Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 33 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret
...

Nataša Vučković

Demokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Slobodan Homen

Socijaldemokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

SPO-DHSS

...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove

Zajedno za Srbiju

...

Dušan Petrović

Demokratska stranka Zajedno za Srbiju