Deveta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.04.2021.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto ne želim da vas prekidam tokom govora zamolila bih vas da pratite vreme koliko god je moguće, ali Nandoru ćemo sve oprostiti.
Dozvolićete mi toliko privatnih stvari da Nandoru čestitam rođenje ćerkice, od pre par dana.
Nastavljamo, reč ima predsednik poslaničke grupe SPS narodni poslanik Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.

Poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, naravno pridružujemo se čestitkama dragom kolegi, dozvolite mi pre nego što pređem na ono što jesu danas tačke dnevnog reda, izuzetno važan set zakonskih predloga, da na samom početku napravim jednu digresiju, jednu paralelu i jedno poređenje.

Vidite, dok u Briselu predsednik države vodi jednu veoma važnu i najznačajniju bitku za budućnost Srbije, za budućnost svakog građanina Srbije, dok mi u parlamentu intenzivno i dinamično razgovaramo o veoma važnim i značajnim zakonskim predlozima koji treba da pomognu privredu, koji treba da pomognu životni standard građana, zakonskim predlozima koji treba da pomognu da konačno prevaziđemo ovaj period pandemije izazvan korona virusom i da zauzmemo dobru startnu poziciju prvog dana nakon toga, imate onaj deo, nazovite političke elite, koji sebe naziva političkom elitom i koji ne bira načine, ne bira sredstva da bude po svaku cenu prisutan u medijima i da pokuša da prigrabi nekakve političke poene.

Političarenje i politička predstava samozvanih lidera opozicije je nastavljena tokom jučerašnjeg dana u Jagodini, i to sa sve sakupljenim stranačkim aktivistima iz različitih gradova Srbije i po nama to govori u prilog samo tome da se želi izvršiti pritisak na nadležne organe i na nadležne institucije.

Ovde se postavlja pitanje da li je to ona savremena demokratije, nezavisno pravosuđe i sudstvo za koje se ova družina zalaže, odakle potreba da se na ovakav način prikupljaju politički poeni ako stvarno, navodno prikazuju brigu za žrtve.

Da se brinu o žrtvama najpre bi sa svedocima otišli kod tužioca, ponudili dokaze, a ne započeli jednu prljavu kampanju protiv Dragana Markovića Palme i to baš tokom jučerašnjeg dana kada iz Brisela stižu sjajne vesti za građane Srbije.

Očigledno, uznemireni pre svega, uspesima Srbije, posebno nakon diplomatskih aktivnosti predsednika Republike i oni više ne biraju način na koji pokušavaju da bace senku na jasne i vidljive rezultate evropskog puta Srbije, pri tome ne birajući sredstva, ponavljam da po svaku cenu budu prisutni u javnosti. To što rade nije za politikanstvo, već za nadležne organe od kojih Dragan Marković Palma, nikada nije bežao, niti se skrivao. Naprotiv, Dragan Marković Palma je prvi otišao u Tužilaštvo, pokazao dokumentaciju koja vrlo jasno govori da o nasilju nad ženama govore oni koji imaju najmanje moralno pravo na to.

Očigledno da pojedini kvazi političari definitivno ne shvataju da su građani odavno prepoznali i na pravi način ocenili onu politiku koja počiva na tezi – što gore po Srbiju, to bolje po nas.

Što se tiče današnje rasprave ne umanjujući značaj i važnost preostalih zakonskih predloga, ali ostavljajući prostor da i ostale kolege iz poslaničke grupe govore poštujući vreme poslaničke grupe, ja ću se osvrnuti na jedan zakon, a to je Zakon o elektronskom fakturisanju koji posebno treba da olakša privredi svakodnevni rad, da uštedi vreme, da smanji troškove poslovanja.

Dakle, donošenjem ovog zakona o elektronskom fakturisanju, mi činimo još jedan korak napred u pravcu inovacija, u pravcu digitalizacije, idemo u korak sa najnovijim rekao bih poslovnim trendovima u svetu. Dakle, zakon o elektronskom fakturisanju utire put savremenom poslovanju koje u celosti usklađen upravo sa evropskom praksom.

Uvođenjem ovakvih zakonskih rešenja, Srbija postaje ono što smo mi odavno govorili da jeste, a to je, unapređuje ono što smo govorili da jeste, a to je moderna država. Politika Vlade, definisana ekspozeom, nama potvrđuje da su modernizacija i promene, nezaustavljiv proces u Srbiji. Podsetio bih da je digitalizacija bila određena kao prioritet Vlade 2017. godine, i digitalizacija će svakako biti prioritet Vlade i u narednom vremenskom periodu.

Srbija je prepoznata kao jedna od retkih zemalja u Evropi i svetu, koja je uvidela da je digitalizacija trend koji će u potpunosti, rekao bih, promeniti ekonomiju. Kada govorimo o ciljevima veoma je važno da uvek podižemo lestvicu, znate. To je važno za budućnost Srbije, jer mi danas govorimo o budućnosti. Na zadatke uvek postaviti nove zadatke, kako bi ubrzali Srbiju, a vi to gospodine ministre, kao sportista, jako dobro znate i jedva čekam da razgovaramo o narednoj temi, a to je doping, jer do rezultata se ne dolazi velikim rečima, već velikim naporom, radom, trudom, i zalaganjem, kao što to čini i predsednik države i Vlada Republike Srbije.

Usvajanjem novog zakona o računovodstvu, u oktobru 2019. godine, kao i o izmenama zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza o komercijalnim transakcijama, i donošenjem pravilnika o načinu i postupku registrovanja , evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formata elektronskih faktura, kao i o načinu prihvatanja i odbijanju elektronskih faktura, dakle, javila se potreba za donošenjem i novog zakona koji će regulisati upravo oblast elektronskog fakturisanja.

Podsetio bih da smo prošle godine usvojili Zakon o digitalnoj imovini, kao i Zakon o fiskalizaciji, a danas sa usvajanjem ovog zakona, mi potpuno menjamo način funkcionisanja naše privrede.

Pored toga što se uvođenjem zakona o elektronskom fakturisanju stvara pravni okvir za harmonizaciju sa propisima EU, što predstavlja obavezu Republike Srbije, prema SSP, njegovo uvođenje je bitno i za budućnost zbog funkcionisanja sa firmama koje se nalaze na teritoriji zemalja članica EU.

Zakon o elektronskom fakturisanju, sistemski će urediti ovu oblast slanja, prijema i čuvanja elektronske fakture. Njima se teži manjem administrativnom opterećenju što je veoma važno, kao i unapređenju transparentnosti, i pravne sigurnosti uspostavlja se vidljivost u pogledu širokog kruga transakcije između subjekata i javnog sektora, subjekata privatnog i javnog sektora, kao i subjekata privatnog sektora u sistemu elektronskih faktura. Korišćenjem sistema elektronskih faktura, će biti besplatno i o tome je ministar govorio u uvodnom izlaganju, i time se neće stvoriti dodatni troškovi za njegove korisnike, naprotiv, benefiti primene ovog zakona su višestruki, uvođenje elektronskih faktura doprinosi borbi protiv sive ekonomije i smanjenju poreskog jaza i olakšava se kontrola poreske uprave, a pored toga, njime će se omogućiti i automatski povraćaj PDV.

Ovaj zakon će omogućiti i uštedu u vremenu, potrebnu za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem i primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku, to doprinosi i ubrzanju poslovnih procesa i operativnosti korisnika, jer pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva, svakako.

Smanjenje korišćenja papirnih faktura omogućava redukciju prostora potrebnog za skladištenje dokumentacije, i što je najvažnije, unapređuje se zaštita životne sredine. Da je životna sredina, jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, dokazuje i podatak da je nedavno usvojenim rebalansom budžeta za 2021. godinu, za ekologiju izdvojeno čak 4 milijarde dinara. Vlada će nastaviti da sprovodi sve aktivnosti koje imaju za cilj da unaprede stanje životne sredine.

Praksa nekih zemalja Evropske unije pokazala je da su uvođenjem elektronskih faktura smanjeni operativni troškovi, greške, povećana je transparentnost i pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine. Na primer, Hrvatska je ostvarila uštedu i iznosu od 350 miliona evra, dok sa druge strane, Grčka zbog ilegalnih faktura godišnje izgubi četiri milijarde evra, to su neki podaci do kojih smo došli.

Kao što sam već rekao, uvođenje e-fakture biće potpuno besplatno i to uvođenje biće fazno. Najpre će od 1. januara 2022. godine, subjekti javnog sektora biti u obavezi da primaju, izdaju e-fakture između sebe, takođe i privatni sektor koji želi da radi sa javnim fakturama imaće mogućnost da bude osposobljen, da izdaje e-fakture u javnom sektoru.

Zatim, od polovine naredne godine privredni subjekti će biti osposobljeni da primaju fakture od javnog i privatnog sektora, a od januara 2023. godine ceo privatni sektor biće u obavezi da bude osposobljen za primanje i slanje faktura. Elektronske fakture će biti u jednom jedinstvenom informacionom sistemu.

Dodatno, propisani su i obavezni elementi koje elektronske fakture uobičajeno sadrže, kao i činjenica da su elektronska faktura izdata posredstvom sistema elektronskih faktura smatra izvršnom ispravom.

Ovo je još jedan, dakle, kao što je ministar rekao u uvodnom izlaganju, sistemski zakon koji nam daje mogućnost da se borimo protiv sive ekonomije, s druge strane daje podršku našim privrednicima da povećaju svoju likvidnost.

Usvajanjem ovog zakona regulišemo tržište, sprečavamo kriminal u ovoj oblasti, borimo se protiv pranja novca.

Sam ministar je najavio, uskoro se očekuje i donošenje nove strategije za borbu protiv sive ekonomije. Svaki procenat sive ekonomije koji pređe u legalni tok znači i veći priliv od poreza u budžetu, više para za bolnice, više para za puteve, više para za infrastrukturu, više novca za životni standard građana.

Dakle, mi danas govorimo o budućnosti Srbije. Srbija je pokazala da ide u korak sa inovacijama i mislim da će građani Srbije imati veliku korist kada je u pitanju ovo zakonsko rešenje.

Naravno da će poslanička grupa Socijalističke partije Srbije u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog.

Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, ovih dana raspravljamo o setu ekonomskih zakona i sasvim je normalno da javnost, da parlament raspravlja i pre svega, obraća pažnju na akon o rebalansu budžeta Republike Srbije jer je normalno, rebalans, odnosno budžet Republike Srbije je najznačajniji pravni i fiskalni zakon koji može da bude donesen u jednoj fiskalnoj godini.

Danas raspravljamo o setu, nastavku ekonomskih zakona i danas suštinski govorimo o elektronskoj fakturu. Relativno malom zakonu, 25 članova. Kada sklonite uvodne i završne članove, 15 članova. Reklo bi se potpuno mali, formalan proceduralan zakon, ali nije tako.

Ovo vreme u svetu zapamtićemo po velikoj bolesti i početku ekonomske krize. U Srbiji ćemo ga pamtiti po Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije koja se uspešno borila sa nedaćama i u zdravstvu i ekonomiji.

Mi lično, svako od nas pamtiće onog doktora koji mu je spašavao život njemu lično ili članovima njegove porodice, a privrednici u Srbiji pamtiće ovo vreme po zakonu o elektronskoj fakturi zato što će je primenjivati.

Ovaj saziv parlamenta i Ministarstvo finansija može da bude upamćeno upravo po ovom zakonu, jer ovo je granični zakon, ovo je granica. Kada se posle ovog zakona primenjuje potpuno drugačiji mehanizam funkcionisanja u oblasti kojoj se primenjuje, praktično ništa neće biti isto posle kao što je bilo pre.

Godine 2017. krenuli smo sa Zakonom o elektronskom dokumentu i drugim elektronskim zakonima koji su u stvari stvorili osnovu da danas možemo da raspravljamo o zakonu o elektronskoj fakturi. Ljudska civilizacija se menjala i potreba za ovim zakonom suštinski potiče iz tehnoloških promena koje su neminovne.

Menjala se civilizacija, napredovala, ekonomski rasla i razvijala se. Sa tim ekonomskim promenama menjali su se i principi, pravila i procedure. Stare su sklanjane, nove su prihvatane. Kada sve to pogledate onda shvatite da imate posebnu istoriju, poslovne i fiskalne evidencije danas u svetu.

Kroz vreme imali ste papirne pergamente, imali ste pergamente, svako od nas ko se malo duže bavi ekonomijom i malo duže ima godina pamti brda papira koji su postojali u nekim računovodstvima i koja su godinama čuvana.

Novi zakon jeste posledica pre svega tehnoloških promena i on je potreban, ali istovremeno on je neophodan, jer nema alternative, ne možete da napravite moderniju i efikasniju privredu, efikasniju ekonomiju ako ne usvojite ovaj zakon. Kada pogledate ovaj zakon, on se u stvari sastoji iz dva procesa. Iz jednog procesa koji se ništa ne pomera i drugog procesa u kome su sve promene jasne i vidljive.

Dakle, imaćete, krenućete, prodavaćete svoje proizvode, činićete usluge i izdavaćete fakturu. Sa druge strane, vi ćete kupovati proizvode i usluge i primaćete fakturu. Tu fakturu ćete morati da čuvate, ali ne više u papiru, već elektronski i imaćete trajni zapis. Naravno da je potpuno jasno da ćete imati efekte u visini troškova, da ćete imati efekte u ekologije, da ćete te efekte imati u malim, najmanjim, mikro preduzećima, srednjim preduzećima, velikim preduzećima i državi.

Mnogo je lepo za narodnog poslanika, za nekoga ko obavlja vlast i vrši funkcionisanje i vođenje države Srbije kada kaže da država Srbija na sebe preuzima sve troškove ovih promena. Praktično, od Zakona o fiskalnim promenama Srbija zauzima jedan drugačiji stav, poštuje svoje preduzetnike, svoje poslovne ljude, svoj ekonomski ambijent i kaže – da, mi preuzimamo sve troškove reformi i promena na sebe. To nije bilo tako, ali to treba da bude tako. Poštovanje privrednika je suština Ministarstva finansija i Narodne skupštine Republike Srbije.

Lideri i lideri u promenama, to je suština Ministarstva finansija, praćenje savremenih tehnoloških rešenja, naravno, korektan odnos prema fiskalnim rezidentima, takođe, jasnost u funkcionisanju i transparentnost.

Danas, u ovoj raspravi, u raspravi u načelu, u javnim raspravama, uglavnom smo slušali kako ćemo imati niz prednosti koje se tiču ekonomičnosti, efikasnosti, ušteda ovih zakona.

Naravno da o tome treba govoriti. Nesporno je da će to tako biti, ali suštinska stvar, gospodine ministre, koju ja hoću da kažem, ovo su ključni fiskalni mehanizmi, odnosno ključno fiskalno oružje koje će omogućiti građanima Srbije da ostvaruje čistije, poštenije i pravednije ekonomske prihode.

Istovremeno, ovo je ključni mehanizam koji će omogućiti potpunu kontrolu upotrebe javnih sredstava na nivou opšte države u svim oblicima. Kada ovo kažem onda mislim na stotine hiljade, milione računa koji svakog trenutka stižu na budžet Republike Srbije u opštem nivou. Hiljade računa od malih preduzeća, velikih preduzeća, preko javnih nabavki, preko drugih nabavki.

Sve ćemo to imati složeno i sistematizovano u jednom trenutku na dohvat u vrlo brzo kratkom vremenskom periodu.

Kako to izgleda, prosto da pojasnim. Država Srbija, verovatno u toku dana kupi 100.0000 čašica jogurta od vrtića u nekom malom mestu, studenskog doma, velike bolnice, velike klinike.

I mi danas imamo sistem kontrole i može se desiti da te cene budu različiti i to ne govori o korupciji, to govori da u stvari imamo negde problem, zato što ne bi smelo da se desi da nam cene koje država plaća na različitim nivoima budu različite, zato što imamo jasnu, definisanu proceduru nabavke i jasna zakonska rešenja.

Ovo će biti mehanizam koji će jasno ukazati da imamo problem ili da ga nemamo u poslovanju, možda ne u korupciji. Ovaj zakon je savršeni sistem za javnost. Naravno da treba da sklonimo na stranu sve one fakture koje potiču iz privatnog poslovnog sektora, njihova tajnost mora da bude zagarantovana zato što su to značajne poslovne odluke, ali svaki papri, svaka informacija koja se tiče javnog sektora i saradnje privatnog i javnog sektora mora da bude potpuno transparenta u nivou svake fakture koja se izdaje.

Možda ne danas, možda sutra, možda prekosutra, možda ne svima danas, ali u nekom narednom vremenskom periodu niko od građana Srbije ne treba da bude uskraćen za pravo da vrlo lako dođe do informacije i pogleda koliko košta potrošeni svaki dinar iz javnih sredstava zato što mi, građani Srbije plaćamo ta sredstva.

Sa zakonom o fiskalnim promenama, i to možda 99% javnosti ne vidi, sa zakonom o fiskalnim promenama i fiskalizaciji ovaj Zakon o elektronskoj fakturi stvara nepremostivu prepreku za svaku poresku evaziju u ovom trenutku.

Kada povežete ova dva zakona, u stvari, dobijate bedem. Verovatno će u nekim narednim vremenskim periodima, u godinama biti pronađen neki drugi mehanizam, ali u ovom trenutku ne izgleda da postoji mehanizam kako možete da učinite poresku evaziju. Kada ova dva zakona spojite, dobijete ono što mi hoćemo, drugačiji sistem funkcionisanja.

Kratak i jasan zakon, brz i moderan, fiskalno potpuno prihvatljiv, transparentno dosanjan san koji smo sanjali, zakon koji ima sistemski karakter i zakon koji je jeftin.

Dame i gospodo, poštovani ministre, neki od nas veruju da su prave i najbolje stvari u ekonomiji kada su jednostavne. Ovo je strašno jednostavan, ali strašno jak ekonomski zakon, koji možda više nego budžet Republike Srbije za 2021. godinu menja funkcionisanje privrede i ekonomije Srbije.

Poštovani ministre, pravo je zadovoljstvo kada donosimo ovakav reformski zakon i kada nam pružite šansu da za njega možemo da glasamo. A, da vas podsetim da se i danas nalazimo u vremenu ekonomske krize i krize pandemije. Ja vam se zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Goranu Kovačeviću.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem se, potpredsednice Skupštine.

Uvažene kolege poslanici, uvaženi ministre, građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače, ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, a izabran sam sa liste SNS Aleksandar Vučić – za našu decu.

Ja ću, kao i do sada, u početku reći o svim onim stvarima, jer sam uvek do sada podržavao sve predloge zakona koji se tiču razvoja i napretka naše zemlje Srbije, sa posebnim akcentom na područja sa otežanim uslovima života, na nerazvijena područja, na područja jugoistočne Srbije, gde ima dosta problema, ali mi te probleme polako rešavamo na način kako to može i kako dozvoljava situacija.

Što se tiče sada ovog zakona konkretno, elektronske fakture, to je jedna od odličnih stvari o kojima sada govorimo, o kojima ćemo raditi, jer na ovaj način imamo mogućnost da obezbedimo lakše funkcionisanje svih privrednih subjekata, da to bude na bolji i brži način, a da to manje košta.

Sada ću nekoliko stvari reći konkretno, pošto ću glasati za predlog ovog zakona, ali staviću akcenat na nešto što se tiče naših malih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača, koji će imati obavezu da kroz ovaj program elektronske fakture, da i oni moraju imati tu mogućnost da na taj način funkcionišu, kako smo čuli, od 1. januara 2023. godine to će stupiti i biti obavezno za sve.

Inače, veliki problem naših malih lokalnih samouprava na jugoistoku Srbije, a i u drugim delovima, gde nema pokrivenosti internetom, gde sutra ti naši poljoprivredni proizvođači em nisu edukovani, neće znati. Na tome moramo zajedno da radimo, da se njima da mogućnost da se edukuju i da se u svakom mestu obezbedi pokrivenost internetom, da ti ljudi sutra ne budu oštećeni zato što ne mogu možda na taj način da obezbede mogućnost elektronskog fakturisanja i oni sutra da snose određene sankcije.

Recimo, primer, opština Svrljig, veliki je broj sela koja nemaju pokrivenost internetom. Tu su sa nama predstavnici iz Crne Trave. Da li Crna Trava ima svuda pokrivenost internetom i da li sutra ljudi iz Crne Trave, tu je profesor Ljubiša Stojimirović, koji možda zna da li ljudi koji su poljoprivredni proizvođači u Crnoj Travi nemaju pokrivenost internetom, sutra da to mogu da pošalju i da na taj način sutra obezbede sebi mogućnost da to rade kao i ostali ljudi i privredni subjekti koji to mogu da rade, imaju pokrivenost internetom, mladi su, znaju. To znači za privredne subjekte.

Ja to podržavam, glasaću za ovaj zakon, ali stavljam akcenat na poljoprivredne proizvođače gde nemaju mogućnost pokrivenosti internetom. Takva područja su brdsko-planinska područja. Normalno, ti ljudi, pojedini, nisu edukovani, ne znaju da to urade na taj način.

Prema tome, pozvao bih nadležno Ministarstvo finansija da se u okviru ovoga iznađe mogućnost da se tim ljudima koji nemaju pokrivenost internetom, da se tu dovede internet, da mogu da rade i, normalno, edukacija i da ta naša poljoprivredna gazdinstva koja će imati potrebe i da na taj način fakturišu elektronski, da to ukoliko ne mogu, da ne budu sankcionisani, da ne budu kažnjeni, zato što oni za to nisu krivi, a velika potreba jeste ono što sam govorio.

Ja ću kao poslanik podržati predloge svih ovih zakona. Mislim da treba da gledamo u budućnost. Budućnost je tu sada kod nas, na tome radimo.

Još jednom bih pozvao sve građane Srbije da se vakcinišu. Nije tačka, ali pozivam sve da se vakcinišu, da bismo što pre izašli iz ovih problema, ove pandemije, jer je, još jednom napominjem, Srbija uvek u prvom planu i među najboljima. Evo, današnjeg dana i naš predsednik Vučić je u Pukovcu, to je taj deo naše Srbije gde se radi revakcinacija i on želi svojim primerom da pokaže kako to treba da rade i ostali ljudi.

Još jednom hvala. Pozivam sve ljude koji se nisu vakcinisali, da se vakcinišu. A, normalno da ću glasati za Predlog zakona.

Još jednom pitam profesora Ljubišu Stojmirovića da li i u Crnoj Travi imaju problema sa internetom i da li ti ljudi u Crnoj Travi, poljoprivredni proizvođači, mogu da na ovaj način sutra, za godinu, godinu i po dana da plaćaju te elektronske fakture?

Hvala još jednom.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem, Milija.

Samo da znate, bez obzira što kažete da sam oštra, dala sam vam još dodatnih dva, tri minuta.

Vidim da je prijavljen narodni poslanik Ljubiša Stojmirović, verovatno replika, iako je u afirmativnom kontekstu.

U redu, dva minuta. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovane koleginice i kolege, veoma je lako odgovoriti kolegi Miliji na pitanje koje je postavio.

Normalno da internet nije nešto što je dostupno velikom prostranstvu Crne Trave, ali to je, po meni, najmanji problem. Zakoni koji su danas na dnevnom redu su neminovnost. To je nešto što moramo da uradimo kako bi išli u korak sa Evropom i sa ostalim svetom.

Ali, ima nešto što bih sad iskoristio priliku da kažem šta bi trebala država da uradi za Crnu Travu i za slična mesta koja su u tim pograničnim oblastima i koja su nerazvijena.

Nije tu problem samo internet. Tamo nema ni života. Narod odlazi, napušta ta mesta. Treba napraviti takav ambijent da se ljudi tamo vraćaju. Treba obezbediti puteve, treba obezbediti mogućnost da imaju da rade i da mogu da zarade.

Ja se nadam, osim ovih zakona koje ćemo danas usvojiti, da će Vlada veoma brzo da stvori ambijent da se ljudi vraćaju u ta mesta i da svojim radom doprinose razvoju Srbije u celini.

Neću da napominjem koliko je dala Crna Trava za Srbiju, koliko vrsnih i sportista i umetnika i naučnika. I red je da ne zaboravimo ta mala mesta.

Ministre, moj predlog, pokušajte ponovo da obnovite sportske centre na Vlasinskom jezeru, gde su svi naši reprezentativci ranije odlazili na pripreme, jer su uslovi tamo fenomenalni za pripreme. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nenad Filipović.
...
Jedinstvena Srbija

Nenad Filipović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da imam ograničeno vreme, osvrnuo bih se samo na Zakon o elektronskom fakturisanju. Odmah bih i krenuo šta on donosi, koje prednosti daje novi način fakturisanja, tj. elektronsko fakturisanje.

Prvo, jedan od najvažnijih pozitivnih efekata uvođenjem elektronskog fakturisanja jeste visok nivo automatizacije. Naime, učešće ljudskog faktora se svodi na minimum, pa bi se mogućnost grešaka takođe svela na minimum. Dakle, imamo potpuno uklanjanje potrebe za pojedinim fizičkim licima tokom čitavog procesa priprema, obrade i arhiviranja elektronskih faktura. Drugo, ušteda vremena i novca.

Što se tiče novca, uštede su evidentne, jer ako pogledamo tradicionalne fakture, koje su bile na papiru, onda je ušteda u, prvo, pre svega, ceni papira, drugo, troškova štampanja, pa troškova poštarina, a kada znamo da imamo ručno pakovanje prilikom slanja ili prijema i pregled i odobravanja faktura rade određena fizička lica, kao i unos podataka u ERP sisteme, vidimo da sve to košta i da je to evidentna ušteda.

Dodatna finansijska ušteda se ostvaruje tako što prilikom izdavanja, slanja i arhiviranja elektronskih faktura ne postoje troškovi transporta, jer ovom prilikom transport je elektronski.

Što se tiče uštede vremena, ono je neupitno, kada god govorimo o digitalizaciji. U ovom slučaju, u procesu slanja i dostavljanja elektronskih faktura vidimo da je vremenski period gotovo trenutan, te je ušteda vremena potpuno evidentna. A, ako treba ispravljati greške, koje su neminovnost, ili pretraživati i pronalaziti određene arhivirane fakture, ušteda u vremenu je eksponencijalna.

Prilikom pretrage takvih arhiviranih dokumenata postoji velika verovatnoća da se mnogi izgube, zature ili na drugi način u toj masi papira ne pronađu. Elektronska faktura doprinosi bezbednosti celokupnog procesa fakturisanja, jer smanjuje rizik od gubitka dokumenta. Do sada je sav taj materijal u papirnom obliku trebao negde da bude skladišten, prostor je dakle iz godine u godinu bivao sve veći zato, a kada je elektronska faktura u pitanju taj problem ne postoji.

Kada govorimo o papiru i njegovom anuliranju, odnosno prelasku na elektronsku formu, naravno da postoje i dodatni pozitivni elementi koji su u vezi sa zaštitom životne sredine. Naime, kako se papir dobija od drveta, na ovaj način smanjujemo seču određenog broja stabala koja nije ni malo mala. Procenjuje se da je potrebno 12 miliona stabala poseći za 30 milijardi faktura, koliko na primer godišnje koriste u Evropi.

Pored smanjenja seče stabala smanjuje se i emitovanje ugljen-dioksida zbog smanjenog transporta i zbog proizvodnje samog papira. Takođe se smanjuju količina stvorenog čvrstog otpada. Dakle, pored smanjenja troškova i vremena i drugih pozitivnih elemenata o kojima sam danas govorio, ovim zakonom ćemo dobiti i povećanu naplativost PDV, efikasniju poresku kontrolu, smanjenje administrativnog tereta usled obrade faktura, ubrzanje poslovnih procesa, automatizaciju obrade faktura i svega gore navedenog poslanička grupa JS će u danu za glasanje podržati ove zakone.

Na kraju bih da se, takođe, pridružim diskusijama mojih kolega iz poslaničke grupe JS i SPS o trenutno aktuelnoj situaciji tj. napadu na predsednika JS Dragana Markovića Palme, a naročito podržavam sve ono što je rekao u prethodnih nekoliko dana sam predsednik Dragan Marković Palma odgovarajući na te optužbe. Hvala.