DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li još neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 41, 139 protiv, niko se nije uzdržao, 6 nije glasalo, prisutno je 186.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 16., stav 3., amandman je podnela narodni poslanik Sanja Čeković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 42, 140 protiv, niko nije uzdržan, dva nisu glasala, prisutno je 184 narodna poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Član 22., amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 44, 140 je bilo protiv, niko se nije uzdržao, jedan narodni poslanik nije glasao, prisutno je 185 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvoruma.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća u celini.

  Za 143, 40 protiv, niko uzdržan, tri nisu glasala, prisutno je 186 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su ga prihvatili u načelu i u pojedinostima.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (želi)

  Reč ima narodni poslanik Sanja Čeković.

  Sanja Čeković

  Samo kratko. Ovaj zakon imao je nameru, to sam videla iz obrazloženja, da zaradu našim ljudima koji rade u inostranstvu prizna u visini zarade koju bi ostvarili da su radili u zemlji.

  Ceneći da su se ti ljudi koji su otišli da rade u inostranstvu, odvojili od svoje porodice, da rade težak posao i da na tom poslu zarađuju mnogo više nego što bi zaradili u zemlji, poštujem što smo hteli ovim zakonom da im priznamo neku zaradu, ali smatram da u vremenu kada se budu opredelili ili kada budu morali da odu u penziju, da će biti oštećeni jer njihovu osnovicu za penzijsko i invalidsko osiguranje činiće mnogo manja zarada nego što su je oni zaradili. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala. Reč ima ministar finansija Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Da ne bude nesporazuma oko toga da li neko više voli, a neko manje voli građevinare.

  Upravo na bazi zahteva Udruženja građevinara, zbog objektivnih razloga koje svi dobro znamo da im se neuredno isplaćuje ono što inače zarađuju napolju, a to što dobiju da jednim delom moraju potrošiti zbog većih troškova koji su tamo napolju nego ovde kod nas, uvažili smo ovaj njihov zahtev i ovim regulisali da oni imaju obaveze prema socijalnim fondovima, o tome se radi, u visini plate koju bi primali u zemlji.

  Naravno da svaki građevinar koji je dobio i zaradio dobro, a zainteresovan je da ostvari veća prava u penzionom sistemu, može doplatiti koliko mu mila volja i bićemo mu zahvalni s obzirom na probleme koje imamo u penzionom fondu.