DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li još neko od narodnih poslanika želi reč? (ne)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres i prelazimo na odlučivanje.
  Pošto je u toku pretresa osporen jedan broj predloga Odbora za pravosuđe i upravu, podsećam vas da Narodna skupština, saglasno članu 175. stav 4. Poslovnika, o svakom osporenom predlogu odmah odlučuje, a zatim odlučuje o svim ostalim neosporenim predlozima u celini, javnim glasanjem.
  Pre odlučivanja o osporenim kandidatima, molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Privrednog suda izabere Milena Arežina.
  Za 161, protiv 51, uzdržan jedan, nisu glasala tri, ukupno 216 narodnih poslanika je glasalo.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Milenu Arežinu za predsednika Privrednog suda u Beogradu.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaninčke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Opštinskog suda u Jagodini izabere Desimir Milenković, čija je kandidatura osporena.
  Za 162, protiv 50, uzdržala su se dva, nije glasalo 6, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Desimira Milenkovića za predsednika Opštinskog suda u Jagodini.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Opštinskog suda u Leposaviću izabere Bojana Trbojevac, čija je kandidatura osporena.
  Za 163, protiv 52, uzdržao se jedan, nije glasalo pet, ukupno je prisutan 221 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Bojanu Trbojevac za predsednika Opštinskog suda u Leposaviću.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Opštinskog suda u Gnjilanu izabere Milorad Antić, čija je kandidatura osporena.
  Za 160, protiv 52, uzdržanih jedan, nije glasalo 7, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Milorada Antića za predsednika Opštinskog suda u Gnjilanu.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Okružnog suda u Peći izabere Radomir Gojković, čija je kandidatura osporena.
  Za 158, protiv 52, uzdržanih jedan, nije glasalo 9, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Radomira Gojkovića za predsednika Okružnog suda u Peći.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Opštinskog suda u Požegi izabere Josip Varničić, čija je kandidatura osporena.
  Za 156, protiv 50, uzdržanih tri, nije glasalo 9, ukupno je prisutno 218 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Josipa Varničića za sudiju Opštinskog suda u Požegi.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Okružnog suda u Požarevcu izabere Milica Arizanović, čija je kandidatura osporena.
  Za 157, protiv 49, uzdržanih tri, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 217 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Milicu Arizanović za sudiju Okružnog suda u Požarevcu.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za predsednika Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu izabere Milislav Cvetković, čija je kandidatura osporena.
  Za 154, protiv 53, uzdržanih nema, nije glasalo 13, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Milislava Cvetkovića za predsednika Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Okružnog suda u Požarevcu izabere Danica Miljević, čija je kandidatura osporena.
  Za 158, protiv 49, uzdržanih tri, nije glasalo 10, ukupno je prisutno 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Danicu Miljević za sudiju Okružnog suda u Požarevcu.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Okružnog suda u Šapcu izabere Slobodan Velisavljević.
  Za 164, protiv 50, uzdržanih jedan, nije glasalo 8, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Slobodana Velisavljevića za sudiju Okružnog suda u Šapcu.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Opštinskog suda u Subotici izabere Krsto Knežević, čija je kandidatura osporena.
  Za 164, protiv 52, uzdržanih tri, nije glasalo pet, ukupno su prisutna 224 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Krstu Kneževića za sudiju Opštinskog suda u Subotici.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Okružnog suda u Subotici izabere Korina Lečić.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Kraj glasanja.
  Za 164, protiv 49, uzdržanih dva, nije glasalo četiri, ukupno je prisutno 219 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Korinu Lečić za sudiju Okružnog suda u Subotici.
  Molim narodne poslanike da postave kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se za sudiju Opštinskog suda u Subotici izabere Sanja Tonković, čija je kandidatura osporena.
  Za 167, protiv 47, uzdržanih četiri, nisu glasala četiri, ukupno je prisutno 222 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova izabrala Sanju Tonković za sudiju Opštinskog suda u Subotici.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 170, 6 protiv, uzdržano 30, 10 nije glasalo, ukupno prisutno 216 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na Predlog odluke o prestanku funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 175, 6 protiv, 29 uzdržano, nije glasalo 9, 219 prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici i sudije porotnika u Privrednom sudu u Prištini.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 174, protiv četiri, 29 uzdržano, 13 nije glasalo, prisutno je 220 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Višeg privrednog suda.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 172, protiv tri, uzdržano 37, pet nije glasalo, ukupno je prisutno 217 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
  Koristim priliku da se bivšem predsedniku odnosno dosadašnjem predsedniku Višeg privrednog suda, Jezdimiru Mitroviću zahvalim na saradnji. Želim mu prijatno penzionisanje.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 168, protiv 10, 24 uzdržano, 16 nije glasalo, u sali je prisutno 218 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 170, protiv 9, uzdržalo se 29, pet nije glasalo, u sali je prisutno 213 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 168, 14 protiv, 19 uzdržano, 11 nije glasalo, ukupno je prisutno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija porotnika opštinskih sudova u Aranđelovcu, Vučitrnu, Kragujevcu, Kraljevu, Novom Sadu i Preševu i Privrednog suda u Kragujevcu.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke.
  Za 165, protiv 11, uzdržano 19, nije glasalo 14, prisutno je 209 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke.
  Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam novoizabranim nosiocima pravosudnih funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu. (aplauz)
  Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI
  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.
  Primili ste amandmane, koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Slobodan Nenadović, Zoran Nikolić, Milan Miković i Ištvan Išpanovič i Zakonodavni odbor, kao i mišljenje Vlade Republike Srbije o podnetim amandmanima.
  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.
  Narodni poslanik Zoran Nikolić odustao je na sednici Zakonodavnog odbora od amandmana koje je podneo na Predlog ovog zakona.
  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Da li narodni poslanik Milan Miković, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (želi)
  Reč ima narodni poslanik Milan Miković.