DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (ne)

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđenja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za je glasalo 27, protiv 165, deset uzdržanih, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 207 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 17. amandman je podneo Zoran Nikolić, narodni poslanik. Odustaje.

  Na član 18. amandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 40, protiv 163, nema uzdržanih, dva nisu glasala, ukupno je prisutno 205 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 22. stav 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 43, protiv 164, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno je prisutno 209 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Narodni poslanik Sanja Čeković podnela je amandman kojim predlaže dodavanje novog člana 22a.

  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 41, protiv 161, uzdržanih nema, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 208 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 23. amandman su podneli narodni poslanici Dragomir Radovanović i Života Cvetković i narodni poslanik Sanja Čeković. Sanja Čeković nije povukla amandman.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

  Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje ovaj amandman.

  Za 42, 160 protiv, niko se nije uzdržao, 5 nije glasalo, prisutno je 207 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Pošto je sada 17,00 časova, predlažem da se dogovorimo da radimo još dva časa odnosno do 19,00 časova. Dao sam predlog, dajem ga na glasanje.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje ovaj predlog o produženju radnog vremena.

  Za 125, protiv 67, jedan uzdržan, nije glasalo 9, prisutna su 202 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

  Nastavljamo sa radom.

  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Nikolić. Narodni poslanik Zoran Nikolić preformulisao je na sednici Zakonodavnog odbora svoj amandman u delu koji se odnosi na tačku 1. novopredloženog stava 2., član 70.

  Pošto su ovako preformulisani amandman narodnog poslanika prihvatili Zakonodavni odbor, Odbor za finansije i predstavnik predlagača na sednici Odbora za finansije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Molim vas, sednica nije gotova, budite ljubazni sedite.

  Na član 32, stav 3., amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

  Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za su glasala 22, protiv 142, niko se nije uzdržao, nije glasalo 12 narodnih poslanika, a prisutno je ukupno 176 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Narodni poslanici Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić podneli su amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 33.

  Vlada i Odbor za finansije prihvatili su ovaj amandman. Zakonodavni odbor nije prihvatio ovaj amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Vlada i Odbor za finansije prihvatili su ovaj amandman, a Zakonodavni odbor nije prihvatio. Čim postoji nesaglasje, molim vas, moralo je da se glasa.

  Molim vas, Zakonodavni odbor je bio protiv.

  Za ovaj amandman glasalo je 165, protiv 25, uzdržala su se dva, nisu glasala četiri, ukupno 196 narodnih poslanika je bilo prisutno. (aplauz)

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet u celini.

  Za je glasalo 183, četiri protiv, četiri uzdržana, šest nije glasalo, prisutno je ukupno 197 poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet.

  Šef poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke traži reč.