DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Otvaram Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998.godini.
  Prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 205 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja kvoruma molim vas da postavite kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum. Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Novotni Laslu i Karolju Kasašu.
  Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednik i ministri u Vladi Republike Srbije, predsednik Vrhovnog suda Srbije, Republički javni tužilac, sekretar Vlade Republike Srbije i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.
  Dostavljen vam je zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 20.oktobra 1998. godine.
  Ima li primedbi na zapisnik? (nema)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini održane 20.oktobra 1998. godine.
  Za 193, niko protiv, pet uzdržanih, nije glasalo 13, ukupno je prisutno 211 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini, održane 20. oktobra 1998. godine, bez primedbi.
  Uručena vam je ostavka Milorada Vučelića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ove ostavke, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 102., stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika Milorada Vučelića danom podnošenja ostavke.
  Saglasno članu 102. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Miloradu Vučeliću, izabranom sa izborne liste Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica, Nova demokratija - Slobodan Milošević u izbornoj jedinici 8 - Sombor.
  Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
  Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
  U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.
  Narodni poslanik Nebojša Leković predložio je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o obezbeđenju sredstava za redovno i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja, koji je podneo Narodnoj skupštini 11. novembra 1998. godine.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nebojše Lekovića da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o obezbeđenju sredstava za redovno i bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja.
  Za 31, protiv 160, četiri uzdržana, 40 nije glasalo, ukupno 209 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  Narodni poslanik Nebojša Leković predložio je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o narodnoj dokapitalizaciji razvojnog programa Grupe "Zastava", koji je podneo Narodnoj skupštini 11. novembra 1998. godine.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Nebojše Lekovića da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o narodnoj dokapitalizaciji razvojnog programa Grupe "Zastava".
  Za ovaj predlog glasalo je 38 narodnih poslanika, protiv 169, tri uzdržana, devet nije glasalo, prisutno 219 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
  (Poslanik iz sale traži reč.)
  Ne, budite ljubazni, sedite, kada utvrdimo dnevni red onda reklamirajte povredu Poslovnika.
  Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije predložila je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Za 176, protiv 19, 10 uzdržano, 13 nije glasalo, prisutno je ukupno 218 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Marjanović predložio je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda Predlog za razrešenje ministra u Vladi Republike Srbije i izbor ministra u Vladi Republike Srbije.
  Da li predstavnik Vlade želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog predsednika Vlade Republike Srbije da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda Predlog za razrešenje ministra u Vladi Republike Srbije i izbor ministra u Vladi Republike Srbije.
  Za 158, 17 protiv, 15 uzdržano, 23 nisu glasala, ukupno prisutno 213 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Srpskog pokreta obnove predložila je da se dnevni red ove sednice proširi tačkom dnevnog reda - Poslanička pitanja.
  Da li želi reč predstavnik predlagača, narodni poslanik Milan Miković, predsednik poslaničke grupe Srpskog pokreta obnove? (ne želi.)
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog poslaničke grupe SPO da se dnevni red ove sednice proširi tačkom dnevnog reda - Poslanička pitanja.
  Za 101, protiv 63, jedan uzdržan, 47 nije glasalo, ukupno prisutno 212 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Saglasno odredbama Poslovnika Narodne skupštine, sve prihvaćene tačke uvršćuju se u dnevni red sednice po redosledu njihovog predlaganja odnosno prihvatanja.
  O predlozima prihvaćenih akata, nadležni odbori, odnosno Vlada Republike Srbije, ukoliko to već nisu učinili, podneće svoje izveštaje odnosno mišljenja u toku trajanja sednice.
  Pošto smo se izjasnili o svim predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, molim narodne poslanike da se izjasnimo o dnevnom redu sednice u celini.
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
  Za 197, tri protiv, devet uzdržanih, 16 nije glasalo, ukupno prisutno 225 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1998. godini u celini.
  Narodni poslanik Nebojša Leković je reklamirao povredu Poslovnika. Izvolite.

  Nebojša Leković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, povreda Poslovnika se odnosi na član 89. O predloženim izmenama i dopunama dnevnog reda obavlja se pretres u kome mogu učestvovati samo predlagač pomenutog dnevnog reda, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, predlagač akta na koji se promena odnosi, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača akata. Mislim da sam kao podnosilac zakona imao pravo da predložim hitan postupak. Uopšte ne vidim razlog zašto ste svima ostalima davali reč, a meni niste.
  Drugo, pročitali ste pogrešno redosled zakona. Zakon o obustavljanju ta tri posto za železnicu je poslovično rešenje Zakona o narodnoj dokapitalizaciji. Ali, sada pošto je dnevni red usvojen, ne bi imalo svrhu da diskutujem, ali bih hteo samo da kažem da je ideja u Zakonu o narodnoj dokapitalizaciji bila da se ta 3%, koja su se do sada davala železnici, od 1. januara daju firmi "Zastava". Jer mislimo da razvojni problemi "Zastave" nisu ništa manji od problema sa kojima se železnica susreće, s tim što je razlika ovde da bi građani na ta 3% postali vlasnici, odnosno akcionari izdvojenih sredstava u visini poreza.....

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
   Gospodine Lekoviću, molim vas, ta tačka dnevnog reda nije usvojena i nemojte je obrazlagati.

  Nebojša Leković

  Očigledno je da je Poslovnik ovog puta preči.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  To može samo Skupština da odluči.

  Nebojša Leković

  Hvala. Bespredmetno je ipak sada raspravljati.