Analize i Statistike

Narodna skupština u brojkama. Predstavljamo analize i statističku vizualizaciju aktivnosti narodnih poslanika i rada Parlamenta u celini.

Odnos zakona usvojenih po redovnom i hitnom postupku


Preuzmi tabelu
Naziv zakona Vrsta zakona Predlagač zakona Razlozi za donošenje po hitnom postupku Datum ulaska u proceduru Datum dolaska na dnevni red Datum usvajanja
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu. 13-12-2016 27-12-2016
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava za finansiranje Projekta izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin - Obrenovac), uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu. 13-12-2016 27-12-2016
Zakon o transportu opasne robe zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno u najkraćem mogućem roku otkloniti pravne smetnje prouzrokovane Zakonom o transportu opasnog tereta, a koje onemogućavaju nesmetano funkcionisanje svih učesnika na tržištu. S tim u vezi, ukazuje se da pojedina rešenja iz navedenog zakona mogu da prouzrokuju potpuni prekid transporta ove vrste robe na teritoriji Republike Srbije, te nesmetano obavljanje uvoza/izvoza opasne robe u/iz Republike Srbije na inostrana tržišta. 25-10-2016 22-12-2016
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada zakon Vlada Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 –prečišćen tekst), kako bi se u što kraćem roku obezbedili zakonski preduslovi za jednake mogućnosti u ostvarivanju stambenih prava koja su utvrđena u prihvaćenim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kao i da bi se što pre pristupilo unapređenju upravljanja i održavanja fonda stambenih i drugih zgrada koje ubrzano propadaju, pre svega zbog neprecizno definisanih, kao i nedostajućih odredaba zakona koje uređuje ova pitanja. 22-11-2016 22-12-2016
Zakon o upravljanju aerodromima zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („ Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), jer se ovim zakonom stvara pravni osnov za definisanje delatnosti upravljanja aerodromima, kao delatnosti od opšteg interesa, u smislu odredaba Zakona o javnoprivatnom partnerstvu i koncesijama, kao predmeta koncesije na aerodromima i istovremeno proglašena delatnost upravljanja aerodromima kao delatnost od opšteg interesa. Takođe, odredbe Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama se u ovom trenutku ne mogu primeniti na aerodrome koji se koriste za javni avio saobraćaj u Republici Srbiji zbog nepostojanja delatnosti od opšteg interesa u oblasti vazdušnog saobraćaja. 06-12-2016 22-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst), radi regulisanja i unapređenja pojedinih odredaba Zakona, uvođenja bolje kontrole finansijskih uticaja JPP projekata i usklađivanja sa međunarodnim standardima i najboljom međunarodnom praksom. 06-12-2016 22-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 - prečišćen tekst), imajući u vidu da donošenje ovog zakona ima veliki značaj za Republiku Srbiju i važan je za dalji ekonomski, privredni i ukupni društveni napredak, da predviđa preciziranje nadležnosti republičke komunalne inspekcije i stvaranje uslova za bolju primenu Zakona u praksi donošenjem podzakonskih akata, kao i radi ispunjenja međunarodnih obaveza i usklađivanja propisa s propisima Evropske unije, a nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje štetne posledice po život i zdravlje ljudi, rad organa i organizacija. 08-12-2016 22-12-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Nema obrazloženja za donošenje po hitnom postupku. 01-12-2016 14-12-2016 16-12-2016
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša medjunarodni ugovori i sporazumi Vlada Prema dogovoru sa kineskom stranom, Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša treba da stupi na snagu 1. januara 2017. godine. Iz tog razloga je potrebno da Sporazum bude potvrđen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, u što kraćem roku, kako ne bi nastupile štetne posledice u bilateralnim odnosima dve države. 06-12-2016 16-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju izmene i dopune Vlada Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju potrebno je usvojiti po hitnom postupku zbog potrebe blagovremenog definisanja agrarne politike u narednoj budžetskoj godini, ali i u narednom dugoročnom periodu. S obzirom da planiranje poljoprivredne proizvodnje za naredni proizvodni ciklus od strane poljoprivrednih proizvođača počinje već krajem januara, od izuzetne je važnosti da Zakon i prateća podzakonska regulativa blagovremeno i u potpunosti stupe na snagu do početka 2017. godine i omoguće definisanje mere agrarne politike, koje će se sprovoditi u narednom periodu. Na taj način stvoriće se uslovi za predvidivost argrarne politike, odnosno, poljoprivredni proizvođači, kao neposredni korisnici budžetskih sredstava po osnovu mera agrarne politike, blagovremeno će biti upoznati sa planiranim merama agrarne politike, kako bi, shodno tome, mogli da planiraju proizvodnju za naredni proizvodni ciklus i u skladu sa tim, donose proizvodne odluke. Zbog sezonskog karaktera poljoprivredne proizvodnje od izuzetne je važnosti da zakonska regulativa, koja se odnosi na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju bude definisana pravovremeno, s obzirom da pojedine mere agrarne politike, definisane ovim Zakonom, pozitivan efekat na poljoprivrednu proizvodnju mogu da ostvare jedino primenom na samom početku proizvodnog ciklusa. Odlaganjem zakonske regulative stvorila bi se situacija da se smanje efekti podrške poljoprivrednoj proizvodnji u narednom proizvodnom ciklusu. 06-12-2016 13-12-2016 16-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) kako bi se u uslovima sve većih zahteva za vodom i prisutnog problema nedostatka vode i ugrožavanja njenog kvaliteta, u skladu sa rešenjima koja predviđa ovaj zakon, obezbedio veći stepen zaštite voda, kao prirodnog bogatstva, od slučajnih i namernih zagađivanja, održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa i upravljanje vodama na način kojim se postiže dobar status voda i time sprečile eventualne štetne posledice po zdravlje ljudi, kao i da bi se što pre nastavilo usklađivanje ovog zakona sa direktivama EU. 06-12-2016 16-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju izmene i dopune Vlada Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže iz razloga što je potrbno da se u što kraćem roku uskladi postupak rada Uprave za agrarna plaćanja u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda, odnosno omogući nesmetano i blagovremeno obavljanje poslova Uprave za agrarna plaćanja, kao dela operativne strukure u okviru decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima iz komponente instrumenta pretpristupne pomoći IPA, namenjene poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je osnovni preduslov za korišćenje navedenih sredstava fonda. Iz navedenih razloga predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst). 19-12-2016 12-12-2016 16-12-2016
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija dopune Vlada U cilju obezbeđivanja da se jedinstvene mere usmerene na ostvarivanje neophodnih ušteda istovremeno sprovedu u svim sektorima i tako spreče štetne posledice po rad organa i organizacija, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku u skladu sa odredbom člana 167. Poslovnika Narodne skupštine. 02-12-2016 09-12-2016 10-12-2016
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu izmene i dopune Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 prečišćen tekst), kako bi se stekli uslovi za primenu predloženih zakonskih rešenja u zakonu o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, kao i u odlukama o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu. 02-12-2016 04-12-2016 10-12-2016
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu zakon Vlada Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), kako bi se sprečile štetne posledice na rad državnih organa i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja. Objektivne okolnosti i događanja koja su se desila u toku zakonske procedure za pripremu Zakona, prouzrokovale su prolongiranje rokova iz budžetskog kalendara u pogledu usvajanja predloga budžeta, posebno imajući u vidu dogovore između Vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom Stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Stoga, donošenje ovog zakona i predloga odluka po hitnom postupku potrebno je radi neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada državnih organa i organizacija na celoj teritoriji Republike Srbije. 02-12-2016 12-12-2016 10-12-2016