Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 24 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

SPO-DHSS

...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka

Liberalno demokratska partija