao majke, kao sestre, kao supruge. Citiraću jednu njegovu rečenicu – da žene treba da budu poštovane uvek kao da je svaki dan praznik i kao da je svaki dan 8. mart, jer za nas, kada govorimo o ženama i kada govorimo o programima, ne radi se o političkim samo programima, već i o životnim programima gde žene trebaju da budu uključene u sve sfere života i političkom životu.

Tako da puno podrške JS u daljem napretku lepše i bolje Srbije i života svih građana Srbije i naše dece. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Ono što sam u svom načelnom izlaganju kada smo razgovarali, rekla da postoji opasnost da možda posle sledećih izbora upravo zbog odredbe koja je bila četiri u 10, imamo manje zastupljenog pola. Ovim predlogom amandmana koje je podnela narodna poslanica Marija Obradović otkloniće se i koga je predlagač prihvatio tako da ćemo imati sad, zakon glasi – dve u pet ili dva u pet.

Podsetila bih, to sam napomenula i prošli put kad sam govorila, mi smo već taj slučaj imali 2013. godine pri važećoj odredbi da jedan u tri bude manje zastupljeni pol, da smo, da bismo ispoštovali tu odredbu morali da se dogovaramo međusobno u okviru koalicije kako bi jedna žena ustupila svoje mestu muškarcu.

Tako, ne gledajte na ovu zakonsku odredbu isključivo kao nešto što se tiče žena, budućnost je pred nama. Ukoliko ono što statistički podaci govore 51%, 52% ima žena, ima nešto više od muškaraca, može se desiti da ova zakonska odredba bude zaštitna upravo za sada većinski zastupljeni pol.

Ja sam predsednik Komisije za praćenje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti od 2004. godine i mogu da vam kažem da su se žene u okviru te komisije mnogo lakše dogovarale i postizale konsenzus kada su bila pitanja, bez obzira to kojom su političkoj pripadali, kojoj grupaciji, lakše su nalazile zajednički jezik. Mislim da je ovo zakonska izmena koja će doprineti kvalitetu rada i samog ovog parlamenta, a i lokalnih parlamenata, mada i dalje ostaje to da razmišljamo o tome.

Ja sam pogledala te statističke podatke posle poslednjih lokalnih izbora da tamo gde su prošla dva odbornika, isključivo su bili muškarci, da tamo gde je tri bila je jedna žena i da sada kod manjih partija, koje mogu da računaju na dva do tri odbornička mandata i dalje postoji ta bojazan ukoliko oni koji budu donosili odluke, a upravo je na svima nama tu da se nađe više žena i na mestima koje donosi odluke onda će ovo biti, neće biti zakonska odredba, ali i oni koji su protivnici i oni koji su za, ne mogu da ospore da je nakon donošenja zakona koji je obavezao da jedan od tri bude manje zastupljeni, nismo dobili veći procenat žena u parlamentima i u lokalnim i ovom parlamentu. Godine 2012. je to bilo 32,4%, a 2008. godine 21,6%. Podsećam zakon se odnosi 2011. godinu, tako bez obzira, kako god gledali na ovu odredbu, ne možete da osporite da su kvote te koje su doprinele da imamo žena više u parlamentu. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
LJubiša Stojmirović ima reč. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Koleginice i kolege, kaže jedna koleginica imam inspiraciju kad vidim nju. Ja sam jedan od onih građana Srbije koji ne krijem svoju ljubav i sklonost prema ženskom rodu i uvek se radujem kada su žene te o kojima razgovaramo, kada su žene te kojima pišu pesme, za kojima ludujemo, kojima činimo sve ono što je Bog rekao da treba da činimo. Na kraju krajeva Bog je odredio tako da žena bude dominantno biće, da je ona ta koja upravlja i nama muškarcima i celim svetom.

Ovih dana sam imao priliku da pročitam jednu knjigu, profesora dr Milana Milića koja ima interesantan naziv „ Dva plus dva, jednako je četiri“. A negde u podnaslovu piše – samo za pametne. Za one koji mogu da shvate da dva plus dva i ne moraju da budu četiri. Mi se danas ovde mučimo oko toga koliko treba da bude žena na listi, kakva treba da bude raspodela, da li treba smanjiti cenzus sa 5% na 3%, o načinu na koji će učestvovati nacionalne manjine i pružamo građanima Srbije mogućnost da vide kako i na koji način mi to danas radimo.

Meni je svejedno da li će neki predlog da podnese uvažena koleginica Gordana Čomić ili kolega Šarović. Uopšte mi nije bitno čiji je predlog, bitno mi je koliko je taj predlog dobar i važan za građane Srbije i za Republiku Srbiju. Ali, ja imam jednu možda svoju filozofiju koja je za današnje vreme baš i ne dovoljno prikladna.

Da li je bitno da na listi bude toliko žena, odnosno muškaraca ili je bitno da na listi budu najbolji? Po meni, a to sam nekoliko puta već govorio u ovoj Skupštini, politika mora da bude veština, mora da bude vrlina, mora da bude nešto čime se bave najbolji, najpametniji, najumniji ljudi.

Zašto bi meni smetalo da na listi bude i 90% žena ili 90% muškaraca, 70%, 60%, to uopšte nije bitno. Za Srbiju, za svaku zemlju, bitno je da je vode najbolji, najpametniji i najumniji.

Mi se nekako plašimo pameti, strah nas je da pametni i umni ljudi budu na bitnim mestima, nego pokušavamo da na nekim pravilima koja nisu pravila, koja možda i prave nam nešto što nije u redu, rešimo neke probleme.

Nemojte da se plašite, nemojte da se ustručavate, neka najbolji budu na listama i neka najbolji vode Srbiju.

Jedan primer, znam da će mnogi reći da ovaj predlog može da napravi probleme pogotovo u manjim sredinama i da će tu doći do velikih problema i najverovatnije je da je to tačno.

Ja imam jedan primer za koji ne znam kako bih ga ja rešio, ali na kraju krajeva, nisam ni ja važan, što sam ja taj koji će to da odluči, to odlučuje zakon.

Begaljica je jedno selo u Opštini Gorcka i u tom selu ima Udruženje žena koje se bavi zaštitom kulture, običaja i iznad svega onoga, čuvanja tradicije kulinarstva.

To je izuzetno dobro i kvalitetno udruženje i članovi tog udruženja su samo žene.

E sada, da li bi mogao neko da mi objasni, ako te žene odluče da izađu na opštinske izbore, a ima ih, hvala Bogu dosta, kako će one koje imaju samo žensku populaciju u svom udruženju, napraviti listu? Veoma teško, slažete se.

Zato kažem, nije problem, donećemo mi danas ovaj zakon, usvojićemo ga, ali u budućnosti dajte da budemo mudri i pametni, da biramo samo one koji su najbolji, najkvalitetniji. Zašto ne bi to udruženje žena u Grockoj moglo da upravlja Grockom, ako je zbilja najbolje i najkvalitetnije u Opštini Gorcka? Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima gospodin Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je saopštila svoj jasan stav i nemamo ništa protiv povećanja procenta učešća, kako se to kaže, slabijeg pola.

Sada je to 33%, a vi predlažete da ovde bude 40%. Mi smo vam rekli, bilo bi dobro da se to proba u izvršnim organima vlasti, jer je to sada zgodno, jasno smo vam predočili zbog čega je to sada prosto komplikovano, zato što su izbori na četiri nivoa, odnosno na tri nivoa, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom. Doći ćemo u neprijatnu situaciju, neće moći sve političke partije da zadovolje ovu zakonsku odredbu.

Mislili smo da ćete shvatiti da je mnogo urgentnije da sada raspravljamo o tome da se vrati ustavna kategorija koja je poništena nakaradnim tumačenjem tog istog Ustava, a to je vlasništvo nad mandatom.

Mislili smo da ćemo ovde, eventualno da čujemo koji je predlog kada je u pitanju overa potpisa, jer ovo što je do sada bilo kod notara, to je toliko komplikovalo rad na terenu političkim strankama, da ste i sami svesni i teško da će mnoge stranke moći da izjednače redne brojeve na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, što mnogo znači.

Uvek je to pravilo da vladajuća to uradi. Ovde se manipuliše sa notarima, mali ih je broj. Da li će doći svim strankama da overe, to je pitanje, da overe potpise, to je pitanje i kada će doći? To ne zavisi samo od njihovog slobodnog vremena, već zavisi od direktnog uticaja i raspoloženja onih koji predstavljaju vlast i tu ne treba da zatvaramo oči.

Mi i dalje smo mišljenja da treba pripremiti predlog da bude 50% na listama, ali taj predlog ne sada, nego za neki kasniji period, a sada je sasvim normalno i dovoljno da to bude 33%.

Nama ovo liči na licitiranje, liči nam jednostavno na jeftine političke poene kod ženskog biračkog tela i vi mislite da će taj deo biračkog tela da se okrene tako što vi propagirate da se poveća procenat.

Ovde se radi o tome da na neki način zainteresujemo žene da se aktiviraju u politici, a ne da daju glas tako što ćete vi na prvi pogled da im ponudite mogućnost većeg procenta njihovog učešća na listama, prisutan na listama i učešće u politici.

Znaju u Srbiji jasno da su to propagandni trikovi i mi srpski radikali, baš upozoravamo vas da ne činite to sada.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Mirčiću.
Reč ima narodni poslanik Maja Gojković, izvolite.