DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 43, 159 je protiv, niko uzdržan, nisu glasala tri narodna poslanika, ukupno je 205 prisutno.
  Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila ovaj amdnaman.
  Na član 29. amandman su podneli narodni poslanici Vojislav Mihailović i Sanja Čeković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 42, 155 protiv, niko uzdržan, četiri poslanika nisu glasala, ukupno je prisutan 201 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Pošto je Odbor za finansije prihvatio ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima u celini.
  Za 185, protiv 5, uzdržanih 5, nije glasalo 5, ukupno je prisutno 200 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI, UTVRĐIVANjU I NAPLATI JAVNIH PRIHODA
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.
  Primili ste izveštaj Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Sanja Čeković.

  Sanja Čeković

  Zakon o  kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda je zakon neophodan svakoj zemlji, jer javni prihodi koji se naplaćuju moraju se i kontrolisati. Ovim zakonom se utvrđuju kriterijumi i načini, na koje službena lica, koja su određena od Republičke uprave javnih prihoda, vrše tu kontrolu. Nisu sporni kriterijumi i njihovi uslovi rada i nije sporna čak ni tačka, koja te ljude u članu 9. nagrađuje procentom, procenat od 25 povećava se na 50.
  Sporno je što se u praksi mnogo puta pokazalo da ta kontrola nije objektivna, da nije adekvatna i da često ima političku notu. To se osobito primećuje kada se kontrolišu privatna preuzeća i kada su u pitanju društvena preduzeća. Svaka kontrola, kada je objektivna, kada je prava i kada je zastupljena po zakonu, kada se zakon primenjuje, kada se zapisnici poštuju, mora da se podrži. Ali, molim da se vodi računa da i društvene firme za prekršaj, koji je urađen, isti kao i u privatnim firmama, budu jednako kažnjene i jednako blokirani računi, da se tim zakonom predvidi plaćanje doprinosa jednako i jednim i drugim. Za sada iz prakse, iz iskustva dešavalo se da privatne firme budu one, koje podležu ovom zakonu, a društvene firme isključivo zbog političkih opredeljenja direktora budu mimoiđene ovim zakonom.